Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9
Ona tili fanidan testlar banki
Bosh sahifa
Forum
Sayt qoidalari
Biz bilan aloqa
Sayt xaritasi
 • Berdiyeva Gulchexra Shamsiyevnaning

  Berdiyeva Gulchexra Shamsiyevnaning ochid dars tadbiri  Batafsil..
 • 26-maktab Ko`rinishi

  26-maktab tarixi haqida   Batafsil..
 • "Xalq bilan muloqot inson mafaatlari" yili.   Batafsil..
 • Mansurova Zebo Ramazonovnaning

  Mansurova Zebo Ramazonovnaning ochid dars tadbiri  Batafsil..
Atamalat bo`yicha izlash
2018-yil
Savol-Javob
Оцените работу движка
Saytga so`ngi qo`shilganlar
  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 08:03   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

                                        7 –sinf . Algebra  . I- chorak

  1. Al-Xorazmiyning tenglamani yechishdagi val-muqobala usulining mohiyati - …
   1. manfiy hadlarni tenglamaning ikkinchi qismiga musbat qilib o’tkazish;
   2. tenglamaning ikkala qismidan teng hadlarni tashlab yuborish;
   3. manfiyhadlarni tashlab yuborish
  2. Tenglamaning yechimini toping: 9x+11=23+5x
  3. A) 4 B) 3 C) 12
  4. Tenglamaning ildizi 17 chiqishi uchun a ninh o’rniga qanday son qo’yish kerak? 8x-(7x+a)=9
  5. A) 9 B) 8 C) 7
  6. Otasi 40 yoshda, o’g’li esa 16 yoshda. Necha yildan keyin otasi o’q’lidan 2 marta katta bo’ladi?
  7. A) 9 yildan keyin B) 8 yildan keyin C) 7 yildan keyin
  8. Hisoblang:
  9. A) B) C)
  10. Ifodaning qiymatini toping: bunda p=2, x=3, y=4.
  11. A) 7 B) –7 C) 3
  12. Asosi 4 bo’lgan daraja shaklida yozing: 64·256:16;
  13. A) 44 B) 45 C)46
  14. Tenglamaning yechimini toping: x · 35=38
  15. A) 26 B) 27 C) 28
  16. Ko’paytmani daraja shaklida yozing: (2,5cd)2
  17. A) 6,25cd B) 6,25c2d2 C) 5c2d2
  18. Ko’paytmani daraja shaklida yozing: (-1,2)3y3z3x3;
  19. A) (1,2yzx)3 B) (-1,2yzx)3 C) 1,23(yzx)-3
  20. Kesmalar ayirmasining uzunligi - …
   1. kesmalar uzunliklarining yig’indisiga teng;
   2. kesmalar uzunliklarining ayirmasiga teng;
   3. kesmalar uzunliklarining ikkidan bir qismiga teng.
  21. 10 deb nimaga aytiladi?
   1. aylana butun yoyining 90 dan bir bo’lagi;
   2. aylana butun yoyining 180 dan bir bo’lagi;
   3. aylana butun yoyining 360 dan bir bo’lagi;
  22. Aylananing bo’lagi necha gradus bo’ladi?
  23. A) 600 C) 300 D) 450
  24. Umumiy uchga ega bo’lgan ikki nurdan tashkil topgan geometrik shakl - …
  25. A) burchak B) perpendikulyar to’g’ri chiziq C) vertikal vatar
  26. Transportirning yasalishi qanday geometrik shakl xossalariga asoslangan?
  27. A) to’g’ri burchakli uchburchak; B) to’g’ri chiziq va nur;
  28. C) markaziy burchak.
  29. Amalni bajaring: 102043’15’’+50050’30’’
  30. A) 152093’45’’ B) 153033’45’’ C) 152033’45’’
  • yer ustida o’lchashlarda burchaklarni o’lchash uchun qanday asboblardan foydalaniladi?
  1. A) ekker va teodolit; B) astolyabiya C) A va B
  • Bittadan tomonlari umumiy bo’lib, qolgan tomonlari to’g’ri chiziqni tashkil etgan burchaklar - …
  1. A) to’g’ri burchaklar; B) qo’shni burchaklar; 
  2. C) vertikal burchaklar
  • Agar =1140 bo’lsa, unga qo’shni burchakning kattaligi qancha bo’ladi?
  1. A) 560 B) 660 C) 760
  • Bir burchakning kattaligi o’ziga qo’shni burchakning kattaligidan 480 Shu burchakni toping
  1. A) 1140 B) 660 C) 1800
  • Quyida keltirilganlar orasidan ko’phadlarni ko’rsating:

  1) xy2;           2) 3xy4xy2x2;                  3) abc+bca2;                 4)xz2+yz2;                        4) xz2+yz2;            5) xyz2;                 6) xy+yz+xz;

  1. A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5               D) 4,5,6               E) 3,4,6
  • Quyidagi ko’phadni birhadning yig’indisi shaklida yozing:

  2,5x4-18x3y-16x2y-3xy2                                        

  1. 2,5x4-18x3y+(-16x2y)+(-3xy2);
  2. 2,5x4+(-18x3y)+(-16x2y)+(-3xy2);
  3. 2,5x4+(18x3y)+(16x2y)+(-3xy2);
  4. 2,5 x4+18x3y-16x2y-3xy2;
  • Ko’phadni standart shaklga keltiring

  5b·3b-4c·3b-5b·2c-4c· (-2)c

  1. A) 15b2-22bc+8c2; B) 15b2-12bc+8c2;
  2. C) 15b2-2bc+8c2; D) 15b2+2bc-8c2;
  • To’rtta ketma-ket toq natural sonning yig’indisi - …
  1. A) 5 ga bo’linadi; B) 5 ga bo’linmaydi;
  2. C) 8 ga bo’linadi; D) 8 ga bo’linmaydi.
  • Algebraik ifodaning qiymatini toping:

  4a2(5a-3b)-5a2(4a+b), bunda a= -2, b= -3

  1. A) 200 B) 201                  C) 202                 D) 203                 E)204 

  T/r

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  J:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   II chorak

  Ko’phadlarni ko’paytiring: (3a+2b)(9a2-6ab+4b2)

  1. A) 27a3-8b3 B) 27a2-8b3 C) 27a3+8b2                  D)27a3+8b3                   E) 27a2+8b3
  2. Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisining qismiga teng bo’lsa, shu burchaklni toping
  3. A) 1080 B) 720 C)1020        D) 780         E) 1800
  4. Berilgan nuqtadan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalar to’plamidan iborat geometrik shakl  - …
  5. A) doira B) ellips C) aylana   D) yarim doira     E) to’g’ri javob yo’q
  6. Uchburchakning tomonlariga ko’ra turlari?
  7. A) 2 B)3 c) 4             D) 5            E)6
  8. To’g’ri burchakli uchburchkaning balandliklaridan ikkitasi - …
   1. katetlari bilan ustma-ust tushadi;
   2. medianalari bilan ustma-ust tushadi;
   3. bissektrisalari bilan ustma-ust tushadi;
   4. ham medianasi, ham bissektrisasi bilan ustma-ust tushadi.
  9. Ko’paytuvchilarga ajrating:
  10. A) B) C)                 D)
  11. Ifodaning qiymatini toping:
  12. A) 91 B) 81 C) 71              D) 61             
  13. Ikki son yig’indisining kvadrati – . . . 
   1. birinchi son kvadrati plyus birinchi va ikkinchi son ko’paytmasining ikkilangani;
   2. birinchi son kvadrati plyus birinchi va ikkinchi son kvadratining uchlangani plyus ikkinchi son kvadrati;
   3. birirnchi son kvadrati plyus birinchi va ikkinchi son ko’paytmasining ikkilangani plyus ikkinchi sonning kvadrati;
   4. birinchi sonning kvadrati plyus ikkinchi sonning kvadrati.
   5. Noma’lum sonning 28 % i   4 ning 29,4 % iga teng. Noma’lum sonni toping
   6. A) B)5                 C)             D) 4,2
  14. Bir nuqtadan o’tuvchi uchta to’g’ri chiziq nechta burchak hosil qiladi?
  15. A) 6 B)5 C)4                             D)3
  16. Umimiy ko’paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaring:

   6a5b5(2a3b2+3b5-4a) B) 6a5b5(2a3b2+3b5)                                                                                                        

  1. 2a3b2+3b5-4a D) 6a5b5- 2a3b2
  2. Uchburchaklar tengligining birinchi alomatini ko’rsating
   1. bir uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagi ikkinchi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga mos ravishda teng bo’lsa bunday uchburchaklar tengdir;
   2. bir uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagi ikkinchi uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagiga mos ravishda teng bo’lsa, bunday uchburchaklar teng bo’ladi;
   3. bir uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagi ikkinchi uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagiga mos ravishda teng bo’lsa bunday uchburchaklar teng bo’ladi
   4. bir uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagi ikkinchi uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga mos ravishda teng bo’lsa bunday uchburchaklar tengdir;
  3. Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomati - …
   1. uchburchakning iiki tomoni va ular orasidagi burchagiga ko’ra tenglik alomati;
   2. uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga ko’ra tenglik alomati;
   3. uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan bir burchagiga ko’ra tenglik alomati;
   4. uchburchaklarning mos tomonlariga ko’ra tenglik alomati.
  4. Burchaklaridan biri 900 dan katta bo’lgan uchburchak - …
   1. o’tmas burchakli; B) o’tkir burchali;   C) to’g’ri burchakli;

  D)vertikal burchakli uchburchak deyiladi

  1. .Ko’phadlarni ko’paytiring: (3a+2b)(9a2-6ab+4b2)
  1. 27a3-8b3; B) 27a2-8b3; C) 27a3 + 8b2;                      D) 27a3+8b3;
  2. E) 27a2+8b3;

   6Kvadratlar ayirmasining formulasini ko’rsating

  1. A) a2-b2=(a-b)(a+b) B) a2-b2=(a+b)(a+b) C) a2-b2=a2-2ab+b2
  2. Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajrating: (a+b)2-(a-c)2=
  3. A) (b+c)(2a+b+c) B) (b-c)(2a-b+c) C) (2a-b-c)(b+c)
  4. a3 + b3 nimaga teng?
  5. A) (a+b)(a2-ab+b2) B) (a+b)(a2+ab+b2) C) (a-b)(a2-ab+b2)
  6. Ikkita birhad berilgan: 5a va 7b. Shu birhadlar kublarining ayirmasini algebraik ifoda shaklida yozing.

  A)5a3-7b3                  B) 125a3-343b3                       C) (5a)3+(7b)3

  1. Tushirib qoldirilgan yig’indining chala kvadratini shunday topingki, natijada birhadlar kublarining ayirmasi hosil bo’lsin: (3a-5b)(…)
  2. A) 3a2-15ab+5b2 B) 9a2-25b2 C) 9a2+15ab+25b2
  3. Kasrni qisqartiring:
  4. A) B) C)
  5. Vatarga perpendikulyar diametrning xossasi haqidagi teoremani ko’rsating
   1. vatarga perpendikulyar diametr aylana yoyini teng uchga ajratadi
   2. vatarga perpendikulyar diametr vatarni unga tiralgan aylana yoyini  teng uchga ajratadi
   3. vatarga perpendikulyar diametr vatarni va unga tiralgan aylana yoyini teng ikkiga ajratadi.
  6. Quyidagi teoremaning nomini ko’rsating: agar bir to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi va kateti ikkinchi to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi va katetiga mos ravishda teng bo’lsa, buuchburchaklar o’zaro tengdir.
   1. to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi va kateti bo’yicha tenglik alomati
   2. to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi va o’tkir burchagi bo’yicha tenglik alomati
   3. to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi va o’tmas burchagi bo’yicha tenglik alomati
  7. Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati - …
   1. uchburchaklarning ikki tomoni va ular orasidagi burchaiga ko’ra tenglik alomati
   2. uchburchaklarning uchta tomoniga ko’ra tenglik alomati
   3. uchburchaklarning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga ko’ra tenglik alomati
  8. Uchta tomoni bo’yicha uchburchak yasashda qaysi geometrik asbobdan foydalanadi?
  9. A) teodolit B) chizg’ich C) sirkul va chizg’ich

   

  T/r

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  J:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   III chorak

  1.Algebraik kasrlarni qo’shish qoidasini ko’rsating

  1. A) B) C)
  2. Kasrlarni ko’paytiring: va
  3. A) B)                          C)
  4. Motorli qayiqning turg’un suvdagi tezligi soatiga V kilometr, daryo oqimining tezligi esa V1 Qayiq oqim bo’yicha harakar qilib, s kilometr o’tdi. Motorli qayiq oqimga qarshi shu vaqt ichida qancha masofa bosib o’tadi?
  5. A) B) C)  
  6. Proporsiyaning no’malum hadini toping:
  7. A) B) C)
  8. Soddalashtiring:
  9. A) B) C) 2                     D)                E) 1
  10. Soddalashtiring:
  11. A) 4 B) C) 0                     D)                 E) –4
  12. Ifodaning qiymatini toping: bunda: a= - 0,2
  13. A) B) 0 C)                   D)                   E)
  14. Hisoblang:
  15. A) –0,5 B) C) -3                    D)                 E) –2,5
  16. Soddalashtiring:
  17. A) 4 B) a+4 C)              D)                E) 4-a

  10.Hisoblang:

  1. A) B) C) –5                   D) 5                     E)
  • Soddalashtiring:
  1. A) B) C)                  D)                  E)
  • Qisqartiring:
  1. A) a6 B) a4-a2 C) a4-1                 D) a4+a2              E) a2-a4
  • Soddalashtiring:
  1. A) B) C)                             D)                   E)
  • Soddalashtiring:
  1. A) 1 B) –1 C) –b-1                D) b-1                  E)
  • Uchburchakning birinchi tomoni x sm. Ikkinchi tomoni esa birinchisidan 4 sm qisqa, uchinchi tomoni esa birinchisidan 3 sm uzun. Shu uchburchakning perimetrini toping.
  1. A) 3x-1 B) 3x+4 C) 3x-3                 D) 3x+7               E) 3x-4
  • Aynan fikrning yoki so’zning ma’nosini bizga ma’lum bo’lgan so’zlar bilan ifodalovchi jumla - …
  1. A) teorema B) aksioma D) ta’rif                D) isbot                E) tenglama
  • Uchburchaklar tengligining birinchi alomati - …
  1. uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan ikki burchagiga ko’ra tenglik alomati
  2. uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchagiga ko’ra
  3. uchburchakning bir tomoni va unga yopishgan bir burchagiga kora
  4. uchburchakning mos burchaklariga ko’ra
  5. to’g’ri javob yo’q.
  • Kesmaning o’rtasi orqali o’tuvchi va unga perpendikulyar bo’lgan to’g’ri chiziq - …
  1. A) kesmaning o’rta perpendikulyari B) kesmaning medianasi
  2. C) uchburchakning balandligi D) burchak bissektrisasi
  3. E) uchburchakning gipotenuzasi deyiladi.
  • Teng yonli to’g’ri burchakli uchburchakning to’g’ri burchagi uchidan gipotenuzasiga tushirilgan perpendikulyar gipotenuzani teng ikkiga bo’ladimi?
  1. A) ha B) yo’q C) bo’lishi ham mumkin, bo’lmasligi ham mumkin
  2. D) to’g’ri javob yo’q
  • Tenglamaning yechimini toping: 9x+11=23+5x
  1. A) 4 B) 3 C) 12
  • Mos tomonlari parallel burchaklarning ikkalasi ham o’tkir bo’lsa, … .
   1. ularning yig’indisi 1800ga teng.
   2. Ular o’zaro teng
   3. Ularning yig’indisi 3600ga teng
   4. Ulardan biri 900dan katta
   5. Ulardan biri 900dan kichik bo’ladi.
  • Teng tomonli uchburchakda - … .
  1. A) bitta burchagi 900ga teng B) ikkita burchagi 900ga teng
  2. C) ikkita burchagi o’zaro teng D) hamma burchaklari 600dan bo’ladi
  3. E) teng tomonli uchburchak mavjud emas
  • Qarama-qarshi tomonlari parallel bo’lgan to’rtburchak - … .

