Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9
Elektron kanspektlar » Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 26-maktab rasmiy veb sayti
Bosh sahifa
Forum
Sayt qoidalari
Biz bilan aloqa
Sayt xaritasi
 • Berdiyeva Gulchexra Shamsiyevnaning

  Berdiyeva Gulchexra Shamsiyevnaning ochid dars tadbiri  Batafsil..
 • 26-maktab Ko`rinishi

  26-maktab tarixi haqida   Batafsil..
 • "Xalq bilan muloqot inson mafaatlari" yili.   Batafsil..
 • Mansurova Zebo Ramazonovnaning

  Mansurova Zebo Ramazonovnaning ochid dars tadbiri  Batafsil..
Atamalat bo`yicha izlash
2018-yil
Savol-Javob
Оцените работу движка
Saytga so`ngi qo`shilganlar
  Ma`lumot joylangan vaqt:  15-04-2015, 13:26   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

  Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi  II - chorak

  • dars

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Yuzliklar.  295-302 misol va masalar

   

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

   

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

   

  3

  Yangi mavzu bayoni

   

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

   

  5

  Dars yakuni: baholash

   

  6

  Uyga vazifa

   

   

  Darsning borishi

   

  1. Tashkiliy qism: Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.
  1. O`tilgan mavzuni so`rash.
  2. Perimetr nima? (tomonlar yig’indisi)
  3. Qoldiq nimadan kichik bo’lishi kerak? ( bo’luvchidan)
  1. Yangi dars bayoni

           298- masala.  Bahodir – 10 yosh.

    Otasi - ? Bahodirdan 4 marta katta.

    Bobosi - ?   Bahodirdan 7 marta katta.

    Yechish: 1) 10 · 4 = 40 (yosh) otasi

                  2) 10 · 7 = 70 (yosh) bobosi

     Javob: otasi 40 yosh, bobosi 70 yosh

   

  299-misol. Tomonlari 20 sm va 30 sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

  Yechish : P = (a+b) · 2 = (20+30) · 2 = 100 (sm)

  Javob:      P = 100 sm

   

  300 – misol. Boshqotirma. 9 · 1 + 7 = 16

           Javob:  Eng kichik son 16

  1. Yangi mavzuni mustahkamlash

  Yuzliklar ustida amallar, birliklar va o’nliklar ustidagi amallar kabi bajariladi.

  100+200 = 300                      200 · 3 = 600

  • – 200 = 200          400 : 2 = 200
  1. .Darsning yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.
  1. Uyga vazifa: 301 – misol

  100+300-200=200                 300·2-300=300

  500-200+300=600                 800:4+500=700

  302-masala

  70kg un 5 kg dan solindi.Nechta paketga solingan?

  Ye:70:5=14 (ta) paket                               J:14ta paketga solingan.

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

   

                   Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  2-dars

   

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Yuzlik, o’nlik va birliklardan sonlarni hosil qilish. 

     303 – 310  misol va masalar

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

  Darsning borishi

  1. Tashkiliy qism: Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.
  2. O`tilgan mavzuni so`rash.

  1) Ayriluvchi qanday topiladi? ( kamayuvchidan ayirma ayriladi)

  2)Noma’lum bo’linuvchi qanday topiladi? ( bo’linma bo’luvchiga ko’paytiriladi)

      3.Yangi dars bayoni.

  305 – misol. Jadvaldagi raqamlardan hosil qilingan sonlarni o’qing va daftaringizga yozing:

  Yuzlik

  O’nlik

  Birlik

   

  Yuzlik

  O’nlik

  Birlik

  1

  1

  1

   

  4

  2

  9

  1

  4

  7

   

  6

  1

  8

  2

  5

  4

   

  8

  6

  2

  3

  8

  5

   

  9

  3

  5

         306 - misol. 28 + 14 = 42                  71 – 42 + 58 = 87

                              54 – 27 = 27        97 – ( 38 + 25) = 24

  307 – masala. Oshxonaga  60 kg kartoshka keltirildi. Birinchi kuni uning ikkidan bir qismi, ikkinchi kuni uchdan bir qismi ishlatildi. Oshxonada necha kilogram kartoshka qolgan?

  308 – masala. 2 ta cho’pning o’rnini o’zgartirib, 6 ta kvadrat hosil qiling.

               Yangi mavzuni mustahkamlash 

  Misollar

           47 + 53 = 100               93 – 55 + 34 = 72                            85 – 37 = 48

           18 + 34 + 48 = 100       74 – ( 28 + 19) =27                66 – ( 53 – 18) =31

     Masala. Masala tuzing va yeching

  • ta quti – 65 kg piyoz          Ye:65:132=10(kg)

           2 ta  quti - ?                                      J:10kg

  1. .Darsning yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.
  1. Uyga vazifa: 309 – misol

  47+53=100             85-37=48                      18+34+48=100

  93-55+34=82                   74-(28+19)=37              66-(53-18)=11

  310-masala

  5 ta savat-65kg

  2ta savat- ?kg

  Ye:65:5·2=26(kg)

  Javob:26kg

   

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

   

           Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  3-dars

   

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Uch Xonali Sonlar

                        311 – 319

   

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

                                                   Darsning borishi

   

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  1. O`tilgan mavzuni so`rash.
   1. Ko’paytmadagi ko’paytuvchilarning o’rni almashtirilganda nima o’zgaradi?
   2. Yig’indida –chi?
  2. Yangi dars bayoni.

  Yuzdan 999 gacha bo’lgan sonlar 3 xonali sonlardir.

   

  313  – misol. Sonlarni o’sish tartibida yozing

                               37, 67, 71, 94, 99, 100, 124, 194, 238, 352, 482, 552, 765, 821

  314 - misol. 28 · 3 +16 = 100          87 – 6 · 12 = 15

                     34 + 4 · 13= 86             3 · 12 + 51 : 3 = 53

                     19 · 5 – 16 = 79            7 · 13 – 4 · 18 = 19

  315 – masala.

  Olib kelindi – 100 ta daftar.

  Tarqatildi- 32ta o’quvchiga -3tadan

  Qoldi-?

  Yechish:100-32·3=4(ta) daftar

  J:qoldi 4ta daftar

  316-masala

  3ta sinfda- 98ta o’quvchi

  3ta avtobusga- 24tadan

  Bormagan- ?ta o’quvchi

  Yechish:98-3·24=26(ta)

  J:bormagan 26ta o’quvchi

  Yangi mavzuni mustahkamlash 

  317 – Boshqotirma

  Agar chelakdan 2ta olmani savatga solsak, savatdagi olmalar chelakdagidan 5 marta ko’p bo’ladi.Agar savatdan 5ta olmani chelakka solsak, chelakdagi olmalar savatdagidan 3 marta ko’p bo’ladi. Chelakda va savatda qancha olma bor..

  Javob: 4ta va 8ta

  Darsning  yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.

  1. Uyga vazifa:318-misol

  32·2+25=89             13·6-47=31                   4·13+15·3=97

  18+5·12=78             93-8·11=5            25·4-5·17=15

  319-masala

  6kgdan- 14quti,  11 quti sotildi. Sotilmagan necha kg konfet qoldi?

  Ye:14·6-11·6=18 (kg)           J:18kg qoldi.

   

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

   

  Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  4-dars

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Mustahkamlash

                       

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

  Darsning borishi

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  1. O`tilgan mavzuni so`rash.

  1.1dm=?sm=?mm(10sm, 100mm)         

  2.3xonali sonlar ?- 100dan 999gacha

     3 .Yangi dars bayoni.

  Yuzdan 999 gacha bo’lgan sonlar 3 xonali sonlardir.

   

  1-misol

                      ( 230 + 70 ) x 5 = 1500                     (620-20):3=200

                     180 + 40 x 6 = 420                          900-250:5=850

                      460 - 60 x 2 = 340                           810-240:6=770

  2-misol

                                64:2=32                                      84:21=4

                      64:16=4                                        96:6=16

                      72:3=24                                        96:12=8

                      72:12=6                                        40:2=20

                       84:3=28                                      70:5=14

  3-misol

                     420+250=670                             60x2=120

                     150+650=800                             70x5=350

                      700+70=770                               300:6=50

                      920+40=960                               630:9=70

  Yangi mavzuni mustahkamlash.

  4-masala

  2ta sinfda- 90ta o’quvchi

  4ta avtobusga- 20tadan

  Bormagan- ?ta o’quvchi

                       Yechish:90-2·20=10(ta)

  J:bormagan 10ta o’quvchi

   

  Darsning  yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.

   

  .     Uyga vazifa:Ko’paytirish jadvalini takrorlash..

   

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H 

  Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  5-dars

   

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Minglik,yuzlik,o’nlik va birliklar orasidagi munosabatlar

   

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

   

  Darsning borishi

   

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  1. O`tilgan mavzuni so`rash.

  1.10dm=?sm=?mm(100sm, 1000mm)         

  2.2xonali sonlar ?- 10dan 99gacha

    3.Yangi dars bayoni.

  1ta minglikda 10ta yuzlik,  100ta 10lik ,  1000ta birlik bor.

   

  322—misol. Raqamlarda yozing.

  2ta yuzlik-200

  3ta yuzlik- 300

  5ta yuzlik, 4ta birlik- 504

  7ta yuzlik, 1ta o’nlik, 9ta birlik- 719

  323-masala

  Bor edi- 84kg kartoshka

  Sotildi- ?, ¼ qismi

  Qoldi-?

  Y:84-84:4·1=63(kg)

  J:qoldi 63kg

  324-masala

  1-tupdan- 36dona anor                ? ta ortiq

  2-tupdan- ?,  4 marta kam

  Ye:1)36:4=9(ta) 2-tup

  2)36-9=27(ta)

  J:27ta ortiq

           Yangi mavzuni mustahkamlash.

  325-masala.

  9ta jo’janing oyoqlari 4ta otning oyog’idan nechta ortiq?

  Y: 2·9-4·4=2

  J: 2ta ortiq

  Darsning  yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.

   

       Uyga vazifa:326- misol

  2·46-28=64              12·3+56=92                           18·5-38·2=14

  17+17·4=51             96-6·16=0                     24·3+2·14=100

  327-masala

  3-“A”- 96 nafarning 3dan bir qismi ,qolganlari- 3-“B” va 3”D”. Qolganlari - ?

  Ye:96-96·1:3=64(ta)              J: 64 nafar o’quvchi

             Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

   

                   Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  6-dars

  Sana________________  

  Dars mavzusi: uch xonali  sonni xona birliklari yig’indisi ko’rinishida tasvirlash

                        328 – 336 misol va masalalar

                       

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

   

  Darsning borishi

   

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  1. O`tilgan mavzuni so`rash.

          3.Yangi dars bayoni.

   

  329 - misol. Xona birliklari yig’indisini son bilan ifodalang:

           200 + 40 + 3 = 243                900 + 70 + 1 = 971

           500 + 50 + 6 =556                          400 + 80 = 480

  700 + 80 + 9 = 789                600 + 4 = 604

  330-misol

  Sonlarni xona birliklari yig’indisi ko’rinishida ifodalang

  134 = 100 + 30 + 4                567 = 500 + 60 + 7

           271 = 200 + 70 + 1                680 = 600 + 80

  305 = 300 + 5                        792 = 700 + 90 + 2

  837 = 800 + 30 + 7                915 = 900 + 10 + 5

  331-masala

                              39 : 3 + 48 = 61                      56 – 96 : 8 = 44

                              27 + 64 : 4 = 43                      88 : 2 – 68 : 4 = 27

                              72 : 3 – 16 = 8                        78 : 6 + 54 : 3 = 31

           Yangi mavzuni mustahkamlash.

  332-masala.

           72 kg olma – 9 kg dan

   66 kg nok – 6 kg dan

  Yechish : 72 : 9 + 66 : 6 = 19 (ta)

  Javob : 19 ta yashik        

   

  334- boshqotirma. 5 ta 1 raqami yordamida 21 sonini yozing

                              11 + 11 – 1 = 21

            

  Darsning  yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.

  1. Uyga vazifa:335-misol

  44:2+78=100           66:3-12=10          96:3-48:2=8

  78+88:4=100           74-96:6=58          84:7+56:4=26

  336-masala

  96kg bodring- 8kg dan.

  72kg- 6kgdan                                       Ye:96:8+72:6=24(ta) yashik

  Hammasi- ? ta yashik                                    J:24ta yashik

   

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

   

                Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  7-dars

  Sana________________  

  Dars mavzusi: uch xonali sonlarni taqqoslash

                        337 – 344  misol va masalalar

   

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

  Darsning borishi

   

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  1. O`tilgan mavzuni so`rash.

          3.Yangi dars bayoni.

   

  339 - misol.

           158 < 209                     428 < 457

           274 > 227                     658 > 576

           314 > 282                     825 < 907

  340-misol

           23 · 2 + 48 = 94            74 – 96 : 6 = 58

           78 + 88 : 4 = 100          29 · 3 – 48 : 2 = 53

           26 · 3 – 59 = 19            84 : 7 + 22 · 4 = 100

  341-masala

  • Xirmon 48 qop sholi
  • Xirmon 36 qop

  Ortildi – ikki ta mashinaga teng

  Bitta mashina ? qop

  Yechish: ( 48 + 36) : 2 = (42 qopdan)

                              Javob : bitta mashina 42 qop

           Yangi mavzuni mustahkamlash.

  342-boshqotirma

   

                                       3 ta cho’pni olib tashlang, kvadratlar soni 3 ta bo’lsin

   

  Darsning  yakuni: O`quvchilarni  uy vazifalari, doskada yoki mustaqil ravishda ishlashiga qarab baholash.  O`quvchilarni rag`batlantirish, g`olib guruhni aniqlash, uyga vazifani aytish.

   

  1. Uyga vazifa:343 -misol .Taqqoslang

  156>212                            308>234                       480>408

  564=564                            651<750                       912>899

  344-masala

  1-savat- 36dona olma

  2-yashik- ?    24ta kam

  1-s 2-s. dan necha marta ortiq?

  Ye:36:(36-24)=3(marta )                      J: 3marta ortiq

   

  Ko`rildi: O`IBDO`___________                                Rahmatullayeva H

              Matematika fanidan 3- sinf dars ishlanmasi II - chorak

  8-dars

  Sana________________  

  Dars mavzusi: Uzunlik o’lchov birliklari. Kilometr

                        345 – 351 - misol va masalalar

                       

  Maqsad va vazifalari

  Ta`limiy: O`quvchilarga mavzu haqida ma’lumot berish.

  Tarbiyaviy: O`quvchilarga axloqiy fazilatlarini singdirish

  Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish

   Vazifalari: O`quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg`otish va kengaytirish;   – mavzuga oid tarqatmalar va matnlar ustida mustaqil ishlashga  undash.

  O`quv jarayonining mavzusi

  Yangi mavzu haqida tushuncha berish, bilim, ko`nikma va malakalarini  hosil qilish.

  O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Tipi: Yangi bilm beruvchi, mustahkamlovchi, sinovchi, umumlashtiruvchi.

  Usul: An’anaviy, noan’anaviy.

  Uslub:Yozma, og`zaki, suhbat, savol-javob, ko`rgazmali, amaliy, bahs-munozara, mustaqil ish.

  Jihoz: Darslik, rasmlar, o`quv qurollari rag`batlantiruvchi kartochkalar, darsga oid ko`rgazmalar, test varaqalari, plakatlar.