  A) romb           B) ko’pburchak              C) parallellogramm                         

  1. D) uchburchak E) bechburchak deyiladi
  • Parallellogrammning diagonallari - …

  A)kesishish nuqtasida teng ikkiga bo’linadi                       B) ular o’zaro teng                

  1. C) kesishish nuqtasida teng uchga bo’linadi D) ular o’zaro parallel
  2. E) ular o’zaro perpendikulyar
  • Ikkita to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan burchaklardan biri 750 bo’lsa, qolgan burchaklarni toping
  1. A) 750,1050,1050 B) 750, 750,1050 C) 750, 750, 750    D) 1050,1050,1050              E) 1800, 750, 1050

   

  T/r

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  J:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    I V chorak

  1. Teng yonli uchburchakning perimetri 10 ga teng, yon tomoni asosidan 12 marta uzun. Uchbburchakning asosi qanchaga teng?
  2. A) 0,8 B) 0,4 C) 0,5                  D) 0,6                  E) 0,7
  3. Agar uchburchakning A, B va C burchaklari 1:2 va 3 sonlariga proporsional bo’lsa, B burchakni toping
  4. A) 300 B) 900 C) 600                  D) 450                  E) 1200
  5. Qo’shni burchaklardan biri ikkinchisidan 160 Shu qo’shni burchaklarni toping
  6. A) 160, 1040 B) 800, 960 C) 1480, 320                  D) 820, 980          
  7. E) 620, 1180
  8. Ikkita to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan uchta burchakning yig’indisi 3150 ga teng. Shu burchaklardan kicigini toping.
  9. A) 600 B) 450          C) 700                  D) 850                  E) 500

  5.Soatning minut mili 6 minutda necha gradusga buriladi?

  1. A) 200 B) 240 C) 360         D) 400         E) 600 
  1. Tenglamalar sistemasini qanoatlantiruvchi sonlar juftligini aniqlang
  2. A) (2; 3) B) (-2; 3) C) (3; 2) D) (-2; -3)   E) (-3; 2)
  3. x ni toping:  A) 2 B)            C)            D) 1            E) –1
  4. .(x; y) sonlar jufti sistemaning yechimi bo’lsa, y+x ni toping
  5. A) 3 B) –3 C) 4            D) –1          E) 0
  6. Koo rdinata tekisligida abssissasi musbat, ordinatasi manfiy bo’lgan nuqta qaysi chorakda yotadi?
  7. A) I B) II C) III          D) IV          E) I va II
  8. Funksiyaning berilish usullarini ko’rsating

  1) tenglama              2) masala   3) formula  4) grafik      5) jadval    

  6) noma’lumlar orqali

  1. A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5             D) 4, 5, 6             E) 1, 5, 6
  2. Ikki sonning o’rta arifmetigi 7 ga, kvadratlarining ayirmasi 14 ga teng. Shu ikki son kvadratlarining yig’indisini toping
  3. A) 98,5 B) 56,25 C) 42,25              D) 96,5                E) 99,5
  4. Uchta sonning nisbati 1:2:6 ga, ularning yig’indisi esa 459 ga teng. Shu sonlardan eng kattasining va eng kichigining ayirmasini toping
  5. A) 245 B) 255 C) 235        D) 275        E) 265
  6. Tenglamalar sistemasini yeching:
  7. A) (1; -1) B) (0; 1) C) (0; 0)     D) (1; 0)     E) yechimga ega emas
  8. Funksiya S= 60 ·t formula bilan berilgan. S (3,5)ni aniqlang
  9. A) 210 B) 150 C) 24          D) 124        E) 250
  10. y=2x+3 formula bilan berilgan funksiyada x ning –1 qiymatiga mos keluvchi y ning qiymatini toping

  A) –1               B) 5            C) 1            D) –5          E) 0 

  1. Ifodaning son qiymatini toping: 3*52*4-5*4+7
  2. a) 287 b) 286      c) 285           d) 284              e)283
  3. Algebraik ifoda tuzing: Kattasi m ga teng bo’lgan  ikkita ketma-ket natural sonning ko’paytmasining uchlangani.
  4. a) 3+(2mn) b)3m(m-1) c) m(m-1)3 d)3m+(m+1)   e) T.J.Y
  5. (a-3b)\(a+3b) algebraik ifodaning    son qiymatini toping, bunda a=4, b=-2
  6. a) 2 b) 5            c)-5             d) -2                e)4
  7. O’xshash hadlarni ixchamlang: x-2y-3x+5y
  8. a) 4x-7y b) 4x+7y c) 3y+2x     d) 3y-2x          e) 2x-7y.
  9. Ifodani soddalashtiring: 4(2+x)-3(1+x)
  10. a) 11+7x b) 11+x c) 11-x        d) 5-x              e) 5+x
  11. Qavslarni oching : a-(b-(c-d))
  12. A) a-b+c-d b) a-b-c+d c) a+b-c+d   d) a+b+c-d     e) a-b-c-d
  13. Qavslarni oching va soddalashtiring: 5x-(2y-3x)
  14. a) 2x-2y b) 8x-2y c) 8x+2y       d) 2x+2y         e) 10xy
  15. Algebraik yig’indi shaklida yozing: 2+b-c
  16. a) 2+b+c b) 2-b-c c) 2+b+(-c)   d) 2+(-b)+(-c)   e) 2-(-b)+(-c)
  17. Tenglamani yeching : 3x-5=11-x
  18. a) x=1 b) x=2 c) x=3           d) x=4             e) x=5
  19. Tenglamani yeching : 6a= 216
  20. A) a= 6 b) a=36 c) a=12         d) a=18            e) 1216  

  T/r

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  J:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 07:47   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

                                              9-SINF.Ona va adabiyot I chorak

  1.”Alpomish” dostonining darslikka kiritilgan nusxasi qaysi baxshidan yozib olingan?   A.Po’lkan shoirdan  B. Fozil Yo’ldosh o’g’lidan  C.Ergash Jumanbulbul o’g’lidan  D.Sami Abduqahhordan

  2.Biylarning ko’nglini xushlamadi ,otini ushlamadi ,ostiga libos tashlamadi … Parchada qanday badiiy san’at qo’llangan? A.saj  B.ishtiqoq  C.peyzaj  D.mubolag’a

  3.”Alpomish” dostonida tasvirlangan “tarzi gul yuzli ,shirin so’zli,bir siyosatli kishi” kim? A.Alpomish  B.Boysari  C.Shohmardon pir  D.Yortiboy

  4.Dam bu damdur o’zga damni dam dema  

     Boshing eson davlatingni kam dema  Ushbu so’zlarni Boysaribiyga kim aytadi ? A.Qulboy  B.Yortiboy  C.O’g’li Hakimbek  D.Qaldirg’och

  5.Gaplarni sodda va qo’shma gaplarga ajratishda nimaga asoslanilaadi? A.kesimlik belgisining miqdoriga  B.egalar soniga  C.bosh bo’laklar miqdoriga  D.bosh va ikkinchi darajali bo’laklar miqdoriga 

  6.Qo’shma gap qismlarini bog’lashda ishtirok etmaydidan yuklamani toping . A.-u(-yu)  B.-da  C.ham  D.-ki

  7.”Alpomish” dostonidagi qaysi qahramon “boshida tilla jig’asi ,ostida suvoriga minib yuradigan saman yo’rg’asi bor” deb ta’riflanadi ? A.Boybo’ri  B.Hakimbek  C.Ko’kaldosh  D.Qorajon

  8.Shomurti shoxalab har yoqqa ketgan

      Ichida chichqonlar bolalab yotgan

      Izdan tushgan pishak oltoyday etgan  deb ta’riflangan qahramon qaysi asarda uchraydi? Kim u qahramon  A.Alpomish  B.Qorajonning onasi  C.Qo’shquloq  D.BvaC

  9.Zidlov bog’lovchilari qo’shma gap qismlarini bog’lash bilan birga ular o’rtasida qanday munosabat mavjudliginibildiradi?A.zidlik B.ketma-ketlik.C.payt.  D.zidlik va ketma-ketlik.

  10.Kitob bir bog’ . Yozuvchilar  uning mevasidir.Ushbu sodda gaplarni qo’sma gapga aylantirish uchun ular orasiga qaysi bog’lovchi vositani qo’yish mumkin? A.teng bog’lovchi. B.ko’makchili qurilma.C.bo’lsa,esa so’zlari. D.-sa shart mayli shakli.

  11.”Ani nazm etki tarxi toza bo’lg’ay ,

        Ulusg’a mayl beandoza bo’lg’ay. Bayt qaysi dostonning  muqaddimasida  berilgan? A.   “Farhod  va Shirin”,B.Layli va Majnun” C.”Hayrat ul abror”. D.”Saddi Iskandariy”

  12.”Kimki jahon ahlida inson erur,

         Bilki nishoni anga iymon erur.”    Misralar “Xamsa”ning qaysi dostonida keltirilgan? A”Farhod va Shirin” .B.”Hayrat ul abror” C.”Layli va Majnun”D”Saddi Iskandariy”.

  13.”Hayrat ul -abror” ning nechanchi maqoloti rostgoylik haqida ? A.3  B.5  S.10  D.8

  14.Payt munosbatiga ega bo’lgan bog’langan qo’shma gapni toping ?  A.Anor so’zlar va Zaynab qalbi tol bag’riday dir-dir qaltirar  B.To’satdan eshik sharaqlab ochildi va otonada Ertoyev paydo bo’ldi . C.Ro’paradagi g’orning bag’ridan qora tutun ko’tarildi va u yerdan yo’tal tovushi eshitildi. D.Hammasida payt munosabati mavjud

  15.”Hunarni asrabon netgumdur oxir,

         Olib tuproqqami ketgumdur oxir” bayti “Xamsa” dostonlarining qaysi qahramoniga tegishli? A.Iskandarga  B.Farhodga  C.Moniyga  D.Qoranga

  16.”Farhod va Shirin” dostonida xoqon  qasr  qurilishiga kimni ma’mur etib tayinlaydi?  A.Farhodni  B.Mulkoroni  S.Suqrotni  D.Qoranni

  17.Farhod to’siqlarni yengib nimalarni qo’lga kiritadi? A.Jamshid jonini  B.Sulaymon uzugini C.Iskandar boyligini  D.A,B,C  

  18.”Farhod va Shirin” dostoni yana qanday nomlar bilan atalgan? ______________________________________  

  19.Bo’lsa,esa so’zlari yordamida bog’langan qo’shma gaplarda qanday mazmun munosabati ifodalanadi ? ______

  20.Qo’shma gap qismlarini bog’lovchi vositalar necha xil? ____________________________________________

  21.”Demonkim ko’ngli pok-u ham ko’zi pok,

         Tili pok-u ,so’zi pok-u,o’zi pok”  Baytda “Xamsa”dagi qaysi qahramon ta’riflangan? ____________________

  22.Farhodga ko’nglidagi toshdanham qattiq nafsoniy istaklarni parchalash ilmini bildirgan murshid kim? _______________________________________________________________________________________

  23.Navoiy qaysi obrazi orqali komil insonlik g’oyasini ilgari surgan? _______________________________________

  24.”Nedur ahvoling ey zor-u g’aribim… ” misralari bilan boshlanadigan maktub muallifi kim? ___________________

  25.Rostgo’ylik odamni kamolotga yetaklaydi ,….. esa uni halokatga olib boradi. Nuqtalar o’rniga qaysi so’zning antonomi qo’yiladi? ______________________________________________________________________________

   

                                                    

                                                9-SINF Ona tili va adabiyot II chorak

  1.Boburning tarjima asarini toping ? A.”Harb ishi” B.”Muxtasar”  C.”Volidiya”  D.”Mubayyin al- zakot”

  2.Qaro zulfing firoqida parishon ro’zg’orim bor ,

     Yuzingning ishtiyoqida ne sabr-u ne qarorim bor

      Labing bag’rimni qon qildi ,ko’zimdin qon ravon qildi

      Nechun holim yomon qildi ,men andin bir so’rorim bor. Bobur qalamiga mansub ushbu baytlarda qanday san’at qo’llangan ? A.ishtiqoq  B.tanosib  C.talmeh  D.takrir

  3.Boburning ziddiyatga to’la hayoti qaysi g’azallarida ifoda etilgan ? 1)”Mening ko’nglimki…” 2)”Agarchi sen sizin…”  3)”Beqaydmen-u xarobu siym ermasman …” 4)Tole yog’i…  5)”Bir kecha xotirim…”  A.5  B.1,2  C.1,3  D.1,4,5

  4.Ergash gapni bosh gapga bog’lovchi vositalar noto’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping? 1)ergashtiruvchi

   bog’lovchilar 2)ko’makchili qurilmalar  3)yuklamalar  4)teng bog’lovchilar 5)nisbiy so’zlar 6)bo’lsa,esa so’zlari 7)deb so’zi  A.1,2,3,6  B.4,6  C.4,5,6  D.berilganlarning barchasi ergashgan qo’shma gap qismlarini bog’laydi

  5.Qismlari nisbiy olmoshlar yordamida bog’langan qo’shma gaplarda ko’rsatish olmoshi qaysi gap tarkibida bo’ladi ?  A.bosh gap  B.ergash gap  C.ko’rsatish olmoshi ishtirok etmaydi  D.har ikki gap tarkibida

  6.”Uch darvozasi bor. Arki janub tarafida voqe bo’lubtur. To’qqiz tarnov suv kirar. Bu ajabturkim,bir yerdin ham chiqmas.”  Parcha “Boburnoma”da tasvirlangan qaysi joy tasviri ? A.Andijon  B.Samarqand  C.Kesh  D.Qarshi

  7.Elining orasida husn xayli bordur .Yusuf Xojakim musiqiyda mashhurdir, …...  Nuqtalar o’rniga Yusuf Xojaning taxallusini joylashtiring? A.”Samarqandiy”  B.”Andijoniy” C.”Keshlik” D.”Qoqoniy”

  8.Memuar asarlar qatorini toping. A.”Boburnoma”, “Dahnoma”, “Latofatnoma”  B.”Boburnoma”,

  “Qutlug’ qon” ,”Bolalik”,”O’tmishdan ertaklar”  C.”Boburnoma”,”Qutlug’ qon” ,”Dunyoning ishlari” 

  D.”Navoiy”,”Ulug’ yo’l”,”Ulug’bek xazinasi”

  9.Boburning “Yoz fasli ,yor vasli,do’stlarning suhbati ,She’r bahsi ,ishq dardi ,bodaning kayfiyati “ g’azalidagi tushunchalarning jufti to’g’ri berilgan qatorni toping. A.Yoz fasli-yor vasli  B.Yoz fasli-ishq dardi  C.do’stlarning suhbati –she’r bahsi  D.do’tlarning suhbati –bodaning kayfiyati

  10.Qaysi bog’lovchi vosita bosh gap kesimi tarkibida bo’ladi va ergash gap bosh gapdan vergul bilan ajratiladi ?  A.-ki yuklamasi  B.-sa shart mayli  C.deb so’zi  D.nisbiy so’zlar

  11.Ergashgan qo’shma gap qismlarini bog’lovchi “deb” so’zini qaysi ko’makchi bilan erkin almashtirish mumkin?  A.uchun ko’makchisi bilan  B.sababli ko’makchisi bilan  C.tufayli ko’makchisi bilan  D.bois ko’makchisi bilan

  12.Ergashgan qo’shma gap qaysi vositalar orqali bog’langanda ,ergash gapning kesimi nomustaqil kesimlik shakllari bo’ladi ?  1)ergashtiruvchi bog’lovchilar  2)ko’makchili qurilmalar  3)yuklamalar  4)nisbiy so’zlar  5)deb so’zi  A.faqat 1 B.1,4  C.1,4,5  D.1,2,3,4,5

  13.”Yuzi qizil –oq, ostidagi tayloqi o’ynoqlab turgan” ,”asli qalmoq zoti qirg’iz ,lola paypoqli” sahroyi bo’tako’z qizlarini madh etgan shoir kim?  A.Bobur  B.Navoiy  C.Mashrab  D.Furqat

  14.”Mabdai nur” ,”Kimyo” asarlarining muallifi kim?   A.Bobur  B.Furqat  C.Mashrab  D.Ogahiy

  15.Quyidagi berilgan qaysi ijodkorning taxallusi o’zining hasbu hol shaklidagi g’azalida radif sifatida keltirilgan  ? A.Navoiy  B.Bobur  C.Mashrab  D.Ogahiy

  16.Mashrab haqidagi ma’lumotlar qaysi manba orqali yetib kelgan ?  A.”Qissasi Mashrab” orqali

  B.”Majolis –un nafois” orqali  C.“Tazkirai shoiron”orqali   D.”Tazlirai qalandaron”

  17.Ogahiyning tarjima asarlari qatorini toping .  1)”Yusuf va Zulayho” 2)”Shohidi iqbol” 3)”Zubdat ul-tavorix” 4)”Qobusnoma” 5)“Gulshan” 6)”Shoh va gado” 7)”Taviz ul-oshiqin” A.1,4,5,6 B.1,4,6

  C.2,4,6  D.2,3,5

  18.Quyidagi gapning qolipini chizing  .Mashg’ulot tugagach ,uyga ketdik.                                                   _____________________________________________________________________

  19.Sevgi shunday navbahorki , u tikondan gul qilur . Bosh gap tarkibidagi aniqlovchi qaysi bo’lakka tobelangan ?_________

  20.”Obi hayvondek suzuk suv har taraf aylab ravon,

         Qildi sahrog’a tarovat o’zgacha paydo bahor”   Baytda qanday badiiy san’at qo’llangan ?_________________________ 

  21.Ogahiyning “Ul sho’xki ochildi xat-u ruxsori… ” g’azalida qanday shaklda yaratilgan ?

  22.Tarab tiflin tug’urdi dahr zoli

       Ango bo’ldi magorkim doya navroz . Baytda qanday san’at qo’llangan? ___________________________________

  23.”Bir yilga yetmay “Haftiyak” va “Chor kitob”ni o’qib tugatgan , 8yoshida Farididdin Attorning “Mantiq ut- tayn”dostonini yod olgan ijodkor” kim

  24.Furqatning qaysi ilmiy asari adabiyot havaskorlari uchun qo’llanma sifatida tuzilgan ?_____________________________

  1. Furqatning qaysi g’azali Fuzuliy g’azaliga nazira sifatida yozilgan ?___________________________________________
   9-SINF Ona tili va adabiyot . III chorak

  1.”Shu miyonalarda bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadirg’on gazetalarni o’qib ,dunyoda gazeta degan gap borligiga imon keltirdim…” Ushbu fikrlar qaysi ijodkorning tarjimai holidan?   A.Furqat

  B.Ogahiy  C.A.Qodiriy  D.Oybek   

  2.A.Qodiriyning dastlabki asari “Yangi masjid va maktab” sarlovhali xabari qaysi gazetada chop etilgan?   A.”Sadoyi ” B.”Oina”  C.”Sadoyi” D.”Sadoyi Farg’ona”

  3.O’tkan kunlar”  romanida yozuvchi kitobxonni bir o’rinda uch ayol bilan tanishtiradi .Ular kimlar ?

  1)Oftoboyim  2)Oysha bibi  3)Kumush  4)To’ybeka  5)O’zbekoyim  A.1,2,3  B.1,2,4 C.1,4,5  D.2,3,5

  4.”O’tkan kunlar” da tasvirlangan “ichidan atlas ko’ynak ,ustidan xon atlas guppi kiygan ,boshiga oq dakanani xom tashlagan ,35 yoshlar chamaliq go’zal ,xushbichim ,bir xotin” kim? A.O’zkekoyim  B.Oysha bibi  C.Oftoboyim  D.Hanifa

  5.” ….. 55 yoshlar chamaliq ,chala -dumbul tabiatlik bir xotin bo’lsa ham ,ammo eriga o’tkirligi bilan mashhur edi “ deya ta’riflangan qahramon kim? A.Oftoboyim  B.O’zbekoyim  C.Hanifa  D.Xushro’y

  6.Do’stlikdan o’tadigan hech narsa yo’q ,shuning uchun do’st orttirish imkonoyatlarini sira qo’ldan boy berma .  Ushbu qo’shma gap qismlari o’zaro qaysi bog’lovchi vositasida bog’langan? A.ergashtiruvchi bog’lovchi  B.nisbiy so’zlar C.ko’makchili qurilma  D.ohang

  1. Qaysi ergashtiruvchi bog’lovchilar yordamida bog’langan ergashgan qo’shma gaplarda ergash gaplar bosh gapdan so’ng keladi? A.toki B.agarda  C.basharti  D.mobodo

  8.Ergash gapning qaysi turi bosh gapga ko’makchili qurilmalar vositasida bog’lanadi ? A.to’ldiruvchi ergash gaplar  B.sabab  C.maqsad  D.miqdor daraja

  9.”Q” taxallusi bilan ijod qilgan ijodkor kim? A.A.Qodiriy  B.A.Qahhor  C.P.Qodirov  D.Cho’lpon

  10.”Adabiyot yashasa ,millat yashar” Ushbu so’zlar muallifi kim? A.A.Qodiriy  B.ogahiy  C.Furqat  D.Cho’lpon

  11.Cho’lponning dramatik asarlarini toping. 1)”Tong sirlari”  2)”Halil farang”  3)”O’rtoq Qarshiboyev”  4)”Hujum”  5)”Buloqlar”  6)”Kecha va kunduz”  A.2,3,4  B.1,5,6  C.2,3,5  D.hammasi

  12.Shekspirning “Hamlet” asarini  o’zbek tiliga tarjima qilan ijodkor kim? A.A.Qodiriy  B.Cho’lpon  C.Oybek  D.Ogahiy

  13.”Talanmagan ,yiqilmagan yer yo’q, Go’daklar nayza boshida” nomli xabar Cho’lponning qaysi she’riga epigraf qilib keltirilgan?  A.”Kishan”  B.”Yong’in”   C.”Vijdon erki” D.”Ko’ngil”

  14.”Kecha va kunduz” romani qahramoni Zebi necha yilga Sibirga surgun qilinadi? A.10 B.7 C.8 D.3

  15.”Mahmud Tarobiy” tarixiy dramasi muallifi kim?   A.Cho’lpon    B.Oybek    C.M.Shayxzoda   D.Odil Yoqubov

  16.Yo’lchini so’nggi yo’lga kuzatishda kimlar qatnashadi ? 1)Shokir ota 2)Qoratoy 3)O’roz 4)Unsin 5)Saodat kampir A.1,2,5  B.1,2,3  C.2,3,5 D.2,3,4

  17.”Qutlug’ qon” romani mavzu jihatdan qanday roman hisoblanadi?  A.falsafiy B.tarixiy C.biografik D.maishiy

  1. Endi sizlarga muborak topshiriq shuki, har biringiz alohida –alohida ketasiz. Ushbu gap ergash gapning qaysi turiga kiradi? ________________________________________________________________________________

  19.Bog’lovchisiz qo’shma gap qolipini chizing? ______________________________________________________

  20.Ushbu qolip asosida gap tuzing? “K,-m,-k”.__________________________________________________________

  21.Odil Yoqubovning ilk asari qaysi ? _______________________________________________________________

  22.Fazilat qaysi asar qahramoni ?__________________________________________________________________

  23.”……. birinchi she’rlar yoza boshlaganimga nima turtki bo’lganini aniq bilmayman. Har holda so’zlarni qofiyalashga ishqiboz bo’lib qolganim esimda” Ushbu fikrlar qaysi ijodkorning tarjimai holidan olingan? ______________________________________________________________________________________________

  24.A.Oripovning “Sohibqiron” dramasida ushbu fikrlarni kim aytgan?

  Oddiygina bir voqea yuz berdi ,axir ,

  Sen Yeldirim laqabli bir qudratli chaqmoq.

  Cho’ng temirga urilding -u chilparchin bo’lding ________________________________________________________

  25.Qo’shma gap turini aniqlang . Jahl dushman ,aql esa do’stdir. ___________________________________________

   

   

                                         9-SINF Ona tili va adabiyot .IV chorak

  1.”Venera va Adonis” qanday janrdagi asar? A.doston  B.qissa  C.drama  D.fojia

  2.Shekspirning qancha sonet yaratgani fanga ma’lum? A.36ta  B.154ta  C.156ta  D.54ta

  3.Shekspirning komediyalari qatorini toping. 1..”Qirol Lir”,2.”Yoz kechasidagi tush”, 3.”Venetsiya savdogari”,

  4.”Romeo va Julyetta”5.”O’n ikkinchi kecha” 6. “Makbet” A.2.3.5.B.2.3.4. C.1.4.5. D.2.3..6

  4.”Otello”dagi qaysi timsollar orqali to’g’ri odamlarning ishonuvchan, soda bo’lishi ,o’zgalardan yomonlik ,xiyonat kutmasligi ta’sirli ifodalangan? 1.Otello 2.Kassio 3.Dezdemona 4.Emiliya A.1,3 B.2,3 C.1,4 D.1,2,3,4

  5.Darak gap shaklidagi ko’chirma gapni o’zlashtirma gapga aylantirganda ko’chirma gapning kesimi qaysi bo’lakka aylanadi?A.Qaratqich aniqlovchiga. B.vositali to’ldiruvchiga . C.sifatdosh yoki harakat nomi  bilan ifodalangan vositasiz to’ldiuvchiga.D.holga

  6.Ko’chirma gapni o’zlashtirma gapga aylantirganda undalma qanday bo’lakka aylanadi?A. Chiqish kelishigidagi to’ldiruvchiga   B.qaratqich aniqlovchiga C.undalma tushirib qoldiriladi D.jo’nalish kelishigi shaklidagi to’ldiruvchiga

  7.Qo’shma gap qismlari mazmunan uncha yaqin bo’lmaganda  ular orasiga qanday tinish belgi qo’yiladi?A.nuqta B.ikki nuqta C.nuqtali vergul D.tire

  8.”So’z san’atining qudrati shundaki, -deydi A.Muxtor,-u hayotda aynanbo’lmagan hodisalarga jon kiritib yuboradi”Ushbu gapning qolipi qaysi qatorda berilga n?A.M:”K”. B.”K”-m’.  C.M:”K”,-m. D.”K”,-m’-K”.

  9.Ko’chirma gap o’zlashtirma gapga aylantirilganda ko’chirma gapning egasi qanday bo’lakka aylanadi?A.Qaratqich aniqlovchiga B.vositali to’ldiruvchiga C.daraja –miqdor holiga D.vositasiz to’ldiruvchiga

   10.O’muhabbat,haqoratga bo’lmish masxara! Ushbu fikrlar “Otello fojiasidag qaysi qahramonga tegishli?A.Otello B.Emiliya. C.Dezdemona D.Grasiano

  11.”Otello”daYagoga kim “Sparta iti” deb murojaat etadi? Lodoviko B.Otello C.Dezdemona D.Emiliya

  12.”Men vatanni sizlardan kam sevmayman.Shu sevgim tufayli men 13 yil quvg’inda bo’ldim,ayni mana shu sevgim tufayli oh-voh qilmasdan…quvg’in joyimga qaytmoqdaman” .Ushbu fikrlar H.Haynening qaysi asarida keltirilgan?

   A.”Germaniya .Qish ertagi” B.”Fransuz ishlari” C.”Yo’l lavhalari” D.”Sileziya to’quvchilari”

  13.”Ba”zisi do’st kelar qoshimga,Ba”zilari dushmandan battar”Ushbu misralar muallifini yoping.A.A.Oripov B.Shekspir. C.H.Hayne.D.Cho’lpo’n.

  14.Puskinga “Golib shogirdga mag’lub ustozdan”degan yozuv yozilgan portretini sovg’a qilgan mashhur ijodkor kim?

  1. Derjavin B.Jukovskiy  C.Chexov D.Lermontov.

  15.O’zbek adabiyotida  yaratilgan she’riy romanlar qaysilar? 1”Yevgeniy Onegin”2”Ziyod va Adiba”3.”Bir savol”

  4”Boqiy dunyo”  A.1,3  B.1,2,3  C.2,3,4 D.2,4

  16.So’zlar ko’pinch kinoya , piching, qochirimlarga boy bo’ladi .Fikr qaysi uslub haqida? A.publisitik B.badiiy C.so’zlashuv D.ilmiy

  17.Obrazlilik va estetik ta’sir etish bu uslubning muhim belgisi. Bu izoh qaysi uslub haqida?A.Publisistik B.Rasmiy C.badiiy D.ilmiy

  18.G’animlar duch kelar//jang bo’lar puxta.//o’rniga qanday tinish belgi qo’yiladi?______________________________

  19.Zidlik ,sabab, shart ,payt munosabati qo’shma gapning qaysi turida ifodalanadi?