  Baholash: 5 balli tizimda.

  Kutiladigan natijalar

  O`qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilarning o`zlashtirishiga erishadi. O`quvchida darsga nisbatan qiziqish o`yg`otadi. Oldiga qo`yilgan muammolarni yechishni o`rgatadi. O`z ustiga mustaqil ishlaydi.

   

  O`quvchi: Yangi mavzuni o`zlashtiradi. Nutqi rivojlanadi, o`z-o`zini nazorat qiladi, mavzular ustida ishlaydi. Mavzuni o`zlashtirish orqali bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`ladi.

  Kelgusi reja

  O`qituvchi: Yangi metod va usullarni tadbiq etadi. O`z mahoratini oshiradi.

   

  O`quvchi: Shu ma’lumotlar yuzasidan qo`shimcha ma’lumotlar to`playdi. Xulosa chiqarib, malakasini oshiradi. 

   

  Darsning blok - chizmasi

   

  Dars bosqichlari

  Vaqt taqsimoti

  1

  Tashkiliy qism

  3 minut

  2

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash

  8minut

  3

  Yangi mavzu bayoni

  20minut

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  10minut

  5

  Dars yakuni: baholash

  2minut

  6

  Uyga vazifa

  2minut

   

  Darsning borishi

   

  1   Tashkiliy qism: Salomlashish. Davomatni aniqlash. O`quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Dars mavzusi, maqsadi borishi bilan tanishtirish. O`quvchilar diqqatini darsga jalb qilish.

  2O`tilgan mavzuni so`rash.

  1.Uzunlik o’lchovlarini bilasizmi?

  2.1km= ? mm

          3.Yangi dars bayoni.

   

  346- misol.

           18 mm = 1 sm 8 mm              87 mm = 8 sm 7 mm

           35 mm = 3 sm 5 mm              23 sm = 2 dm 3 sm

           60 mm = 6 sm                        45 sm = 4 dm 5 sm

           74 sm = 7 dm 4 sm             

  Ma`lumot joylangan vaqt:  15-04-2015, 11:36   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

  Sana : 2.09.2014                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : II “ A”

  III. Mavzu: Ikki  xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish      

  1. Dars maqsadi :
  • O`quvchilarga ikki xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish  ,    shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularga masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirsini kengaytirish .
  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilar masala yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material  

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz.

  Iqtidor  yulduzlariga  mustahkamlash  uchun  savollar :

  -9 soning yon qo`shnilarini ayting .

  -Eng katta bir xonali son qaysi ?

  -Biz ko`p ishlatadigan og`irlik o`lchov birligi qaysi ?

  -Sanoq qaysi sondan boshlanadi ?

  -Buyuk matematik vatandoshimiz kim ?

  -Matematikada nechta raqam bor ?

  -Kesmaning qoidasini ayting ?

  - Shakllarni  qanday  nomlaymiz ?

   

  Uyga  vazifa :ko`paytirish  jadvalini  yod  olish 

   

  Sana : 3.09.2014                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , V”

  III. Mavzu: Ikki  xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish     

  1. Dars maqsadi :
  • O`quvchilarga ikki xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish  ,    shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularga masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirsini kengaytirish .
  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilar masala yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material  

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz. 

  Mustahkamlash  uchun  savollar :

  -Sanoq qaysi sondan boshlanadi ?

  -Buyuk matematik vatandoshimiz kim ?

  -Matematikada nechta raqam bor ?

  -Kesmaning qoidasini ayting ?

  - Shakllarni  qanday  nomlaymiz ? 

               Uyga  vazifa :  13 – 14 – masalalar 

  Sana : 4.09.2014                I. Dars : Matematika

  Sinfi : III “ A , V”

  III. Mavzu: Qavsli ifodalar        

  1. Dars maqsadi :
  • O`quvchilarga ikki xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish  ,    shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularga masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirsini kengaytirish .
  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilar masala yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material  

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz.

  Mustahkamlash  uchun  savollar :

  -Sanoq qaysi sondan boshlanadi ?

  -Buyuk matematik vatandoshimiz kim ?

  -Matematikada nechta raqam bor ?

  -Kesmaning qoidasini ayting ?

  - Shakllarni  qanday  nomlaymiz ? 

               Uyga  vazifa :  20 – 21 – masalalar 

  Sana : 5.09.2014                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , V”

  III. Mavzu: Qo`shishning  guruhlash qonuni         

  1. Dars maqsadi :
  • O`quvchilarga ikki xonali  sonlarni  xonadan o`tib qo`shish  ,    shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularga masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirsini kengaytirish .
  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilar masala yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material  

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz.

  12 – ( 7 + 5 ) = 12 – 12 = 0

   

  Sana :8.09.2014                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , V”

  III. Mavzu: Hisoblashlarda  qo`shish va ayirish  qoidalaridan  foydalanish          

  1. Dars maqsadi :
  • O`quvchilarga hisoblashlarda qo`shish va ayirish  qoidalaridan  foydalanish   shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularga masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirsini kengaytirish .
  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilar masala yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material  

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz. 

                                                39 – misol 

  35 – ( 23 + 12 ) = 35 -35 = 0

  ( 24 + 17 ) – 16 =  41 – 16 = 25  

     72 – ( 47 – 32 ) = 72 – 5 = 67 

          40 – masala 

  Yechish : 39 – ( 12 + 17 ) = 39 – 29 = 10 ( ta )

  Javob : 10 muzqaymoq qoldi 

                                         42 – masala 

  Javob : 3 ta qush  

  Uy vazifasi :  43 – 44 – misol va masala

  34 + 26 = 60   70 – 48 = 22            53 – 37 = 16

  45 + 19 = 64  

   

  Bor edi : 28 ta yashik

  Olib  kelindi  16 ta yashik

  Sotildi : 32 yashik

  Qoldi :   28 + 16 = 44 ( ta )

                44 – 32 = 12 ( ta ) 

  Sana :12.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , V”

  III. Mavzu:  Yozma qo`shish va ayirish

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga hisoblashlarda  qo`shish va ayirish  qoidalaridan  foydalanish   shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Uzunlik o`lchovini kamayib borish tartibida  ayting .

  2 sm necha  mm ga teng 

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

  528 – misol

  260 – 120 = 140           450 – 340 = 110       740 – 310 = 430

  350 – 220 = 130           580 – 340 = 240       870 – 540 = 330

  529 – masala

  Nazokatda 19 ta , Nasibada undan 4 ta kam ,

  Naimada , Nasibadagidan 8 ta ortiq kompyuter diski bor .

  Qizlarda nechta disk bor ?

  Yangi mavzu bayoni :

   

  23

   

   

  35

   

   

  42

   

   

  64

  +

  34

   

  +

  43

   

  +

  46

   

  +

  35

   

  57

   

   

  78

   

   

  88

   

   

  99

  532 – misol  Ustun usulida qo`shing :

   

   

  256

   

   

  407

   

   

  832

  +

  321

   

  +

  352

   

  +

  160

   

  577

   

   

  759

   

   

  992

  Yechish :  1) 312 + 43 = 355 ( kg ) 

   2) 355 + 312 = 667 ( kg )

  Javob : ikki kunda  667 kg piyoz  sotilgan

  • 3sm + 3 sm + 3sm + 3sm = 12 ( sm ) = 120 (mm )
  • 15mm+15mm+15mm+15mm=60mm= 6 ( sm )
  • 1sm +1sm +1sm +1sm = 4 sm = 40( mm)
  • 2sm + 2sm +2sm + 2sm=8 sm = 80 ( mm )
  • 5mm + 5 mm +5mm +5mm= 20 ( mm ) = 2 ( sm )
  • 25 mm + 25 mm + 25 mm + 25 mm = 100 ( mm ) = 10 ( sm )

       3 ta 2 g``ildirakli va 2 ta 3 g`ildirakli velosepid bor .