  20.”Men juda erta ishlay boshladim:10yoshimda dehqon mehnatining barcha zahmatini tatidim…..o’z tengqurlarim ichida savodli bo’lganim uchun meni qishloq kengashiga kotib etib tayinlashdi”Fikrlar muallifi kim?_______________

  21.Donolarning o’giti shundayki,so’zning lazzati  uni gapirishda emas,balki eshitishdadir.Qo’shma gap turini toping                                                                                                                                                                           

  22Suvdan boshin chiqarib asta

      Nilufar gul boqadi ma’yus

     Yonib ishqi alangasida

      Oy qiladi unga tabassum. Misralar muallifini top._______________________________

  23.Shekspirning qaysi asari gersog Sautgemptonga bag’ishlangan?______________________________________

  24”Ohu bolasi bu ohuday b oqqan

      Shervachchada  esa sherningshiddati.   Misralar muallifin toping.________________________________________

  25.Ch.Aytmatovning    “Asrga tatigulik kun” romanida zamonaviy manqurt kim? ______________________________

   

                                                                                        Javoblar 9-sinf  I  chorak

  1-B,2-A,3-C,4-B,5-A,6-C,7-C,8-D,9-D,10-C,11-A,12-B,13-C,14-C,15-B,16-B,17-D

  18-“Mehnatnoma “,”Shavq dostoni”

  19-qiyoslash va zidlash

  20-3 xil

  21-Farhod

  22-Qoran

  23-Farhod

  24-Shirin

  25-rostgo’ylik

                                                                                            II chorak

  1-C,2-B,3-B,4-B,5-A,6-A  7-B 8-B 9-C 10-A 11-A 12-B 13-C 14-C 15-C 16-D 17-A

  18-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­         _      

  19-ot kesimga

  20-tashxis

  21-musoviyattarafayn

  22.jonlantirish ,tashxis

  23-Furqat

  24-“Ilmi ash’orning qoidai  avzoni ”

  25-“Surmadin ko’zlar qaro”

    

                                                                                         III chorak

  1-C  2-A 3-B 4-C 5-B 6-C 7-B 8- B    9-D 10-D 11-A 12-B 13-B 14-B 15-B 16-B 17-B

  18-kesim

  19

  20-“Adabiyot yashasa millat yashaydi,-dedi Cho’lpon,-u o’tkir yurak kirlarini yuvadigan ma’rifat suvi”.

  21-“Tengdoshlar”

  22-“Kecha va kunduz”

  23-A.Oripov

  24-Temur

  25-Men shuni tushundimki,izlangan murodiga yetadi.

                                                                      IX sinf      IV chorak               

  1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-C 8-D 9-A 10-B 11-A 12-A 13-C 14-B 15-C 16-C 17-C

  18-tire

  19-uchalasida ham

  20-Ch.Aytmatov.

  21-kesim

  22-H.Hayne
  23-“Venera va Adonis”

  24-A. Oripov

  25-Sobitjon                                                               

  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 07:42   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

                       8-SINF ONA TILI VA ADABIYOT I chorak

  1. 1. Fikr almashishi, aloqa-aralashuvining eng asosiy vositasi?
  2. A) aniq B) til. S) so'z D) fikr E) barchasi
  3. Badiiylik, ifodaviylik, ta'sirchanlik qaysi uslubda kuchli bo'ladi?
  4. A) badiiy B) ilmiy S) rasmiy-ifodaviy D) publisistik
  5. Ilmiy uslub uchun xos belgilar? A) mantiqlik B) aniqlik  S) ta'sirchanlik D) AvaB.
  6. T.Mirzayevning ma’lumotlariga ko’ra yirik dostonchilik maktablari qachon paydo bo’lgan?
  7. A) XIV – XV asrlarda B)XV- XVI asrlarda S)XVI –XVII asrlarda  D)XIX-XXasrlarda
  8. Insho so’zining ma’nosi qaysi javobda to’g’ri berilgan?
  9. A) yaratish B) bino qilish S) qurish D)barchasi
  10. Qaysi insho turida qahramonlar taqdirini tahlil qilishda о’quvchi о’z mustaqii fikri bilan yondoshadi?
  11. A) adabiy B) adabiy-ijodiy . S) erkin D) ramziy
  12. "Alpomish" dostonida qahramonlik tasviri qanday mavzudagi insho hisoblanadi?
  13. A) adabiy B) adabiy-ijodiy S) erkin D) ramziy
  14. “Kuntug’mish”dostonining darslikda berilgan nusxasi qaysi baxshidan yozib olingan ?
  15. A) Bola baxshidan B)Umir baxshidan S)Fozil Yo’ldosh o’g’lidan D)Ergash Jumanbulbuldan
  16. Epigraf nimadan iborat bo’lishi mumkin?
  17. A) hikmatli so'z B) maqol S) ibora D)barchasi
  18. Epigraf bo’lgan matndan so’ng (so’roq yoki undov gap bo’lmasa)qanday tinish belgisi qo’yiladi?
  19. A) undov B)nuqta S) tire D)hech qanday tinish belgisi qo’yilmaydi

  11.Fe’lli so’z birikmasini toping?

  A)beqiyos o’lka  B) chumchuqning chug’ur-chug’uri     S)ohista gapirmoq    D)katta qishloq

  1. So'z birikmalari va gaplarning qurilishi va ifoda xususiyalarini

  o’rganuvchi til bo’limi...

  1. A) fonetika B) leksikalogiya S) sintaktis    D) imlo
  2. Tinish belgilari til fanining qaysi bo'limida o'rganiladi?
  3. A) fonetika B) imlo S) sintaksis D) punktuatsiya
  4. Olti so'z birikmasini toping.
  5. A) kitobni o'qimoq B) raqsga tushmoq S) zavq bilan o'qimoq D) chiroyli ko’ylak
  6. Moslashuvli so’z birikmasini toping.
  7. A) qizil olma B) kitob o'qimoq S) uy eshigi D)o'z qo'li
  8. “Kuntug’mish”dostonidagi Kuntug’mish va Xolbeka taqdirini qaysi timsollarsiz tasavvur etib bo’lmaydi?

  A)Qosim  B)Xolmo’min  S)Mullavachcha va Zamonqul    D)barchasi

  1. Nasriy –she’riy didaktik asarni toping?

  A)”Kalila va Dimna”  B)”Qobusnoma”  S)”Mahbub ul-qulub”  D)”Hayrat ul-abror nisbatan

  18.Lutfiy qaysi g’azalida boshdan - oxir  irsoli   masal    san’atidan   mahorat    bilan    foydalangan?

  ____________________________________________________________________________

  19.”Qutadg’u bilig” asarining nechta  nusxasi mavjud?

  _______________________________________________________________________

  1. Bitishuvli birikmaga misol yozing.

  __________________________________________________________________________

  21.Zimdan qaramoq birikmasining birikish usulini ayting?

  ____________________________________________________________________________

  1. Tobe bog'langan so’zlarga 2 ta misol yozing.

  ____________________________________________________________________________

  1. Tobe qism tarkibida qaysi vositalar bo’ladi?

  ______________________________________________________________________________

  1. Usmon Nosirning dostonlarini yozing?

  ________________________________________________________________________________

  1. So’z birikmasi leksik hodisami yoki grammatik hodisami?

  _________________________________________________________________________________

    

                                8-SINF ONA TILI VA ADABIYOT II chorak

  1. Ko’zini yog’ bosgan iborasining ma’nosi qaysi qatorda to’g’ri izohlangan?

  A)mag’rurlangan B)keksaygan S)kekkaygan  D) iboraning ma’nosi to’g’ri izohlandan javob berilmagan

  1. Ushbu jumladagi so’z birikmalari sonini aniqlang? Sirojiddin mavzuni puxta va aniq o’zlashtirdi.

  A)4ta      B)3ta    S)5ta  D)2ta

  1. Gap ifoda maqsadiga ko'ra nechta turga bo’linadi?

  A)3  B)4  C)5 D)2

  1. Istak gapning oxiriga qanday tinish belgi qo’yiladi?
  2. A) nuqta B)so’roq C)undov D)tinish belgi qo’yilmaydi
  3. Bugungi ishni ertaga qo’yma.Ushbu gapning ifoda maqsadiga ko’ra turini aniqlang
  4. A) istak B) so'roq C) darak     D) buyruq
  5. Gaplar nimasi bilan sodda va qo'shma gaplarga ajratiladi?
  6. A) uyushiq bo' laklar miqdoriga qarab B) grammatik asoslar soniga qarab
  7. S) Ikkinchi darajali bo'laklarga qarab D) tinish belgilariga qarab
  8. Gaplar tuzilishiga ко’ra necha turli bo’ladi? A) 4 B) 5     C) 3    D)2
  9. Qimirlagan qir oshar. Gapning tuzilishiga ko’ra turini aniqlang?
  10. A) sodda B) qo’shma C) sodda yig'iq D) undov

   9.A.Navoiyning “Xamsa’’si necha yil davomida yozilgan? A.28 B.5 C.2 D.3

  10 Qaysi qatorda gapning bosh bo’laklari to’g'ri ко’rsatilgan?

  1. A) ega, kesim B) to'ldiruvchi C) aniqlovchi D) hol  
  2. Gapning qaysi bo'lagi tasdiq-inkor, zamon, mayl, shaxs-son ma’nolarini

  ifodalaydi? A)ega B)kesim C)to’ldiruvchi D) aniqlovchi

   12.May ta’rifidagi g’azallar mavzusi jihatdan qanday g’azal sanaladi?

  A)rindona B)oshiqona C)orifona D)axloqiy

  13.A.Navoiyning qaysi g’azali “Munojot “ kuyi bilan aytiladi?

  A)”Kelmadi” B)”Qilg’il” C)”Bo’ldim sanga’ D)”Deyin’

  14.A.Navoiyning “Deyin”radifli g’azalida deyin so’zi necha marta takrorlangan?

  A)8  B)20   C)14   D)12

  15.A.Navoiyning “Kamol et kasbkim... qit’asi qaysi devonga kiritilgan ?

  A)”G’aroyib us sig’ar ”B)”Navodir  ush shabob” C)”Badoyi ul vasat” D)”Badoyi ul- bidoya

  16.Odam borki, odamlarning naqshidur. Gapdagi kesimlarni aniqlang.

  1. A) odam B) borki C) borki,naqshidur D) odamlarning naqshidur
  2. О zbekistonning poytaxti - Toshkent. Ostiga chizilgan so'z qayday vazifani bajaryapti?
  3. A) fe’l-kesim V) ot- kesim C) ega D) hol
  4. Ot kesimlar qaysi so’z turukmi bilan ifodalanadi?

  ________________________________________________________________________________________

  19.Musammatlar necha xil bo’ladi ?

   

  ________________________________________________________________________________________.

  20.Fitratning “O’git”she’rining sarlavhasi zamirida “pand” ,”nasihat”,”maslahat” ma’nolari emas,balki ko’proq

  “...”,”...”,”...”  ma’nolari yotibdi .Nuqtalar o’rniga kerakli so’zlarni qo’ying 

  __________________________________________________________________________________________

  1. Fe’l kesim qaysi so'z turkumi bilan ifodalanadi?

   ____________________________________________________

   

  1. Non barcha ne’ matlar sultoni. Gapda nechta moslashuvli birikma mavjud?

  _

  _________________________________________________________

  23.Usti yaltiroq, ichi qaltiroq .Berilgan gapda kesim qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?

  .

   

   

  24.O’zim har joydaman,ko’nglim sandadir.Gapning kesimini tuzilish turini ayting?

   

  __________________________________________________________

  25.Sodda yoyiq gapga misol keltiring?

   

  _________________________________________________________________________________________

             

                               8-SINF ONA TILI VA ADABIYOT III chorak

   

  1.Qaysi qatordagi kesim murakkab ot -kesim sanaladi?

  A)Paxta va tilladan yurt bezanadi  B)Bolalar yog’on archa yonida to’xtadilar  C)O’sha kuni sovuq qattiq edi

  D)Ochil buva bugun chinor bilan xayrlashmoqda  

  2.0'qimagan turtkidan shoshar. Gapning egasi nima bilan ifodalangan?

  1. A) olmosh V) son C) sifatdosh
  2. D) ravish
  3. Gapning egasi qaysi kelishik shaklida bo’ladi?

  A)qaratqich  B)tushum   C)bosh  D)barchasi

  1. Hurmat qilsang, hurmat ko'rasan. Qanday gap?
  2. A) egasi ma’lum B) egasi umumlashgan C) atov D) undov

  5.Egasi ma’lum gaplarning kesimi nechanchi shaxs shaklida bo’ladi?

  A)I  B)I, II  C)III  D)II,III

  6.Qaysi qatorda M.Shayxzodaning 30-yillarda nashr etilgan she’riy to’plami berilgan?

  A)”Saylov qo’shiqlari”  B)”Jang va qo’shiq”  C)”Shu’la”   D)”Uchinchi o’g’il”   

  1. So’z gaplar qanday ma’nolarni ifodalaydi?

  A)tasdiq va inkor  B)so’roq va taajjub  C)his –hayajon   D)barchasi

  8.Berilgan gaplarning qaysi biri kengayish xususiyatiga ega emas?

  1. A) atov gaplar B) sodda gap C) so'z gap D) qo'shma gap
  2. Ulug’bek kimni “farzandi arjumand” deb ataydi?

  A)Abdulatifni  B)Piri Zindoniyni  C)Ali Qushchini  D)Berdiyorni

  1. Ikkinchi darajali bo'lak berilmagan qatorni toping?
  2. A) aniqlovchi B) to'ldiruvchi C) ega D) hol
  3. Kesimga bog'lanib, undan anglashilgan ish-harakatning o'rinini, paytini, holatani. sababini... bildiruvchi bo’lak qanday bo’lak sanaladi?
  4. A) hol B)ega C) to'ldiruvchi D) aniqlovchi
  5. 1 Vatan to’g'risida kо’p yozdi. Jumlada holning qaysi ma’no turi qo’llangan?
  6. A) payt B) o'rin C) daraja-miqdor. D)sabab

  13.Esxilning tragediyasi berilgan qatorni toping?

  A)”Oresteya”  B)”Antigona” C)”Shoh Edip” D)”Mediya”

  14.V.I.Kirshoning “Ulug’ kun” dramasini tarjima qilgan ijodkorni toping.

  A)M.Shayxzoda  B) U.Nosir  C)Hamza  D)S.Ahmad 

  15.”Ilhomning vaqti yo’q ,selday keladi...” Misralar muallifini toping.

  A)U.Nosir  B)Oybek C)M.Shayxzoda  D)S.Ahmad

  1. Uning kulib boqishlarini bir zum ham unutmayman.Berilgan jumlada to’ldiruvch nima bilan ifodalangan?

  A)sifatdosh bilan B).harakat nomi bilan   C)ot bilan D)ravishdosh bilan.