  O`quvchilarga uy vazifasi beriladi va baholanadi .

  Uy vazifasi : 536 – 537 – misol va masala

   

  Sana :13.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V ”

  III. Mavzu:  Xonadan o`tmasdan  ayirish

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga ustun usulida  ayirish  qoidalarini o`rgatish    shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Zanjir ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Og`irlik  o`lchovini kamayib borish tartibida  ayting .

  4 sm necha  mm ga teng 

  Uzunlik  o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

   

  543

   

  354

   

  261

   

   

  620

   

   

  454

   

   

  730

  +

  136

  +

  403

  +

  526

   

  +

  248

   

  +

  324

   

  +

  240

   

  679

   

  757

   

  787

   

   

  868

   

   

  778

   

   

  970

  Yechish :  1) 124 + 31 = 155 ( ta )  2 ) 124 + 155 = 179 ( ta )

  Javob  ikki kunda 179 ta tarvuz  sotilgan .

  Yangi mavzu bayoni :

   

  27

   

   

  38

   

   

  56

   

   

  79

  -

  14

   

  -

  23

   

  -

  34

   

  -

  47

   

  13

   

   

  15

   

   

  22

   

   

  32

  540 – misol  Ustun shaklida ayirish :

   

  254

   

   

  346

   

   

  368

   

   

  477

   

   

  746

   

   

  937

  -

  132

   

  -

  224

   

  -

  138

   

  -

  352

   

  -

  231

   

  -

  134

   

  122

   

   

  122

   

   

  230

   

   

  125

   

   

  515

   

   

  803

   

  Yechish : 236 -114 = 122 ( km )

  Javob : 122 km yana yurishi kerak .

  O`quvchilarga uy vazifasi beriladi va baholanadi .

  Uy vazifasi : 544 – 545 – misol va masala

  Sana :14.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B, V ”

  III. Mavzu:  O`nlikdan o`tib qo`shish 

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga hisoblashlarda  qo`shish va ayirish  qoidalaridan  foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Osmon  ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

  544 – misol

  543 + 136 = 679            261 + 526 = 787        454 + 324 = 778

  354 + 403 = 757            620 + 248 = 868        730 + 240 = 970 

   

  545 – masala

  Yechish :  1) 232 + 324 = 556 ( kg )

  2) 768 – 556 = 212 ( kg )

  Javob : 212 kg sabzi qoldi .

   

  Yangi mavzu bayoni :

   

   

  2

  7

   

   

  3

  8

   

   

  4

  7

   

   

  6

  9

   

  +

  3

  4

   

  +

  4

  5

   

  +

  4

  6

   

  +

  3

  4

   

          

  6

  1

   

   

  8

  3

   

   

  9

  3

   

  1

  0

  3

   

  548 – misol

  Mustaqil ish bajariladi :

         Yechish :  1) 128 + 16 = 134 ( ta ) 2 ) 128 + 134 = 262 ( ta )

         Javob : 262 ta ko`ylak tikilgan

  550 – misol

        

  Darsni mustahkamlash : To`g`ri to`rtburchakning  peremetrini toppish  formulasi , yuzini toppish  formulasini  ayting .

   

   

                             16 sm  P = 16 + 16 + 16 + 16 = 64 (sm ) 

   

  Uyga vazifa : 552 – 553 – misol va masala tushuntiriladi . Bilarjon guruhi a`zolariga  ko`payritish jadvalini yod olish , Iqtidorli o`quvchilarga darslikdagi  turli boshqotirmalarbilan ishlash

  Sana :15.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”

  III. Mavzu:  Yuzlikdan  o`tib qo`shish 

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarni  yuzlikdan o`tib qo`shish   qoidalaridan  foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona tabiatni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Jim   ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

  552– misol

  237 + 126  = 363            344 + 347 = 787        507 + 285  = 792

  125 +339  = 464            467 + 325  = 729        678 + 304 = 982 

   

  553 – masala

  Yechish : 327 + 38 = 365  ( m )  327 + 365 = 692 ( m )

  Javob ikki kunda 692 m gazlama  sarflangan

   

  Yangi mavzu bayoni :

  555 – misol  xattaxtada o`quvchilar tomonidan tushuntirib yechadilar  o`qituvchi nazoratida .

  263 + 185 = 448          434 +383 = 817       640 + 297 = 937

  347 + 492 =839            585 +274 = 859       863 + 76 = 939

  556 – masala Ko`rgazmali  tushuntirib  yechiladi :

  Yechish : 1 ) 382 + 72 = 454 ( kg )

  2) 382 + 454 = 836 ( kg )

  Javob ikki kunda 836 kg paxta terishgan .

  Darsni mustahkamlash uchun savollar beriladi :

  To`g`ri to`rtburchakning peremetri  qanday hisoblanadi .

  Uzunlik o`lchovlarini o`sib boorish tartibida ayting .

  • - masala mustaqil bajaradilar

  Yechish :P = 2 x( a+b ) 

  P = 2 x (232 + 241 ) = 2 x 473 = 946 (m)

  558 – misol boshqotirma hal etiladi

  O`quvchilarga mavzu yana bir marotaba tushuntiriladi va bilarjaon hamda iqtidor yulduzlariga alohida  topshiriq beriladi .

  O`quvchilar  baholanadi.

  Uy vazifasi : 559 – 560 – misol va masala

   

  Sana :16.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”

  III. Mavzu:  O`nlikdan va  yuzlikdan  o`tib qo`shish 

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga  o`lik va  yuzlikdan o`tib qo`shish   qoidalaridan  foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona vatanni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob yozma

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Jim   ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

  552– misol

  154 + 173  = 327          392 + 234  = 626        435 + 290   = 725

  265 + 252  = 514          374 + 382  = 756       85 + 754 = 839 

   

  Yechish : 1 ) 350 + 150 = 500 ( so`m )

  2) 500 + 350 = 850 ( so`m )

  Javob : Ikkita zog`ota  850 so`m turadi .

  Yangi mavzu  bayoni :

  562 – misol xattaxtada o`quvchilar tushuntirib yechadilar

  167 + 186 =343        256 + 358 = 614     643 + 197 = 840

  278 + 245 = 523       347 + 283=630      728 + 182 = 910

  563 – masala xattaxtada tushuntiriladi

  Yechish : 1) 387 + 76 = 463 ( kg )

  2 ) 387 + 463 = 840 ( kg )

  Javob : Bozorga hammasi bo`lib 840 kg pomidor va bodring keltirilgan .

   

  Mustahkamlash uchun savollar 1m necha  sm ? 1 dm necha sm ?  1 km necha m ga  teng

  564 – masala mustaqil bajariladi :

  1) 28 : 4 = 7 kv.sm     2) 12 : 4 = 3 kv.sm   3 ) 12 : 4 = 3 kv.sm

  565 – masala boshqotirma bajariladi :                                                                    

  Darsda faol  qatnashgan  o`quvchilar baholanadi . Bilarjon hamda iqtidor yulduzlariga alohida  topshiriq beriladi . Uy vazifasi o`quvchilarga  tushuntiriladi .

  566 – 567 – misol va masalalar 

  Sana :19.01.2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”

  III. Mavzu:  Vaqt  o`lchov birliklari . Soat minut   

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga  vaqt  o`lchov birliklari  haqida  ma`lumot berish  , ulardan to`g`ri   foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona vatanni ko`z qorachig`idek asrash , jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob yozma

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Quvnoq  masalalar   ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

    566 – misol

  248 + 175  = 423         356 + 455  = 711       545 + 267  = 812

  184 + 246  = 514         468 + 334  = 802       638 + 284  = 922

  Yechish :  1) 194 + 76 = 270 ( kg )

  2) 196 + 270 = 466 ( kg )

  Javob : 466 kg sabzi va kartoshka kovlab olingan

  Yangi mavzu bayoni :

   

  Mustahkamlash  uchun misollar  bajariladi :

   

  572 – misol 

  124 + 153 = 277       327 + 468 = 795      557 +276 = 833

  253 + 234 = 487       456 + 382 = 838      638 + 274 = 912

  573 – masala

      Yechish : 1 ) 45 x 4 = 180  

      2 ) 5 + 5 + 15 = 25  3 ) 180 + 25 = 205

  Javob :  205 minut vaqt  o`tadi .

   

  574 – misol  boshqotirma bajariladi

  Darsda faol  qatnashgan  o`quvchilar baholanadi . Bilarjon hamda iqtidor yulduzlariga alohida  topshiriq beriladi . Uy vazifasi o`quvchilarga  tushuntiriladi .

   Sana : 20 .01. 2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”

  III. Mavzu:  Yil, oy, hafta

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga  vaqt  o`lchov birliklari  haqida  ma`lumot berish  , ulardan to`g`ri   foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona vatanni ko`z qorachig`idek asrash , vaqtning qadriga yetish , undan unumli foydalanish bilim olish kabi tushunchalarni  shakllantirish ,  jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob yozma

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Jim   ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Vaqt o`lchov  birliklari so`raladi .

   

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

    575 – misol

  214 + 263 = 477    436 + 347= 783        564 + 386=950

  345 + 132 = 477    364 + 475 =839        757 + 185 =942

  576 – masala

  Tog`ga chiqishga 2 soat 45 minut, tog’dan tushishga esa 1 soat 35 minut sarflandi. Hammasi bo’lib qancha vaqt sarflandi?

  Yechish :  2soat 45 minut + 1 soat 35 minut = 4 soat 20 minut

  Yangi mavzu bayoni :

   

       Vaqt o`lchovlariga  doir  misollar xattaxtada og`zaki bjariladi .

   

  579 – misol

  258 + 172 = 420      356 + 468 = 824     596 + 235 = 831

  267 + 333 = 600      487 + 476 = 963     645 + 265 = 910

  Misollar  ustun usulida xattaxtada o`quvchilar tomonidan  tushuntirib yechadilar .

   

  581 – masala

  Har faslda nechta sutka borligini hisoblang Fasllardagi sutkalar sonini qo‘shish orqali 1 yil  necha kunligini toping.

  Masala xattaxtada tushuntirib  yechiladi .

  • 30 + 31+31 = 92 ( sutka )
  • 30 + 31 + 31= 92( sutka )
  • 31 + 28 + 31=90( sutka )
  • 30 + 31 + 30 = 91( sutka ) 91 + 90 + 92 + 92 = 365( sutka )

            582 – misol

   

   12 ta cho‘pdan necha xil to‘g‘ri to‘rtburchak yasash mumkin?

  4ta yasash mumkin .

  Uyga vazifa : 583 – 584 – misol va masalar

  O'quv yilining uchinchi choragi 11-yanvardan 20-martgacha davom etadi. Uchinchi chorak necha kundan iborat?

   

  Darsda faol  qatnashgan  o`quvchilar baholanadi . Bilarjon hamda iqtidor yulduzlariga alohida  topshiriq beriladi . Uy vazifasi o`quvchilarga  tushuntiriladi .

   Sana : 26 .01. 2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”

  III. Mavzu:  O`nlikdan  o`tib ayirish

  1. Dars maqsadi :

  -O`quvchilarga  o`nlik  va yuzlik   haqida  ma`lumot berish  , ulardan to`g`ri   foydalanish , ustun usulida qo`shish va ayirishga doir misollar yecha olish , shakllarni  chiza olish ko`nikmasini shakllantirish ,  misollarni tushuntirib  ongli ravishda yechish ,ularni  masalaga qisqa shart tuza olish ko`nikma va malakalarini shakllantirish , ko`paytirish   va  bo`lishga  doir masala ,mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish .

  • Ona vatanni ko`z qorachig`idek asrash , vaqtning qadriga yetish , undan unumli foydalanish bilim olish kabi tushunchalarni  shakllantirish ,  jonli tabiatning qadriga yetish va undan unumli foydalanishga doir bilimlarni shakllantirish.
  • O`quvchilarga masala  yecha  olish   ko`nikmasini  shakllantirish  mustaqil fikrlay  olish , dunyoqarashini shakllantirish , matematik  misollarni   boshqotirma  yechish  ko`nikmasini  shakllantirish  .

  Dars tipi : Yangi bilim berish

  Dars uslubi : Og`zaki va savol-javob yozma

  Dars jihozi : Cho`t , 2x2=5 ko`rgazmasi , tarqatma material 

  Dars rejasi :

  1.Tashkiliy ishlar – 2

  2.O`tilgan mavzuni mustahkamlash-8

  3.Yangi mavzu bayoni -25

  4.Mustahkamlash uchun savollar-8

  5.Uy vazifasi va baholash-2

  1. Darsning borishi :

  Salomlashish , sinf xonasi tozaliga va o`quvchilarning darsga tayyorgarligini nazorat qilish, mustaqillik bayrami va yangu o`quv yili bilan muborakbod etish , davomatni aniqlash .

  O`tilgan mavzuni mustahkamlash :

  Uy vazifasi tekshiriladi va baholanadi :

  Mustahkamlash uchun “ Jim   ” o`yinini o`tkazamiz.

  O`quvchilarga savollar beriladi :

  Ko`paytirish jadvalidan misollar beriladi .

  Og`irlik o`lchov  birligi haqida ma`lumot beriladi .

  Vaqt o`lchov  birliklari so`raladi .

   

  Uy vazifasi  tekshiriladi :

   

  597 – misol

   74 + 748 =822     85 + 643 = 728      99 + 899 = 998

  156+137 = 283    256 + 252 = 508    408 + 385 = 793

   

  598 – masala

  Do‘konga keltirilgan 10 qop shakar 3 kg li paketlarga solib chiqildi. Agar bir qop shakar 45 kg bo‘lsa, keltirilgan hamma shakar nechta paketga solingan?

  Yechish :   1)  45 : 3 = 15 ( ta )    2) 15 x 10 = 150 ( ta )

  Javob : 150 ta  paket kerak

   

  Yangi  mavzu  bayoni :

  601 – misol

   

  154- 146 = 8        361-225 = 136       744-237= 507 

   273-148 = 125    452-234 = 218      875-356 = 519

   342-116 =  226   675-347  = 328      982-578 = 404

  602 – masala

  Birinchi va ikkinchi shaharlar orasidagi masofa 256 km. Ikkinchi va uchinchi shaharlar orasi undan 38 km kam. Uchinchi va to'rtinchi sha­harlar orasi esa ikkinchi va uchinchi shaharlar orasidagi masofadan 48 km ortiq.

  Qaysi shaharlar orasi eng katta?

  Qaysi shaharlar orasi eng kichik?

  256 – 38 = 218 km

  218 – 48 = 180 km

  603 – masala

  Tegishli nuqtalarni birlashtirish orqali AB va CD kesmalarni hosil qiling. Kesmalarning uzunligini santimetr va millimetrlarda o'lchang:

   

   

  O`quvchilarga   uy  vazifasi  haqida  ma`lumot  beriladi

  Darsda faol  qatnashgan  o`quvchilar baholanadi . Bilarjon hamda iqtidor yulduzlariga alohida  topshiriq beriladi . Uy vazifasi o`quvchilarga  tushuntiriladi

  Uyga vazifa 605 – 606 – misol va masala 

  Sana : 27 .01. 2015                I. Dars : Matematika

  1. Sinfi : III “ A , B ,V”
  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 11:15   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

       

        NAVOIY  VILOYATI  QIZILTEPA  TUMAN

   

    №26 – UMUMIY  O’RTA  TA’LIM  MAKTABINING

   

        MUSIQA  MADANIYATI  FANI  O’QITUVCHISI

   

               JUMAYEVA  DILFUZANING 

   

            1 – 2 – 3 – 4 – SINFLAR  UCHUN  YOZGAN 

   

          BIR  SOATLIK  DARS  ISHLANMALARI  VA 

   

           BIR  SOATLIK  NAMUNALI  OCHIQ  DARS 

   

                    ISHLANMASIDAN  NAMUNALAR .