  17.Vositali to’ldiruvchi qaysi kelishik shaklidagi so’zlar bilan ifodalanadi?

  A)Jo’nalish  B)chiqish  C)o’rin-payt  D)barchasi

  1. A.Muxtorning bolalarga bag’ishlangan she’riy to’plamlami qaysi?

  ________________________________________________________________

  1. Yangi kitoblar kutubxonaning kо’rki hisoblanadi. Gapdagi sifatlovchi-aniqlovchini topib yozing.

  ___________________________________________________________________

  1. Mahallada duv-duv gap tarqaldi. Gapdagi sifatlovchi va sifatlanmishni toping.

  ___________________________________________________________________

  1. “Chinor” romanida “mo’rt bir barg”deya ta’riflangan qahramon kim?

  __________________________________________________________________

  1. Belgisiz kelgan qaratqich va qaralmishli birikmaga misol yozing.

  ________________________________________________________________

  1. Oshpaz Karim, о’qituvchi Aziza,. Gap nima haqida ketayapti?

  _____________________________________________________________

  24.Yaxshining yaxshiligi tegar har yerda ,yomonning yomonligi tegar tor joyda.  Qaratqich aniqlovchi qaysi so’z turkumi bilan ifodalangan?

  ______________________________________________________________

  1. Bu kitobni ukamga oldim. Jumladagi to’ldiruvchini toping?

  ___________________________________________________________________

   

                            8-SINF ONA TILI VA ADABIYOT  IV-chorak

  1.Gap bo’laklarining odatdagi tartibi qaysi nutq uslublari uchun xos?   A)so’zlashuv   B)ilmiy   C)badiiy   D)publisistik 

  1. Xonamiz katta, yorug' va keng. Ushbu gapda qaysi bo lak uyushib kelyapti? A) Ega B)Kesim. C) To'ldiruvchi. D) Aniqlovchi
  2. Ulug’bek kimni “farzandi arjumand” deb ataydi? A)Abdullatifni B)Piri Zindoniyni  C)Ali Qushchini  D)Berdiyorni
  3. Ikkinchi darajali bo'lak berilmagan qatorni toping? A) aniqlovchi B) to'ldiruvchi C) ega D) hol

  5.Berilgan to’liqsiz gapda qaysi bo’lak tushirilgan?  Siz she’r ham yozyapsizmi ,Oydin?- Yozyapman                                                        A)ega  B)kesim  C)aniqlovchi    D)hol

  1. Epigraf nimadan iborat bo’lishi mumkin? A) hikmatli so'z B) maqol S) ibora D)barchasi
  2. Umumlashtiruvchi so'z uyushiq bo'laklardan oldin kelsa qanday tinish belgisi qo'yiladi? A)- B): C)? D)' E);

  8.V.I.Kirshonning “Ulug’ kun” dramasini tarjima qilgan ijodkorni toping.    A)M.Shayxzoda  B) U.Nosir  C)Hamza  D)S.Ahmad 

  1. Gapning qaysi bo'lagi tasdiq-inkor, zamon, mayl, shaxs-son ma’nolarini

  ifodalaydi?         A)ega B)kesim C)to’ldiruvchi D) aniqlovchi

  10.Quyidagi gapda umumlashtiruvchi so’zdan oldin va keyin qanday tinish belgisi qo’yiladi? Yaxshi xislati bor// oppoq soqoli bilan farzandlarini ham//nevaralarini ham//qo’shni o’g’il qizlarni ham//ko’cha-ko’ydagi begona bolalarni ham//xullas//barchani sizlab gapirardi. 

  1. A) umumlashtiruvchi so’zdan oldin vergul ,keyin tire B) oldin tire, keyin vergul C)faqat umumlashtiruvchi so’zdan oldin tire qo’yiladi.  D) hech qanday tinish belgi qo’yilmaydi.
  2. Undalmalar gapning qaysi qismida keladi? ___________________________________________________

  12.R.Tagorning qaysi tarixiy romanlarida mustamlakachilik zulmi va ijtimoiy adolatsizlik qoralangan?_________________________________________________________________________________

  1. Kitobni uning o'ziga, Azizaga, bering. Gapning qaysi bo'lagi ajratilgan?_______________________________

  14.Ajratilgan izohlovchilar gapning qaysi bo’lagiga taalluqli bo’ladi?

  ___________________________________________________________________________________

  15.Ajratilgan bo’laklarda qanday tinish belgilari qo’yiladi?

  _____________________________________________________________________________

   

   

  1. Gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo’laklar qaysi?
  2. A) kiritmalar B) kiritma gaplar C) undalma D) A.B.C javob
  3. Gapning qaysi bo'lagi mantiqiy urg'u oladi? A) ajratilgan bolak B) bosh bo'laklar C)ikkinchi darajali bo'laklari. D) gap bo'laklari mantiqiy urg'u olmaydi

  13.M.Yusufning dostonlari berilgan qatorni toping?

  A)”Ishq kemasi”,”Erka kiyik” B)”Osmoning oxiri”,”Iltijo” C)”Osnomning oxiri”,”Qora quyosh” D)”O’zbek- momo” ,”Iqror”

  14.Oiladagi o’n to’rt farzandning kenjasi bo’lgan, dastlabki savodini uyida olgan 8 yoshidayoq she’rlar yoza boshlagan ... Angliyadagi jurnallarda she’r ,doston va maqolalarri e’lon qilingan ijodkor kim?

   A)S.Yesenen  B)R.Tagor  C)M.Shayxzoda   D)Ch.Aytmatov

  1. Ajratilgan bo’laklarda qaysi tinish belgisi qo'llanadi?
  2. A) vergul B) tire C) qavs D) A.B.C javoblari
  3. R.Tagorning falsafiy dramalari keltirilgan qatorni toping?

  A)”Qurbonlik”,”Roja va Rani”  B)”Hisob-kitob”,”Jazo” C)”Chitra”,”Lahza” D)”Pochta”,”Halokat”

  1. S.Yesenen qaysi she’rida takrorlardan mahorat bilan foydalangan? A)”Dog’lar ketmish…” B)”Xurosonda bir darvoza bor” C)”Singlimga xat” D)”Ona ibodati”
  2. Undalmalar gapning qaysi qismida keladi? ___________________________________________________

  19.R.Tagorning qaysi tarixiy romanlarida mustamlakachilik zulmi va ijtimoiy adolatsizlik qoralangan?_________________________________________________________________________________

  1. Kitobni uning o'ziga, Azizaga, bering. Gapning qaysi bo'lagi ajratilgan?_______________________________

  21.Ajratilgan izohlovchilar gapning qaysi bo’lagiga taalluqli bo’ladi?

  ___________________________________________________________________________________

  22.Ajratilgan bo’laklarda qanday tinish belgilari qo’yiladi?

  _____________________________________________________________________________

  1. Shak-shubhasiz, ertalab uchrashamiz. Gapdagi kiritma qanday ma'noni ifodalayapti?

  __________________________________________________________________________________

  24.Kiritma gaplar juda ko’p qo’llanadigan soha...

  _______________________________________________________________________

  1. Undalmalar qaysi kelishik shaklida qo’llaniladi?_________________________________________________

   

                                                  Javoblar  8-sinf I chorak

  1-C 2-A 3-D 4-B 5-D 6-B 7-A 8-D 9-D 10-B 11-C 12-C 13-D 14-D 15-C 16-D 17-C 

  18-“Ayoqingga tushar...”

  19-3 ta

  20-ma’noli so’z .aqlli so’z

  21-bitishuvli birikma

  22-a’lochi o’quvchi.yangi kitob

  23-ohang,kelishik qo’shimchalari,egalik qo’shimchalari,ko’makchilar

  24-“Norbo’ta” , “Naxshon”

  25-grammatik hodisa

                                                 

                                                            II chorak javoblar

  1-A 2-B 3-B 4-A 5-D 6-B 7-D 8-A 9-C 10-A 11-B 12-B 13-A 14-B 15-A 16-C 17-B

  18-ot,sifat,son,olmosh,ravish va otlashgan so’zlar

  19-8 xil

  20-chaqiruv.da’vat.uyg’otish

  21-fe’l va fe’l shakllari

  22-1 ta

  23-sifat

  24-sodda ot kesim

  25-Kamola darvozadan shoshilib kirib keldi

   

                                                            III chorak javoblar

  1-C 2-C 3-C 4-B 5-B 6-A 7-D 8-C 9-C 10-C 11-A 12-C 13-A 14-B 15-A 16-B 17-A

  18-“Chin yurakdan”

  19-yangi kitoblar

  20-duv-duv –sifatlovchi  gap-sifatlanmish

  21-Akbarali

  22-o’rik danak yong’oq mag’iz

  23-izohlovchi

  24-otlashgan sifat

  25-kitobni,ukamga

   

                                                           IV chorak javoblar

  1-B 2-B 3-D 4-B 5-A 6-D 7-B 8-A 9-D 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-D 16-A 17-B

  18-so’zning boshida,o’rtasida,oxirida

  19-“Bibha sohili” , “Donishmand Roja”

  20-to’ldiruvchi

  21-egaga

  22-vergul,tire,qavs

  23-ishonch

  24-dramatik nutq

  25-bosh kelishik

  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 07:38   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

                                                     7-sinf Ona tili va adabiyot 

                                                           I chorak

  1.Boshqa so’zlar,shuningdek so’z birikmasi va gap o’rnida qo’llaniluvchi,ularga ishora qiluvchi so’z turkumi qaysi?   A.ot  B.sifat  C.olmosh  D.fe’l

  2.U Saidiy bilan do’st edi,bu do’stlik otalarini ham munosabatdor qilgan edi. Berilgan gapda olmoshning qaysi ma’no turi qatnashgan?  A.ko’rsatish  B.kishilik  C.o’zlik  D.gumon

  3.Ko’rsatish olmoshlariga qanday qo’shimchalar qo’shilganda asos va qo’shimcha orasida bir n tovushi orttiriladi?

  1.egalik 2.kelishik 3-dek 4-day 5-aqa 6-cha A.1,2,4  B.2,5,4 C.1,3,6 D.hammasi

  4.A.Avloniyning ta’lim sohasidagi yangiliklri to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping? A.Turkistonda birinchilardan bo’lib maktablarga geografiya,kimyo,handasa,fizika fanlari kiritilishiga ta’sir ko’rsatdi. B.Bir dars bilan ikkinchi dars orasida tanaffusni joriy etdi. C.Ta’limni real turmush bilan bog’lashga intildi D.hamma javoblar to’g’ri

  5.Qaysi javobda shaxs, narsa, belgi, harakatlarni  jamlab ifodalaydigan belgilash olmoshlari berilgan ?A.hamma, barcha ,bari ,har biri  B.har kim ,har bir ,har qanday  C.har bir,yalpi, jami,har kim D .hamma,barcha ,bari ,butun

  6.Qaysi olmoshlardan belgilash olmoshlarini hosil qilish mumkin? A.so’roq va ko’rsatish  B.so’roq va kishilik

  C.so’roq va o’zlik  D.faqat so’roq

  7.Qaysi so’roq olmoshi kelishik qo’shimchasini qabul qilmaydi? A.qachon B.nega.Cqancha.D.necha

  8.Shuhratning  qaysi asarida chet eldagi o’zbeklar hayoti aks etttirilgan ? A.”Shinelli yillar” B.”Mardlik afsonasi C.”Oltin zanglamas ”   D.”Jannat qidirganlar”

  9.Bu –men tug’ilgan o’lka gapida ko’rsatish olmoshi qanday ma’noni ifodalagan?A.ko’rsatish B.ta’kidlash C.ajratish D.izohlash

  10.Bir so’zi qanday so’zlarga qo’shilib bu so’zlarga gumon ma’nosini yuklaydi? 1.kishi 2.narsa 3. nima 4.qaysi

  5.vaqt  A.1,2,3 B.1,3,4 C.1,3,5 D.hammasi

  11.Bo’lishsizlik olmoshi ishtirok etgan gapni belgilang A.Oltin ko’milgan joyni hech topolmadim B.Kimdir ot yetaklab o’tar azonda C.O’g’limning har bir holidan xabar olib turish sening vazifangdir D.Hamma perronda

  12.A.Muxtorning bir xil janrdagi asarlari sanalgan qatorni toping .A.”Hamshaharlarim”,.”Buxoroning jin ko’chalari”, ”Tug’ilish”  B.”Yangi avlod ” ,”Sizga aytar so’zlarim” ,“99 miniatyura” C.”Samandar”,”Yaxshilikka yaxshilik”,”Mardlik cho’qqisi ” D.”Kumush tola ”,”Karvon qo’ng’irog’i”,”Opa-singillar”

  13.Qaysi ijodkorning nazmini o’z davrida “falsafiy xarakterdagi she’riyat “deb baholashgan ?A.A.Muxtorning B.M.Osimning C.Sh .Rahmonning D.O. Yoqubovning

  1. Shuhratning qaysi balladasi To’marisning tengsiz jasoratiga bag’ishlangan ?A.”Mardlik afsonasi”,B”Jamila ”

  C.”Guldursun” D”Ona va farzand ”

  15.Kishilik olmoshlariga quyidagi qo’shimchalardan qaysi biri qo’shilmaydi? A.so’z yasovchi B.egalik C.kelishik D.barcha turdagi qo’shimchalarni qabul qiladi

  16.Quyidagi qaysi so’zlar ba’zan nutqda men kishilik olmoshi o’rnida qo’llaniladi?  1.kamina 2.kishi 3. faqir 4.banda A.1,2,3,4 B. 1,2,3 C1,3,4 D.1,2

  17.Qaysi olmoshlar hurmat ma’nosida qo’llanganda bosh harf bilan yozilishi mumkin ? A.biz ,siz B. ular,siz C.men,sen D.siz, o’zingiz                                                                                                                                                                                                                                                                        

  18-O’zlik olmoshi qatnashgan gap tuzing.-----------------------------------------------------------------------------------------19-Men aytmagan so’zni aytajak kimdir. Jumlada olmoshning qaysi ma’no turi qo’llangan?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20-Fransuzcha “raqs qo’shig’i”ma’nosini anglatadigan janrni ayting.--------------------------------------------------------

  21-“Oq kema “asarida baliq nimaning ramzi sifatida tasvirlangan------------------------------------------------------------

  22-Biz kishilik olmoshi birlik ma’nosida  qo’llanganda qanday ma’no ifodalaydi?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-O’zingni er bilsang o’zgani she’r bil.Berilgan jumlada olmoshning qaysi turi qatnashgan  olmosh qanday sintaktik vazifani bajargan?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24-Qo’shma olmosh qismlari qo’shib yoziladimi yoki ajratib?-----------------------------------------------------------------25-Olmoshlar qaysi so’z turkumlaridan yasaladi?--------------------------------------------------------------------------------

   

                                                                7-sinf        II chorak

  1Turlanish nima?  A)Ismlarning egalik  qo’shimchalari bilan o’zgarishi. B)Ismlarning kelishik qo’shimchalari bilan o’zgarishi.C)Ismlarning egalik va kelishik qo’shimchalari bilan o’zgarishi. D)Ismlarning ko’plik qo’shimchalari bilan o’zgarishi.

  2.Ismlarning munosabat shakllaridan qaysi biri faqat tobe qism tarkibida qo’llanadi?A)kelishik shakllari B)egalik shakllari C)kesimlik shakllari D)barcha javoblar to’g’ri.

  3.Qaysi qatorda ismlarning munosabat shakllari berilgan?A)egalik , kelishik shakllari  B)bog’lamalar C)egalik vakelishik shakllari ,   bog’lamalar D) Shaxs-son shakllari

  4.Ismlarni kesim sifatida shakllantiruvchi va ega bilan munosabatini ifodalovchi qo’shimchalarni toping.A)-cha ,-lar,-man  B)-ga,-da,-dan  C)-dir,day, -dek D)-man, san,-dir

  5.Sifatdosh va harakat nomi tarkibidagi egalik va kekishik qo’shimchalari nimani bildiradi? A)harakat bajaruvchisining shaxsini B)Harakat bajaruvchisining sonini C)Ava B D)qarashlilikni

  6.Qaratqich kelishigi qo’shimchasi qachon tushib qolmaydi?A)qaratqich va qaralmish yonma -yon kelganda B)qaratqich va qaralmish orasida boshqa so’z qo’llansa C)qaratqich kelishigi atoqli otlar , olmoshlar va sifatdoshlarga qo’shilganda D)BvaC

  7.Qaysi kelishik qo’shimchasi shaxs va narsa otlariga qo’shilganda ular gapda to’ldiruvchi vazifasida keladi?1)tushum 2)jo’nalish 3)o’rin-payt 4)chiqish A)1 B)1,2,4  C)1,3,4  D)1,2,3,4

  8.Viloyat,shahar,tuman,korxona muassasa nomlarida qo’llanilgan III shaxs egalik qo’shimchasi qanday ma’noni bildiradi? A)shaxsga qarashlilik ma’nosini B)xoslik ,umumdan ajratilganlik ma’nosini S)Ava B D)ma’no bildirmaydi.

  9.Tushum kelishigining qisqargan shakli berilgan qatorni toping.1.Har oila o’chog’I o’z qutlug’ tarixi bor. 2.Olmazorlar gulin to’kadi,Meva bog’lab ,shoxin bukadi.3.Tutmang hargiz nomimi,baxti qaro deb axtaring.4.Botirlari kanal qazadi,Shoirlari g’azal yozadi. A)1,2,3 B)1,2 C)1,2,3,4 D) 2,3,4

  10.Eski o’zbek tilida –ru,–karu,-qaru,-g’aru shaklida yozilgan qo’shimchalar qaysi kelishikni ifodalaydi?A)Tushum B)Qaratqich C)O’rin-payt D)jo’nalish

  11.O’zbekistondagi birinchi haftalik gazeta –“O’zbekiston adabiyoti va san’ati”ga kim asos solgan? A)Mirkarim Osim  B)A.Muxtor C)Shuhrat  D)O.Yoqubov

  12.Qaysi shoir ijodida “Eshikdan eshikka yugurib yurgan yel hammadan suyunchi so’raydi,u go’yo o’z taqdirini oldindan bilganday, dunyoning g’amidan kuyunadi? A)Shavkat Rahmon B)A.Muxtor C)R.Parfi D)O.Yoqubov

  13Navoiy yoshlik chog’larida mashhur o’zbek va fors shoirlarining 50ming bayt she’rrni yod bilgani haqida qaysi asarida ma’lumot beradi?A)”Hayrat ul- abror”da B)”Mahbub ul-qulub”da C)”Muhokamat ul-lug’atayn”da D)”Munshaot”da

  14.”Ravshan”dostoni qahramoni Ravshan nima uchun zindonga tushib qoladi?A)yosh va tajribasiz bo’lgani uchunB)o’zga dinga kirmagani uchun C)xonga gap qaytargani uchun D)Zulxumorni sevgani uchun

  15”Oq kema” qissasidagi qaysiqahramonlar ramziy   xarakterga ega?A)oq kema shoxdor onaz bug’u B)oq kema,shoxdor bug’u ,durbin, portfel D)oq kema,shoxdor bug’u ,baliq

  16.Atash ma’nosiga ega bo’lmagan so’zlar qatorini toping.A)ko’makchi B)bog’lovchi C)yuklama D)A.B.C

  17.Sof  ko’makchilar qatorini toping.1.bilan,2.sari,3.singari,4.uzra,5.qosh,6.orqa,7.ko’ra,8.tomon A)1 ,2 ,3 ,4

  B)1,2,3,8 C)1,2,7 D)5,6,7,8

  18-Ismlar turkumiga qanday so’zlar kiradi?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  19-Ismlarning lug’aviy shakllari qaysilar?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20-Egalik  qo’shimchasi yaxlitlangan so’zlarga misol keltiring-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  21Nok,chok kabi so’zlarga egalik qo’shimchasi qo’shilsa so’zning asos qismida qanday o’zgarish bo’ladi?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22.”Oq            kema qissasining qaysi qahramoni “…kamdan kam uchraydigan baxtli odam”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.Bosh kelishikm shaklidagi so’z gapda qanday sintaktik vazifada keladi?

  24.Tushum kelishigidagi soz gapda qanday vazifa bajaradi?------------------------------------------------------------------

  25.Ba’zan tushum kelishigi o’rnida qaysi kelishik qo’shimchasini qo’llash mumkin?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

   

                                               7-sinf   ona tili va adabiyot    III  chorak

  1.-dek qo’shimchasi qaysi ko’makchi bilan ma’nodoshlik hosil qiladi?A)bo’ylab B)yarasha C)yanglig’ D)asosan

  1. Qanday so’zlar vazifadosh bog’lovchilar bo’lishi mumkin?1.ko’makchilar;2.yuklamalar;3modal so’zlar;4.taqlid sozlar ;5.bog’lovchilar; A)1,2,3,4,5 B)1,2,3,4 C)1,2,3 D)1,2

  3.Qaysi javobda kuchaytiruv ta’kid yuklamasi berilgan?A)ham, g’irt B)-da ,-gina C)faqat,-oq(-yoq) D)-ku,-dir

  4.U faqat shoirgina emas , balki adabiy tanqidchi ham edi.Mazkur gapdagi atash ma’nosiga ega bo’lmagan so’zlar miqdorini   toping.A)4ta   B)3ta   C)6ta  D)5ta

  5.Qaysi bog’lovchilar ergash gap boshida keladi?A)ko’makchili qurilmalar   B)shart bog’lovchilar D)-ki yuklamasi D) deb so’zi

  6.Ko’makchilar qaysi kelishiknshakllaridagiismlar bilanqo’llanishi mumkin?1.bosh:2.qaratqich 3.jo’nalish 4.tushum 5o’rin-payt 6. chiqish A)1,2,3,4,5,6, B)2,3,4,5,6 C)1,2,3,6 D)3.4.5

  7.shoir Turdi Farrogiy qaysi hukmdor davrida yashab ijod etgan?A.Normuhammad B.Abdulaziz C. Subhonqulixon D.A.B.S

  8.A Qahhorning “O’gri” hikoyasiga qaysi maqol epigraf qilib olingan?A.”Osmon yiroq,yer qattiq. B.”Otning o’limi itning bayrami”C.”Yo’g’on cho’ilguncha ingichka uziladi.”D.”O’zingda yo’q olamda yo’q”

  9.Sof bog’lovchilar qatorini top. A.va,-u,-yu B.va,lekin,ammo C.balki ,ham,biroq D.ham,na-na,balki

  10.Maxtumquli ijodining umumiy hajmi qancha?A.10000misradan ortiq B.15000misra C.12000misraga yaqin D.11000misra

  11.Ayiruv bog’lovchilaridan qaysilari ham yakka ,ham takror holda qo’llanadi? A.goh-goh B.ba’zan-ba’zan C.yo,yoki   D.yo ,dam

  12.Aniqlov bog’lovchisi berilgan qatorni top.A.agar,negaki.B.garchi, chunki C.ya’ni D.agar ,ya’ni

  13.”Maktabdur osmoni zamon sabovating…A.Avloniyning ushbu she’riy parchasida tagiga chizilgan so’zningma’nosi to’g’ri izohlangan qqatorni top A.go’zallik,B.yoshlik, navqironlik C.ulug’lik    D.  donolik       

  14.Yozuvda qaysi boglovchilardan oldin vergul qo’yiladi?A.ammo,biroq B.chunki,negaki C.agar, mobodo D.A.B

  15  Uchun ko’makchisining ma’nodoshi notog’ri sanalgan qatorni toping.A.yo’nalganlik B.atalganlik C.maqsad D.vosita

  16.Na qo’shiq ,na kulgu,na churq etgan ovoz eshitiladi. Ushbu gapda inkor bog’lovchisi qaysi gap bo’laklarini bog’lagan?  A.to’ldiruvchi, B ega      C.aniqlovchi        D kesim.

  17.Birlikka da’vatni ifodalovchi “Taka,yovmit,yazir, go’klang ahal eli bir bo’lib,gar qilsa bir joyga yurish,ochilur gul-lolasi”misralari muallifi kim?A.Abay B.Maxtumquli. C.Fuzuliy D.Turdi

  18-“Mehr  va    Suhayl”hikoyatini qaysi iqlimdan kelgan musofir so’zlab beradi?----------------------------------------

  19.”Ilgimdan kelganicha zulm tig’in ushotib ,mazlum jarohatiga intiqom  malhamini  qo’ydim.  Va igimdan kelmaganinil hazrat arziga yetkurdim”     Parcha qaysi asardan olingan?  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20.Ergashtiruvchi bog’lovchi ishtirokida gap tuzing------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  21.Tarixing bitmakka ,xalqim,Mingta Firdavsiy kerak,…..bir bor chekkan ohing Mingta doston ,O’zbegim. Nuqtalar o’rniga mos bog’lovchini qo’ying.------------------------------------------------------------------------------------

  22.O’xshatish-qiyoslash yuklamalarini yozing.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  23.-da yordamchisi yuklama vazifasida kelganda uning o’rniga qaysi yuklamani qo’yish mumkin?-----------------

  24.Sabab bog’lovchisi ishtirokida gap tuzing.----------------------------------------------------------------------------------

  25.Shart bog’lovchisi ishtirokida gap tuzing _______________________________________________________

    

                                                      7-sinf ona tili va adabiyot    IV chorak

  1.Holatga taqlidni    ifodalovchi so’z ishtirok etgan gapni aniqlang.

  ANamoz g’azabi oshib ,dag’-dag’qaltiray boshladi.  B.To’rtta savag’ich bilan tap-tap urib ,par singari qilib titibdi.

   C.Yetti qaroqchi yulduzi tik kelganda g’o’ng’ir-g’o’ng’ir ovozdan uygonib ketdim. D.Allakim ship-ship qadam bosib ayvon labiga kelayotganday bo’lardi.

  2.Tasdiq ma’nosini ifodalovchi  modal sozlar qatorini toping. A.albatta, shaksiz       B.darhaqiqat, haqiqatan   C.umuman,demak   D.afsus, xayriyat.

  3.Lekin Me’morning ,avvalo,raiyat,qolaversa,saltanat oldidagi mavqeyi,  Xuroson-u Movarounnahrdagi shuhrati unga qarshi keskin chora ko’rishga yo’l qo’ymas edi.Jumladagi modal so’zning ma’no turini aniqlang.A fikrning tartibi B.gumon    C.tasdiq  D.ishonch

  4.Ko’makchi so’z turkumi quyida berilgan shakllardan qaysi biriga birikadi?         A.har qanday grammatik qo’shimchali so’zlarga.B.turlangan so’zlarga   C.fe’lning xoslangan shakliga. Dtuslangan so’zlarga.

  5.Vazifadosh modal so’zlar qatorini   top.A.aftidan,  Bshubhasiz     C.taxminan      D.A.B.C

  6.A.Qahhor dramalari berilgan qatorni toping. A,”Sinchalak” ,”Tobutdan tovush”  B”Ayajonlarim”  Tobutdan tovush”   C.”O’tmishdan ertaklar”       ”Sarob”      D.”Qoshcinor chiroqlari’”Qishloq hukm ostida”

  7.Ajratib ko’rsatilgan so’s haqidagi tog’ri hukmnitop.  Qur-ey!  Qur-ey! Jimgina quloq soldi.  A.taqlid soz   Bundov  so’z   C.modal so’z   D.mustaqil so’z.                                                                                                                                             

  8.Berilgan qaysi gapda modal so’z qatnashgan?  A.Uning “ko’cha bolasi” ekanligini aftidan bilib olish qiyin emas edi  B.Gulchehraning chamasi to’g’ri chiqdi   C.Bo’ron bo’lishi ehtimol,qizim  D.Aftidan,G’ulomjon bu g’alvalarni ataylab boshlagan.

  9.Berilgan so’zlarning turkumini aniqlang?  Dag’-dag’, beh-beh ,voy ,ey ,eh-eh A.mustaqil so’z  B.taqlid so’z  C.undov so’z  D.modal so’z

  10.Tomsonning “Yovvoyi yo’rg’a”hikoyasini o’zbek tiliga  kim tarjima qilgan?  A.To’g’ay Murod  B.Sh.Xolmirzayev  C.Oybek  D.A.Qahhor 

  11.Qaysi gapda inkor yuklamasi qo’llangan?  A.Men aytmagan so’zni aytajak kimdir. B.Hayosizda or bo’lmas, also vafodor bo’lmas .C.Na qo’shiq, na kulgu ,na churq etgan ovoz eshitiladi   D.Bu haqda hech kim hech narsa demadi.