   

     1– “A,B,V,G”       MUSIQA  (III – ch)      SANA_______2015y.      7 – 8 – DARS.

   

                                   Mavzu: BIZ  SEVGAN  CHOLG’ULAR.

              1.Darsning  maqsadi:   1) Ta’limiy  maqsad: O’quvchilar  bilan  birga  turli  xil   

                                                         musiqiy  cholg’u  sozlari , ularning  tinglash   va  ular   

                                                         asosini  nimalar  tashkil  etishini , ularni  chalish   

                                                         usullari  bilan  tanishish

       2) Tarbiyaviy  maqsad: O’quvchilarga   o’zbek  millatining  ne  chog’lik  boy  mada  

                                                  niyatga  ega  ekanliklari , bizgacha  yetib  kelgan  bitmas –     

                                                  tuganmas   musiqa  merosimiz  haqida  tushuncha  berish .

   3) Rivojlantiruvchi  maqsad:   O’quvchilarda  turli  milliy  cholg’ularidan  namunalar    

                                               ko’rsatib , ularni  bir – biridan  farqlay  bilishlarini ,  bilim ,  

                                               ko’nikma , malakalarini  oshirish .

  .   2.Darsning  turi :       aralash , savol – javob , suhbat , kuylash  va  tinglash

      3.Darsning  uslubi :   ko’rgazmali , amaliy

      4.Darsning  usuli :     qo’shiq  yodlash

      5.Darsning  jihozi :   darslik , akardion , ko’rgazma , sinfdan  tashqari  darsliklar

      6.Darsning  texnik  jihozi :   DVD

      7.Darsning  texnologik  moduli:  (tashkiliy  qism – 2m ,kirish  suhbati – 15m,mavzu 

                                        ustida  ishlash – 23m , darsni  yakunlash  va  uyga  vazifa – 5m.)

      8.Yangi  materialni  taqdim  etish :

                                                          Darsning  borishi:

        O’quvchilar  musiqa  sadolari  ostida  sinfga  kiradilar. Tashkiliy  qism. O’zbekiston     

   Respublikasining   Davlat  Madhiyasi  yangraydi.                                                                                             

   Mavzu  bo’yicha:  O’zbek  milliy  musiqa  san’atimiz  juda  uzoq  asrlarga  borib  taqaladi . Bu  boy  meros  zaminida  qanchadan – qancha  musiqa  ijod  ahlining  mehnati  singgan . Uzoq  tarix  bizgacha  bekamu – ko’st  yetkazib  bergan  o’zbek  milliy  cholg’u  asboblari  bunga  yaqqol  dalildir . O’zbek  milliy  musiqa  asboblari  juda  turli – tumandir . Ularning  yangrashi , sozi , chalinishlari  bunga  guvohlik  qiladi . Uzoq  tarixga  ega  bo’lgan  cholg’u  san’ati  o’zimizning  mahalliy  yog’ochlardan  juda  maromiga  yetkazilib  tayyorlangan .

                                          Aql  charxi  savollari :

         - Siz  qanday  cholg’u  sozlarini  bilasiz ? 

         - O’zbek  milliy  cholg’u  asboblari  asosan  nimalardan   tayyorlanadi  ?

         - 2015 – yilimiz  prezidentimiz  tomonidan  qanday  yil  deb  e’lon  qilindi  ?

         - Puflab  chalinadigan  cholg’u  asboblariga  nimalar  kiradi  ?

        -  Musiqa  darsimizni  qaysi  fanlar  bilan  boglangan  deb  o’ylaysiz ?

                                         OVOZ  SOZLASH  MASHQLARI :

                                                  Jamoa  bo’lib  kuylash :

   

                                                   Mavzu : Chitti  gul .

   

                                              (O’zbek  xalq  musiqasi .)

  1. Toshxon qiz o’zi – o’zi ,     2. Dupur – dupur  ot  keldi ,     3. Aravada  gul  keldi ,

      Boshida  yo’rma  do’zi .           Chiqib  qarang  kim  keldi .      Childirmada  gul  keldi .

      Ha – yu  chittigul .                    Ha – yu  chittigul .                    Ha – yu  chittigul .

      Ha – yu  chittigul                      Ha – yu  chittigul                      Ha – yu  chittigul .

     

  1. Qo’ling qo’lbog’da  bo’lsin ,                             5. Gul  yaxshi – yu , gul  yaxshi ,   

          Beling  belbog’da  bo’lsin                                      Gulning  popugi  yaxshi .

          Ha – yu  chittigul                                                    Ha – yu  chittigul .

          Ha – yu  chittigul                                                    Ha – yu  chittigul

  1. O’rtada o’ynagan  qizning  ,

                                           Haydar  kokili  yaxsi .

                                           Ha – yu  chittigul .

                                           Ha – yu  chittigul

            (Qo’shiq  yoddan  kuylab  berilib , qo’shiqning  mualliflari , uning  tezligi  va  uni

   yodlashda  nimalarga  e’tibor  berib  kuylash  kerakligi  uqtiriladi. Matn  va  musiqaning   

   hamohangligi  ta’minlanadi .Har  bandi  ustida  alohida  ishlanadi . Qo’shiq  chiroyli 

   chiqishi  uchun , jozibali  ritmik  harakatlar  orqali  o’rgatiladi .Matn  yodlab  bo’lingach     

   o’quvchilar  o’rinlaridan  turib  qo’shiqni  boshidan  oxirigacha  yoddan  kuylab  

   berishadi.)

   Musiqa  tinglash : O’quvchilarga  O’zbek  xalq  qo’shiqlaridan  “Chittigul”ni              

                                   DVD  disk  orqali  tinglatib  va  shu  qo’shiqqa  jo’r   bo’lishadi .

   Musiqa  savodi :   Musiqa  ijodkorligi  qismida  o’quvchilarga  notalar  va  nota  

                                  yo’llari  haqida  tushuncha  berilib , shu  o’tilgan  mavzu  yuzasidan              

                                  savollar  berib  o’quvchilar  bilim  samaradorligini  yanada  oshirish.

                                  O’quvchilarga  qo’shiq  aytish  qoidalari  haqida  tushuncha  berish .

                                                       E S L A T M A !

               Tovushlarni  qisqa  qilib  kuylanishiga  “Ctakkato” deb   ataladi .

               Stakkato  bu – sakratib  kuylash  demakdir .

               Tovushlarning  uzun  va  qisqa  kuylanishini  mashq  qilish .

                                                    SAVOLLAR :

  1. Chittigul qo’shig’i  nima  haqida  ekan ?
  2. Lya  va  si  notalarini  joylashtirib  bering  ?

   3.Siz  qanday  o’zbek  xalq  cholg’u  asboblari  haqida  bilib  oldingiz  ?

  1. Tovushlarni qisqa  qilib  kuylashni  nima  deb  ataymiz ?
  2. Musiqada notalar  asosan  nechta  chiziqda  joylashar  ekan   ?
  • Mustahkamlash : O’quvchilarga  yangi  mavzu  haqida  savollar  berib , yangi    

                                  o’tilgan   qo’shiqni  yoddan  kuylatib  yanada  mustahkamlash .