  12.Rasul Hamzatov she’rlaridan birida nimani “Jonimga masihdur” deb e’zozlaydi? A.ona tuprog’ini  B.muhabbatni  C.ona tilini  D.she’riyatni

  13.Qaysi bog’lovchilar takroriy holda qo’llanilishi mumkin?  1.biriktiruv 2.zidlov 3.ayiruv 4.inkor A.1,2,4 B.1,2,3  C.4  D.1,2

  14.Bosh kelishikdagi so’z bilan birikadigan ko’makchilar qatorini aniqlang?  A.bilan,uchun,singari  B.bilan,sayin,so’ng   C.sayin,qadar,singari  D.tufaybi,qarab,beri

  15.Qaysi bog’lovchilar faqat takror holda qo’llanadi?  A.biriktiruv  B.inkor  C.ayiruv  D.zidlov

  16.Vazifadosh bog’lovchilar berilgan javobni toping? A.bilan,ham,-u,-yu,-da,avval B.bilan,ham na-na -u, -yu, -da  C.bilan,hamda -u, -yu ,-da ,biroq  D.bilan,ham,va

  17.Taqlid so’zlarning tuzilishi haqidagi to’g’ri hukmni toping?  A.sodda va takroriy   B.juft va takroriy  C.sodda va juft  D. sodda ,qo’shma ,juft va takroriy

  18.Buyruq-xitob undovlari  qatnashgan gap tuzing? -----------------------------------------------------------------------------

  19.Iya,bularni nima qilasan? Ajratilgan ushbu gapdagi ajratilgan so’z haqidagi hukmni toping? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20.”Toshbu” she’ri muallifi kim? --------------------------------------------------------------------------------------------------

  21.Ishonch munosabatini ifodalovchi modal so’z ishtirokida gap tuzing? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22.Avvalo, insonning qalbi go’zal bo’lmog’i lozim. Ushbu gapdagi modal so’z qanday ma’noga ega?------------------------------------------------------------------

  23.”Yulduzlar afsonasi” she’ri muallifi kim? -------------------------------------------------------------------------------------

  24.Quyida nechta modal so’z berilgan? attang,faqat,aftidan,masalan,hatto,haqiqatan --------------------------------------

  25.Avvalo,insonning qalbi go’zal bo’lishiga intilmoq kerak. Ushbu gap haqidagi to’g’ri hukmni ayting? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

                                                           Javoblar 7-sinf  I chorak

   1-C 2-A 3-D 4-D 5-D 6-D 7-B 8-D 9-B 10-A 11-A 12-C 13-A 14-A 15-B 16-A 17-B

  18-O’z uyim o’lan to’shagim.

  19-kishilik

  20-ballada

  21erk va qudrat ramzi

  22-biror ishni bajarishda o’zini ta’kidlamaslik

  23-o’zlik,to’ldiruvchi

  24-ajratib yoziladi

  25-yasalmaydi

                                               II chorak javoblari

  1-C 2-A 3-C 4-D 5-C 6-C 7-D 8-B 9-D 10-D 11-B 12-B 13-C 14-A 15-D 16-D 17-A

  18-ot,sifat,son,olmosh,harakat nomi ,sifatdosh taqlid so’z

  19-ko’plik,kichraytirish, erkalash ,qiyoslash

  20.-kechasi ,kunduzi,oldinlari

  21-o’zgarish bo’lmaydi

  22-Mo’min chol

  23-ega ,ot-kesim, undalma

  24-vositasiz to’ldiruvchi

  25-chiqish kelishigi

                                                          III chorak     javoblar

  1-C 2-C 3-A 4- C 5-B 6-C 7-B 8-B 9-B 10-C 11-C 12-C 13-B 14-D 15-A 16-B 17-B

  18-5-iqlimdan

  19-“Muhokomat ul –lug’atayn”asarida

  20-Adiba kecha maktabga kela olmadi, chunki u betob edi

  21-lekin

  22-xuddi,go’yo

  23-ham

  24.Sitora mavzuni puxta o’zlashtirdi ,shuning uchun a’lo baho oldi .

  25.Kim ko’p izlansa ,u muvaffaqiyatga erishadi.

                                                          IV chorak javoblari

  1-A 2-B 3-A 4-A 5-D 6-B 7-B 8-D 9-C 10-A 11-C 12-C 13-C 14-A 15-B 16-B 17-D

  18.Chu, jonivor !

  19-his-hayajon undovi

  20.Mirtemir

  21.Men ,albatta, talaba bo’laman

  22.fikrning tartibi

  23.X.Saloh.

  24.4ta

  25.vazifadosh modal so’z qatnashgan shaxsi no’malum gapvv

  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 07:33   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

   

                                                                       6-sinf ona tili va adabiyot I chorak

  1.Yuqori tor unlilar qatorini toping ?A.a,o B.i,u C.i,a D.o’,e

  2.Quyidagi so’zlarning qaysi biri bo’g’inga ajratish va bo’g’in ko’chirishda farqlanadi ?

  A.bog’bon B.oila C.do’st D.ko’nglim

  3.Berilgan qaysi so’zda urg’u uchinchi  bo’g’inga tushadi ?

  A.ishchi B.lekin C.matematika D.bog’bonlardan

  4.So’zning grammatik ma’nosini o’rganuvchi tilshunoslik bo’limi qaysi .

  A.leksikologiya B.morfemika C.morfologiya D.sintaksis

  5.Qo’shimchalar tartibi buzilgan so’zni toping ?

  A.gullamadi B.ishlamoqda C.muzlatkich D.bizlarning

  6.Bolalikdagi o’tmish xotiralarini 33 yoshida xayolida qayta jonlantirib asar yozgan va bu asarni yana umriing oxiriga qadar sayqallantirib borgan ijodkor kim va bu asar qaysi ?

  A.G’.G’ulom “Shum bola ”  B.X.To’xtaboyev “Sariq devni minib ” C.Oybek “Bolalik ” D.S.Ahmad “Yo’qotganlarim va topganlarim ”

  7.X.To’xtaboyevning “Sariq devni minib”asarida Soraxon folbinning hovlisida uni necha kishi kutib turar edi?

  A.3ta xotin ,7ta chol ,5ta bola B.5ta xotin ,7ta chol ,3ta bola  C.5ta xotin ,5ta chol ,3ta bola

  D.7ta xotin ,5ta chol ,3ta bola

  8.”Sirlangan xumchaga tushgan sichqonday to’rt tomonga alanglab o’zimga bir najot yo’li qidirar edim ” Ushbu

  parcha qaysi asardan ?

  A.”Yett zog’ora qissasi”dan B.”Shum bola ”dan  C.”Sariq devni minib”dan D”Sehrli nog’ara”dan 

  9.”Ko’zi yomon ,tikilganini yiqitadigan mehmon ” obrazi qaysi asarda berilgan ?

  A.”Yetti zog’ora qissasi”da B.”Shum bola ”da C. “Sariq devni minb”da D. “Sehrli nog’ora”da

  10.Yasama so’zlar qaysi turkumlar doirasida  uchraydi ?

   A.ot,sifat,son  B.ot,sifat,olmosh  C.ot,sifat,ravish,fe’l    D.ot,sifat,son,fe’l

  11.Faqat shakl yasovchi qo’shimchalar berilgan qatorni top?

  A.-li,-siz, di ,man   B.-lar,-cha,xon  C.-ni,-dan,-di  D.B,C javoblar

  12.Faqat lug’aviy shakl yasovchilar qatorini toping?

  A.-xon,-ma,-lar  B.-cha,-lar,-roq  C.-ning,-ni,-ga  D.-kaz,-t,-siz

  13.Shakldosh qo’shimchalar qatorini toping?

  A.-siz,-xon,-man  B.-t,-chi,-cha  C.AvaB  D.-ga,-lar,-dek

  14.Faqat tub so’zlar qatorini toping?

  A.muzlatgich ,oshqozon  B.mard,sarishta  C.boylik,ko’xlik  D.chumchuq,dehqonchilik

  15.O’timli fe’llar berilgan qatorni top?

   A.ko’rmoq,eshitmoq,yozmoq  B.qaytmoq,ketmoq,kuylamoq  C.yozmoq,qaytmoq,sotmoq  D.ishlatmoq,ishlamoq,kulmoq

  16.Aniq nisbatdagi fe’llar qanday maxsus qo’shimchalar vositasida hosil qilinadi?  

  A.-n,-l,-ish B.-t,-in,-tir  C.maxsus qo’shimcha yo’q  D.-kaz,-qaz,-t

  17.Aniq nisbatdagi fe’llar qatorini toping? 

  A.kuldi,ikkilandi,ko’maklashdi  B.chaldi,kerishdi,yuvildi  C.tirishdi,ko’maklashdi,bezandi  D.ayttirdi,kuldirdi,yig’ladi

  18.Asosga qo’shimchalar qo’shilish tartibi qanday? ----------------------------------------------------------------------------

  19.”Fayzi dasturxonchi” obrazi qaysi asardan? -----------------------------------------------------------------------------------

  20.”Turli,aralash” degan ma’nolarni anglatuvchi adabiy atama qaysi? --------------------------------------------------------

  21.”Hayo bilan”,”Sumbula”,”Do’ppi tikdim” she’rlari muallifi kim? ----------------------------------------------------------

  1. X.To’xtaboyevning qaysi asari J.Rodarining tahsiniga sazovor bo’lgan?------------------------------------------------

  23.X.To’xtaboyevning qissasi janridagi asari qaysi? -----------------------------------------------------------------------------

  24.Harakat nomi yasovchi qo’shimchalar qaysilar? -----------------------------------------------------------------------------

  25.Fe’lning birgalik nisbati qo’shimchasi qaysi? ----------------------------------------------------------------------------------

                                                                6-sinf Ona tili va adabiyot II chorak

  1.Fe’lning otga xoslangan shakli qanday nomlanadi ?

  1. sof fe’l shakli B.harakat nomi C.ravishdosh D.sifatdosh

  2.Sifatdosh qo’shimchalari top?A.-gan  (-kan,-qan) B.-ydigan(-aydigan) C.-(a)yotgan,-a(r) D.hammasi to’g’ri

  3.Umri xola qaysi asar qahramoni ?

  A.”Sariq devni minib”B.”Urishning so’nggi qurboni “ C.”Muzqaymoq” D.”Shum bola ”

  4.Ravishdoshning qaysi shakli harakatning faqat holatini bildiradi ?

  A.-(i)b ,-a(y) B.-gancha (-kancha -qancha )  C.-gach ,(-kach,-qach )D.-gani (kani ,qani,gali)

  5.Siddiqjon borishini ham qaytishini ham bilmay qoldi.ushbu gapda fe’lning nechta vazifa shakli qatnashgan ?

  A.1ta B.2ta C.3ta D.4ta 

  6.Yozuvchi turmushni har taraflama o’rganishi ,buning uchun uning hamma sohalaridan xabardor bo’lishi kerak .

  Ushbu gapda harakat nomi qanday sintaktik vazifa bajargan? A.ega B.kesim C.to’ldirucchi D.hol

  7.A.Qahhorning qaysi asari matbuotda bildirilgan tanqidlar tufayli qayta ishlangan?

  A.”Qo’shchinor chiroqlari”  B.”Qishloq hukm ostida”  C.”Sinchalak”  D.”Sarob” 

  8.O’timsiz fe’llar qaysi vositalar yordamida o’timli fe’lga aylanadi?

  A.tushum kelishigi shakli  B.o’zlik va majhul nisbat shakli  C.bosh kelishik shakli  D.orttirma nisbat shakli

  9.Felning qaysi vazifa shakli zamon,bo’lishli-bo’lishsizlik,nisbat ma’nolarini ifodalaydi?

  A.harakat nomi B.sifatdosh  C.ravishdosh  D.sifatdosh va ravishdosh

  10.Qaysi qatorda o’zlik va majhul nisbatdagi fe’llar juftligi berilgan?

  A.tarandi-taraldi,kiyindi-kiyildi  B.ajraldi-ajratdi,maqtadi-maqtandi  C.eshitdi-eshitildi,tashladi-tashlandi

   D.yuvindi-yuvildi,chaqirdi-chaqirildi

  11.Harakat nomi berilgan qatorni toping?

  A.yaylov,bormoq hikoya qilmoq  B.boshqaruv, o’lchov,tinglash  C.ko’chish,o’qish,turmish  D.o’tov,qiziqish,olqish

  12.A.Qahhorning qaysi qissasi tugallanmagan?

   A.”Sinchalak”  B.”O’tmishdan ertaklar”  C.”Muhabbat”  D.”Zilzila”

  13.Yo’lchi og’ir xorsindi.Ushbu gapda qo’llangan fe’lning qaysi nisbatidagini toping?

   A.O’zlik nisbat  B.Aniq nisbat  C.Orttirma  D.Majhul

  14.Qaysi gapda otlashgan sifatdosh berilgan ? 

  A.Chol labini tishlagancha o’ylanib qoldi  B.Gulbahor bu gapni dugonasidan tasodifan eshitib qoldi 

  C.Guliston dugonasini ko’rgani kasalxonaga kelgan edi  D.Uning aytgani aytgan

  15.”Sovitilmadi” qaysi nisbatlarni hosil qiluvchi qo’shimchalar mavjud ?

  A.orttirma va majhul  B.aniq va birgalik  C.o’zlik  D.majhul

  16.Holat fe’llari berilgan qatorni top?

  A.uhlamoq ,o’kinmoq B.qizarmoq ,g’ablanmoq C.sug’ormoq ,yasharmoq D.o’tmoq ,quvonmoq  

  17.Ko’makchi fe’llar ravishdoshning qaysi shakliga qo’shiladi? 

  A.-a,-y B.-(i)b C.A va B  D.-gan

  18.”Egnida qozoqi chakmon bilan, boshida teskari ag’darilgan telpak,qo’lida boshi cho’qmor kaltak” Ushbu ta’rif qaysi personajga tegishli?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  19.Qaysi ko’makchi fe’l harakatning to’la yakunlanganligini bildiradi? --------------------------------------------------

  20.”Nido” dostonidagi pochtachining ismi? --------------------------------------------------------------------------------

  21.”Yetti zog’ora” qissasida asar voqealari kimning tilidan hikoya qilinadi? ---------------------------------------------

  22.-illa,-ira qo’shimchalari qaysi so’z turkumidan fe’l yasaysi? ----------------------------------------------------------------

  23.”Nido” dostonida o’g’il otasini necha yil ko’rmaganini aytadi? ------------------------------------------------------------

  24.Fe’llar tuzilishiga ko’ra necha turga bo’linadi? -----------------------------------------------------------------------------

  25.O’tgan zamonni bildiruvchi qo’shimchalar qaysilar?---------------------------------------------------------------------

   

                                                              6-Sinf Ona tili va adabiyot  III chorak

  1. Fe’l asosida ifodalangan harakat-holat haqidagi xabar,buyruq istak ,shart ma’nolarini ifodalovchi fe’l shakllari… A.zamon B.mayl C.shaxs-son  D.hammasi

  2Qaysi mayl fe’l asosiga zamon va shaxs-son qo’shimchalarini qo’shish orqali shakllanadi ?

  A.shart mayli  B.buyruq-istak mayli  C.xabar mayli  D.bunday mayl yo’q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  3.Buyruq –istak mayli shakllari fe’l asoslariga qanday ma’nolarni qo’shadi ?

  A.buyruq,istak B.hammasi to’g’ri C.iltimos D.maslahat

  4.Fe’lning zamon,shaxs-son qo’shimchalarisiz qismi qaysi maylni bildiradi?

  A.I shaxs buyruq-istak maylini   B.II shaxs buyruq-istak maylini C.III shaxs buyruq-istak mayli D.xabar maylini

  1. Shart mayli edi,ekan to’liqsiz fe’llari bilan kelganda qanday ma’noni bildiradi ?

  A.shart maylini B.istak xohishni C.taxmin gumonni D.B va C

  6.Nechanchi shaxsda zamon qo’shimchalari shaxs ma’nosini ham ifodalaydi ?