  • Passiv  o’quvchilar  bilan  ishlash : Darsda  past  o’zlashtiruvchi  o’quvchilarga 

                                         mavzu  yuzasidan  to’ldiruvchi  savollar  berib  ular  bilim    

                                         saviyasini  yanada  boyitishga  erishish .

     –  O’quvchilar  bilimini  baholash :  o’quvchilarning  bergan   javoblariga  qarab  

                                                bilim   darajasini  to’g’ri  baholash .

  1. Uyga vazifa :  Yangi  o’tilgan  qo’shiqni  yodlab  kelish .

                                        Yangi  o’tilgan  qo’shiqni  yod  olib  kelish .

  2– “A”,”B”,”V”             MUSIQA  (II – ch)       SANA_______2014y.        6 – DARS.

   

                                              Mavzu:  Nazorat  ishi  № 1  .

    1.Darsning  maqsadi:   1) Ta’limiy  maqsad: O’quvchilarda   dars  davomida  o’tilgan 

                                                      mavzular  haqida   tushuncha  berib , I – II – chorak  davo

                                                      mida  o’tilgan  mavzular  yuzasidan  1 – nazorat  ishini  

                                                           o’tkazish  va  o’quvchilar  bilim  samaradorligini  aniqlash 

                                       2) Tarbiyaviy  maqsad: O’quvchilarda   musiqa  faniga ,  

                                                unda  berilayotgan  savollarga  bo’lgan  talab  va  mas’uliyatli  

                                                liklarini  kuzatish  va  ko’mak  berish .

                      3) Rivojlantiruvchi  maqsad:   O’quvchilarda  mustaqil  nazorat  ishi  yuzasi

                                      dan  mustaqil  ishlay  bilishlarini  va  savollarga  to’g’ri  javob  topa 

                                      olishlarini  to’g’ri  yo’naltira  bilish .               

       2.Darsning  turi :       aralash , savol – javob , suhbat , kuylash  va  tinglash

       3.Darsning  uslubi :   ko’rgazmali , amaliy

       4.Darsning  usuli :     qo’shiq  yodlash

       5.Darsning  jihozi :   darslik , akardion , ko’rgazma , sinfdan  tashqari  darsliklar

       6.Darsning  texnik  jihozi :   DVD

       7.Darsning  texnologik  moduli:  (tashkiliy  qism – 2m ,kirish  suhbati – 15m,mavzu 

                                            ustida  ishlash – 23m , darsni  yakunlash  va  uyga  vazifa – 5m.)

       8.Yangi  materialni  taqdim  etish :

                                                              Darsning  borishi:

                                           2 – sinf    Musiqa    I – yarim    yillik   testlari .

   

   1.O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  Madhiyasining  bastakori  kim ?

  1. A) Muhammadjon Mirzayev        B) Mutal  Burxonov         C) Yunus  Rajabiy 

   2.Skripka  kaliti  qaysi  nota  joylashgan  chiziqni  qamrab  oladi ?

  1. A) Sol notasi              B) Fa  notasi             C) Lya  notasi

   3.”Yakkanavozlik”  deb  nimaga  aytiladi ?     

  1. A) 2 cholg’u  sozida  birgalikda  kuy  ijro  etish       
  2. B) 1 cholg’u  sozida  kuy  ijro  etish                
  3. C) Biror cholg’u  sozida  doira  jo’r  bo’lib  turishi

   4.”Jo’rnavozlik”  deb  nimaga  aytiladi ?         A) Bir   cholg’u  sozida  kuy  ijro  etish 

  1. B) Biror cholg’u  sozida  jo’r  bo’lib  turish     C)2 cholg’u  sozida  birgalikda  kuy  ijro    
  2. “Yakkaxonlik” deb nimaga  aytiladi ?                                                                    etish                                                                                                                                               
  3. A) Bir  xonandaning  ijrosi         B) Ko’pchilikning  ijrosi       C) 2  xonandaning  ijrosi
  4. Bularning qaysi  birida  musiqiy  tovushlar  to’g’ri  joylashtirilgan ?
  5. A) Do,re,mi,fa,lya,si,do B) Do,re,mi,fa,sol,lya,si,do        C) Do,mi,re,si,fa,sol,lya,do

   7.Eng  cho’zimi  uzun  nota  belgisini  toping ?

  1. A) b B) O             C) 

   8.O’zbek  xalq  cholg’u  asboblariga  qaysilar  kiradi ?

  1. A) Klarnet,akkardion,rubob B) Dutor,karnay,doira         C) Skripka,pianino,doira

  9.Qaysi  qatorda  Ilyos  Akbarov  yaratgan  qo’shiqlar  ko’rsatilgan ?

  1. A) “Chamanda gul”         B) “O’ynaylik”         C) “Maktabim”

   

    10.Bastakor  M.Burxonov  qaysi  qo’shiqni  yaratgan ?

  1. A) “Oynayli” B) “Chamandagul”        C) “O’zbekiston  Respublikasining  Davlat   
  2. Skripka kaliti  nechanchi  chiziqda  joylashgan ?                                      Madhiyasi”      
  3. A) 1 – chiziqda                  B) 2 – chiziqda               C) 3 – chiziqda
  4. Ikki  cholg’u  sozida  birgalikda  kuy  ijro  etish  nima   deb  ataladi ?
  5.  A) Jo’rnavozlik          B) Yakkaxonlik            C) Yakkanavozlik
  6. Bir xonanda  ijrosi  nima  deb  ataladi ?
  7.    A) Jo’rnavozlik          B) Ansambl          C) Yakkanavozlik
  8. Nechta  musiqiy  tovush  bor ?             A) 8ta            B) 7ta            C) 5ta
  9. Re  va  fa  notalarining  orasida  qaysi  nota  mavjud ?
  10. A) Si notasi             B) Do  notasi           C) Mi  notasi
  11. Bastakor qanday  vazifani  bajaradi ?
  12.   A) She’r  yozadi           B) Musiqa  bastalaydi            C) Cholg’u  sozida  chaladi

    17.Qanday  cholg’u  sozi  urib  chalinadi ?

  1.   A) Doira             B) Qashqar  rubobi             C) Nay
  2. Notalar bo’linishiga  ko’ra  nechiga  bo’linadi ?
  3.   A) 7ga            B) 8ga           C) 4ga
  4. Beshinchi notaning  nomi  nima ?
  5.  A) Si            B) Sol             C) Lya
  6. Qaysi  biri  o’zbek  xalq  kuyi ?
  7.  A) “Sog’lom  avlod  qo’shig’i”        B) “Gulbahor”           C) “Arg’imchoq”

   

    №

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Jav 

  B

  A

  A

  C

  A

  B

  B

  B

  C

  C

  B

  A

  C

  B

  C

  B

  A

  C

  B

  B

  • Mustahkamlash :  O’quvchilarga  yangi  mavzu  haqida  savollar  berib , yangi    

                                  o’tilgan   qo’shiqni  yoddan  kuylatib  yanada  mustahkamlash .

  • Passiv  o’quvchilar  bilan  ishlash : Darsda  past  o’zlashtiruvchi  o’quvchilarga 

                                                mavzu  yuzasidan  to’ldiruvchi  savollar  berib  ular  bilim    

                                               saviyasini  yanada  boyitishga  erishish .

       –  O’quvchilar  bilimini  baholash :  o’quvchilarning  bergan   javoblariga  qarab  bilim  

                                                                     darajasini  to’g’ri  baholash .

  1. Uyga vazifa :  Yangi  o’tilgan  qo’shiqni  yodlab  kelish .

                                        Bolalar   ansambli   mavzusini  o’qib  kelish . Bizning  vohamizda 

                                        tashkil  etilgan  bolalar  dastalari  haqida  ma’lumot   to’plab  kelish .

   

     3 – “B”            MUSIQA (I - ch)         SANA_______2014y.             6 – DARS.

                                           Mavzu:   Pauza  haqida  tushuncha .

    1.Darsning  maqsadi:   1) Ta’limiy  maqsad:  O’quvchilarga  pauza , uning  musiqa   

                                                                       janrida  tutgan  o’rni  haqida  tushuncha  berish .

                                           2) Tarbiyaviy  maqsad: O’quvchilarda  Musiqa   madaniyati       

                                                                fanida  pauzaning  turlari  , har  bir  pauzada  qancha  

                                                                to’xtab  turish  haqida  tushuncha  berish

                                3) Rivojlantiruvchi  maqsad:   O’quvchilarda  mustaqil  fikrlash,  

                                                                  mushohada  yuritish  konikmalarini  shakllantirish.

                                                                  o’tgan  dars  va  yangi  mavzu  davomida  olgan  

                                                                  bilimlarini  umumlashtirish

          2.Darsning  turi :       aralash , savol – javob , suhbat , kuylash  va  tinglash

          3.Darsning  uslubi :   ko’rgazmali , amaliy

          4.Darsning  usuli :     qo’shiq  yodlash

          5.Darsning  jihozi :   darslik , akardion , ko’rgazma , sinfdan  tashqari  darsliklar

          6.Darsning  texnik  jihozi :   DVD

          7.Darsning  texnologik  moduli:  (tashkiliy  qism – 2m ,kirish  suhbati – 15m,mavzu 

                                               ustida  ishlash – 23m , darsni  yakunlash  va  uyga  vazifa – 5m.)

          8.Yangi  materialni  taqdim  etish :

                                                              Darsning  borishi:

            O’quvchilar  musiqa  sadolari  ostida  sinfga  kiradilar. Tashkiliy  qism. O’zbekiston     

          Respublikasining   Davlat  Madhiyasi  yangraydi.                                                                                             

     Mavzu  bo’yicha.  Turli  uzunlikdagi  notalarga  teng  bo’lgan  tinish  (dam  olish)  belgisi  bor . Bu  tinish  belgisi  “PAUZA”  deb  ataladi . Pauza  musiqa  o’lchoviga  kiradi , lekin  unda  tovush  chiqmaydi . Asosan  4 xil  pauzalar  mavjud .

  Bular :  butun  pauza , yarimtalik  pauza , choraktalik  pauza , nimchoraktalik  pauza .                                                                

                                                 Aql  charxi  savollari :

         - Rustam  Abdullayev  qayerda  qachon  tug’ilgan ?

         - Musiqada  pauzalar  qanday  vazifani  bajarar  ekan  ?  

         - Notalarni  to’g’ri  va  teskari  holda  kuylab  bering?

         - Notalar  bo’linishiga  ko’ra  nechiga  bo’linadi ? Qaysilar ?

         - 3/4 o’lchovida  nechta   kuchli  va  nechta  kuchsiz  hissalar  mavjud ?

                                             OVOZ  SOZLASH  MASHQLARI :

   

                                                   Jamoa  bo’lib  kuylash :

   

                                                  Mavzu :  K A K K U  .

   

                To’lqin   she’ri                                                 Ibrohim  Hamroyev   musiqasi

          1.Mening  sevikli  qushim ,                                      2. Yelkamga  qo’n  mayliga ,

            Tutaman  kaftimda  suv .                                            Ko’zlaring  munchoq , ko’zgu .

            Sengadir  sho’x  qo’shig’im ,                                      Boshlar  bog’lar  sayliga ,

            Kakku , kakkujon , kakku !                                         Kakku , kakkujon , kakku !                                            

                                           3.Baland , baland  uchasan ,

                                             Jajji  qalbimda  orzu .

                                         

                                             Fazolarni  quchasan ,

                                             Kakku , kakkujon , kakku !                                            

   (Qo’shiq  yoddan  kuylab  berilib , qo’shiqning  mualliflari , uning  tezligi  va  uni

      yodlashda  nimalarga  e’tibor  berib  kuylash  kerakligi  uqtiriladi. Matn  va  musiqaning   

      hamohangligi  ta’minlanadi .Har  bandi  ustida  alohida  ishlanadi . Qo’shiq  chiroyli 

      chiqishi  uchun , jozibali  ritmik  harakatlar  orqali  o’rgatiladi .Matn  yodlab  bo’lingach ,   

      o’quvchilar  o’rinlaridan  turib  qo’shiqni  boshidan  oxirigacha  yoddan  kuylab  

      berishadi.)

      Musiqa  tinglash :  O’quvchilarga  o’zbek  xalq  kuylaridan  “Feruza ”  

                                       kuyini  DVD  disk  orqali  tinglashadi   va  o’zlari  ham  raqs ,  

                                       ritmik  harakatlar  orqali  jo’r  bo’lishadi .

      Musiqa  savodi :    Musiqa  ijodkorligi  qismida  o’quvchilar  bian  cholg’uchilik   va  

                                      chalib  mashq  kuylashni   nazorat  qilib , o’tgan  mavzular  yuzasidan             

                                     savollar  berib  o’quvchilar  bilim  samaradorligini  yanada  oshirish

   

                                                       E S L A T M A !

   

     “Pauza ” – bu  to’xtab  turish , musiqa  yangrayotgan  vaqtda  dam  olib , o’z  navbatini   

       kutib  turishni  anglatadi ?

       Pauzalar  turli  xil  bo’ladi .

      Masalan :  butun  pauza , yarimtalik  pauza , choraktalik  pauza , nimchoraktalik  pauza .                                                                

                                                          3/4    o’lchovi:

  3/4  o’lchovida  uchta  hissa  bo’lib , 1 – hissa  kuchli  hissa , 2 – 3  hissa  kuchsiz  hissalar  deb  hisoblanadi .

            1

  • 1 – hissa kuchli  hissa
  • 2 – hissa kuchsiz   hissa
  • 3 – hissa kuchsiz   hissa

                     2                      3

                                                        SAVOLLAR :

   

         1.Bastakor  R . Abdullayev  qacho  va  qayerda  tug’ilgan ?

  2.Qo’shiq  kuylaganda  nimalarga  e’tibor  berish  kerak ?

  1. “Raqs” haqida  so’zlab  bering  ?
  2. Do – majorni sakratib (Stakkato qilib) kuylab  bering ?
  3. “Salom maktab ”  qo’shig’ining  mualliflari  kimlar  ?
  • Mustahkamlash : O’quvchilarga  yangi  mavzu  haqida  savollar  berib , yangi    

                                  o’tilgan   qo’shiqni  yoddan  kuylatib  yanada  mustahkamlash .

  • Passiv  o’quvchilar  bilan  ishlash : Darsda  past  o’zlashtiruvchi  o’quvchilarga 

                                                mavzu  yuzasidan  to’ldiruvchi  savollar  berib  ular  bilim    

                                               saviyasini  yanada  boyitishga  erishish .

       –  O’quvchilar  bilimini  baholash :  o’quvchilarning  bergan   javoblariga  qarab  bilim  

                                                                     darajasini  to’g’ri  baholash .

  1. Uyga vazifa :  Yangi  o’tilgan  qo’shiqni  yodlab  kelish .

                                        Pauza  haqida o’qish , dirijyorlik  harakatlari  ustida  ishlab  kelish  .

   

   

    4 – “A,B,V,G”          MUSIQA (III - Ch)        SANA_______2015y.       10 – DARS.

                                      Mavzu:    Dars  konsert .

    1.Darsning  maqsadi:   1) Ta’limiy  maqsad:  O’quvchilarga  dars  davomida  o’tilgan     

                                                          mavzular  haqida  tushuncha  berib , qo’shiq  kuylashga  

                                                          bo’lgan  qiziqish , tasavvur  qilish, qo’shiqqa   bo’lgan  

                                                  &n