  A.I shaxs B.II shaxs C.III shaxs    D.I va II  shaxs

  7.Qaysi hikoya qahramoni paxta terish jarayonida jonbozlik ko’rsatib ,kutilmaganda dabdababozlikning nishoniga aylanadi?   A.Qoplon B.”Qora ko’z majnun C.”Sobiq ”D.”Muzqaymoq”

  8.”Yuzimga qarab turib :’’senlamang !” –deydi-ya .Ushbu gapda nechta yasama fe’l mavjud?

  A.1 ta B.2 ta C.3ta D.4ta

  9.Qaysi ijodkor o’zigacha kuylab kelingan o’lanlarni yozma adabiyotga olib kirgan ijadkor sifatida e’tirof etiladi ? A.A.O’tar B.Mashrab C.Abay  D.Maxtumquli

  10.Turli korxonalar,mahsulotlar ,inshootalar ,transport vositalari kabilarga berilgan nomlar qanday yoziladi?

  A.qo’shtirnoq ichida bosh harf bilan B.qo’shtirnoqsiz bosh harf biloan C.kichik harf bilan D.to’g’ri javob yo’q

  11.Tarixiy sana va bayramlarning nomlari qanday yoziladi ?

  A.hammasi bosh harf bilan yoziladi B.tarkibidagi birinchi so’z bosh harf bilan yoziladi C.kichik harf bilan D.qo’shtirnoq ichida yoziladi

  12.Suv havzalari va inshootlari nomlari qanday yoziladi?

  A.hammasi bosh harf bilan B.tarkibidagi birinchi harf bosh harf bilan C.kichik harf bilan

  D.qo’shtirnoq ichida yoziladi

  13”Zarbulmasal”da Boyo’g’linikiga kimlar sovchilikka boradi ?

  A.Ko’rqush ,Kordon B.Hudhud,Kordon C.Malikshohin ,Kordon D.Sho’ranul ,Ko’rqush

  14.Shaxs oti yasovchi qo’shimchalarni toping?

  A.-chi,-soz B.-kor,-xon C.-dosh,-boz,-vchi D.hammasi

  15.O’rin-joy oti yasovchi qo’shimchalarni toping ? 1.-zor ,2-loq,3.-iston ,4.-goh ,5.-xona

  A.,12,3 B1,2,3,4 C1,2,3,4,5 D.1,2,4,5

  1. Mavhum otlarga qo’shilgan -lar qo’shimchasi qanday ma’noni ifodalaydi?

  A.ko’plik B.ta’kid C.kuchaytirish D.B,C

  17.Musa Jalilning qaysi asari butun mamlakatda katta dovrug’qozongan davlat mukofoti bilan taqdirlangan ?

  A.”Xat tashuvchi ’’B.”Oltin soch ” C.”Moabit daftari” D.”Biz boramiz”

  18.O’zbek tilida nechta sifat darajasi bor?------------------------------------------------------------------------------------------

  19.Yasama sifat qatnashgan gap tuzing ?-------------------------------------------------------------------------------------------

  20.Chiroyli, yuzaki sifatlarining qaysi biri nisbiy sifat? --------------------------------------------------------------------------

  21.Tartib sonlar ma’no va vazifasiga ko’ra qaysi so’zlarga yaqin turadi ?-----------------------------------------------------

  22.Musa Jalil asirlikda yozgan “Moabit daftari”ga nechta she’r kiritadi?------------------------------------------------------

  23.Abayning “Nasihatlar “kitobi necha bo’limdan iborat?-----------------------------------------------------------------------

  24.Otlashgan son  ishtirokida gap tuzing?-------------------------------------------------------------------------------------------

  25.Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari necha bo’limdan iborat ?-------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                            

                                                                     Ona tili va adabiyot IV chorak

  1.Oddiy darajadagi sifatlar qaysi qatorda berilgan ?

  A.go’zal ,hushyor ,odobli B.silliqroq,novcharoq,baxtliroq C.yam-yashil,oppoq,ko’m-ko’k

  D.juda yaxshi,nihoyatda baland,g’oyatda qo’rqinchli                                                                                                                

  2.Jamlovchi son qo’shimchasi qaysi sonlarga qo’shilganda asosda tovush tushadi?

  A.bir, yeti,ikki  B.ikki,yeti,olti C.uch,besh,to’rt D.ikki,olti,to’rt

  3.Qaysi qatordagi sonlarni yozishda imlo xatoga yo’l qoyilgan ?

  A.bitta ,ikkita B.uchchala ,to’rttala C.besh-o’n ,ellik-oltmishta D.uchdan bir ,beshdan uch

  4.Otlashgan sonni toping?

  A.beshta qiz salqin hovlida chir-chir aylanib koptok o’ynar edi .B.Ular ancha gaplashib turgandan keyin,biri qishloq tomonga ketdi,ikkinchisi orqaga qaytdi C.Bir kilogram paxta tolasidan o’n ikki metr chit yoki yigirma metr batist tayyorlash mumkin D.A.Navoiy XV asrda yashab ijod etgan

  5.Aralash son berilgan javobni toping .

  A.yarim,chorak,nimchorak B.ikkidan bir,uchdan ikki,to’qqizdan besh C.o’ttiz ikki,sakson sakkiz,bir yuz ellik besh D.uch yarim, olti butun uchdan bir

  6.-ala qoshimchasi qaysi sonlarga qo’shiladi?

  A.yetti,to’qqiz,o’ttiz B.o’n besh,qirq,ellik C.besh,olti,o’n D.bir,sakkiz, uch

  7.Qaysi qatorda Zulfiya qalamiga mansub poema nomi noto’g’ri keltirilgan?

  A.”Quyoshli qalam” B.”Mushoira ” C Shalola  D.Xotira siniqlari

  8.Nutqimizda faol ishlatiladigan soda son bor?

  A.26 ta B.23 ta C.35 ta D.10 ta

  9.Tartib son berilmagan qatorni toping ?

  A.Onasi tokchadagi yettinchi lampani yoqdi B.Ukam beshinchi sinfda o’qiydi  C.Yettinchilar shanbalikka chiqdilar D.Beshinchi, oldinga o’t!

  10.Qaysi qatorda P.Qodirovning qissalari berilmagan

  A.”Erk”,”Qadrim”B.”Najot”,”Meros” C.’’Yayra institutga kirmoqchi” ,”Najot”D.”Uch ildiz “ .”Qora ko’zlar”

  1. Tartib sonlar vazifasiga ko’ra qaysi so’zlarga yaqin turadi ?

   A.otlarga B.olmoshlarga C.modal so’zlarga D.sifatlarga

  12.Dona hisob so’zi qanday otlar bilan birika oladi?

  A.narsalarning nomlarini mbildiruvchi otlar bilan B.jonli mavjudot nomlarini bildiruvchi otlar bilan C.o’simlik nomlarini dildiruvchi otlar bilan D.A,B

  13.”O’n ikki stul “,”Oltin buzoqcha “romanlarining muallifi?

  A.A.Qahhor B.Chexov C.N.Aminov D.Ilf va Petrov

  14.O’simlik nomlarini bildiruvchi otlar bilan birikib keladigan hisob so’zni toping ?

  A.dona B.tup C.bosh D.nafar

  15.Olti so’zidan qaysi ma’no va Grammatik turdagi sonni hosil qilishda tovush tushishi hosil bo’ladi?

  A.miqdor B.chama son C.tartib som D.jamlovchi

  16.Barhayot,farg’onacha ,dilkash,yapaloq so’zlario qaysi so’z turkimiga  mansub ?

  1. ot turkimiga B.ravish turkimiga C.olmosh turkimiga D.sifat turkimiga

  17.Quroq,qayroq,kattaroq,biroq,tezroq,yaroq.Berilgan so’zlardan nechtasi sifat turkimiga mansub?

  A.1 ta B.2 ta C.3 ta D.4 ta

  1. “Qadrdon so’qmoqlar”she’rining muallifi?------------------------------------------------------------------------------------
  2. O’rin ravishi ishtirokida gap tuzing--------------------------------------------------------------------------------------------

  20.Bobur avlodlari haqida asar yozgan ijoidkor kim?-----------------------------------------------------------------------------

  21.Ravish gapda kesim vazifasida kelgan gap tuz?-------------------------------------------------------------------------------

  22.Tarvuzni butun yutib o’yin ko’satgan polvon obrazi qaysi asarda    bor?--------------------------------------------------

  23.Sonning sintaktik vazifasi? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  24.Taqsim son qaysi qo’shimchalar vositasida hosil qilinadi?------------------------------------------------------------------

  25.Hamid Olimjonning birinchi she’riy to’plami qaysi?-------------------------------------------------------------------------

   

                                                          6-sinf javoblar I chorak

  1-B 2-B     3-C    4-C     5-C    6-A 7-A 8-B 9-A 10-C 11-D 12-B 13- C    14-B 15-A   16-C 17-A

  18- asos+so’z yasovchi+lug’aviy shakl yasovchi +sintaktik shakl yasovchi     

  19.”Yetti zog’ora”

  20.satira

  21.T.To’la

  22.”Sariq devni minib”

  23.”Yillar va yo’llar ”

  24.-moq,-i(sh),-u(v),mak

  25.-sh,ish

    

                                                                   II chorak

  1-B   2-B 3-B  4-A 5-B  6-B 7-A 8-D 9-B 10-A 11-B 12-D 13-B  14-D   15-A  16-B    17-C

  18 Omon

  19.chiqmoq

  20.Juman

  21.Baxshilla Maxsum

  22.taqlid

  23.20

  24.2 ta

  25.-di,-b,-gan 

   

                                                                 III chorak 

  1-B  2-C  3-B  4-B  5-D  6 -C 7-C 8-A 9-C 10-A 11-B 12-B 13.A 14.D 15.C 16.D 17.B

  18.4 ta

  19.Chiroyli qiz keldi

  20.1-asliy,2-nisbiy

  21.Sifatga

  22.115 tadan 60 ta

  23.44 bo’lim

  24.Birniki mingga ,mingniki tumanga

  25.3 bo’lim

    

                                                                         IV chorak

  1-A 2-B 3-A  4-B   5-D  6-A 7-C  8-B 9-A 10-D 11-D  12-A 13-D     14-B 15-D16-D 17-A

  18.I.Yusupov

  19.Ko’chada odam ko’p

  20.P.Qodirov

  21.Orzularim ko’p

  22.”Yulduzlar mangu yonadi”

  23.aniqlovchi,kesim

  24.-tadan

  25.”Ko’klam”VV

  Ma`lumot joylangan vaqt:  14-04-2015, 07:23   |   Muallif:  26-maktab ma`muryati

   

                                                                 Ona tili         5-sinf        I chorak       

  1. Fonetika nima haqida bahs yuritadi ?

  A . so'z turkimlari . В . gap va uning turlari . S. nutq tovushlari.      D.tinish belgilari

  1. Lab undoshlarini aniqlang?

  A.d,t,g,k,l   B.i,u,o,a,e    C.b,p,m,v,f     D.b,p,m,l,t

  1. Qaysi so'zlarda h ishlatiladi ?

  A . …ayol, mu…lis В . …aykal , …ind   C . …iyobon , mu…taram     D. mu…tasham, …ursand

  1. Sintaksisda nima o’rganiladi?

  A . so’zlarning bir-biriga bog’lanishi      В.gap va uning turlari      C.tinish belgilari  D.AvaB javoblar

  5.Maqolga xos ta’rif berilgan qatorni toping?

  A.fikr aniq bo’ladi  В.xulosa tugal bo’ladi,ifoda lo’nda bo’ladi  C.ibratli fikr aytiladi  D.hammasi

  6.Topishmoqlarda qanday badiiy tasvir vositalaridan foydalaniladi?  1.o’xshatish 2.sifatlash 3.mubolag’a 4.kichraytirish 5.metafora 6.jonlantirish

   A.1,2,3  B.2,5,6   C.3,4,5   D.hammasi  

  1. Gap ifoda maqsadiga ko’ra necha turga bo’linadi?

  A.2.       В.3       C.4    D.5

  8.Gapda so’zlarning bog’lanishi necha xil ?

  A.2    B.3     C.4   D.1

  9.Qaysi so’roq yuklamalari so’zga qo’shib yoziladi?

  A.-mi      В.-chi   C.-a   D.-ya

  10.Quyida berilgan qaysi so’zlar his-hayajon gaplarni hosil qilishda ishtirok etadi?

  A.qancha    B.naqadar       C.shunchalar    D.hammasi

  11.Berilgan qaysi gapda ot kesim ishtirok etgan ?

  A.Ko’pdan quyon qochib qutilmas  B.Ko’z qo’rqoq,qo’l botir   C.Niyatim shu   D.BvaS javoblar

  12.Sodda yig’iq gap berilgan qatorni toping?

  A.Men uni ko’rdim  B.Dalada dehqonlar ishlamoqda  C.Men keldim   D.Saxovatli insonlar ko’o

  13.”Al-jome’ as-sahih”da ta’kidlanishicha “Uchta xislatni o’zida mujassam qilgan kishining iymoni mukam- mal bo’ladi” Ular qanday xislatlar

   A.insofli va adolatli bo’lmoq  B.barchaga salom bermoq C.kambag’alligida ham sadaqa bermoq  DA,B,C yasovchi.

  1. “Kiyik bilan tokzor” masaliga mos xulosani toping. A.”Qilmish qidirmish” B.”Birni ko’rib shukur qil…”C.”Og’irning ostidan,yengilning ustidan o’tma” D.”Ko’rpangga qarab oyoq uzat

   

  15Fe’ldan anglashilgan harakat-holatning paytini,o’rnini,sababini bildirgan bo’lak qaysi?A.ega B.aniqlovchi C.hol D.to’ldiruvchi.

  .

  1. Sifatlovchi aniqlovchi ishtirok etgan gapni toping.A.Qanoatsiz kishi bag’rini dog’lar. B.Qanoatning foydasi bor.C.Qanoat birla qorin to’ydirursiz. D.Qanoat i-insoniy fazilat.

  17.Qaysi kelishik shaklidagi so’z gapda undalma vazifasida keladi?A.Qaratqich B.tushum C.bosh D.chiqish

  18-Tahlilda undalmaning ostiga qanday chiziladi?------------------------------------------------------------------------

  19-To’ldiruvchi uyishib kelgan gapga misol keltiring.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  20.Berilgan gapda qaysi bo’laklar uyishib kelgan?Aqlli va   odobli qizlar oilaning,mahallaning faxri sanaladi.

  21.Quyida berilgan chiziqlar o’rniga tegishli gap bo’laklarini qo’ying.

  _____________   ………… ----------------  ____________

                                                                       ____________

  22.Topishmoqlar xalq og’zaki ijodining qaysi janrlari ichida uchraydi? ----------------------------------------------

  23.Ijodining o’n yilini bolalar uchun hikoyalar va ertaklar yozishga bag’ishlagan ijodkor kim? -------------------

  24.”Susambil” ertagi qaysi ertaklar turkumiga kiradi? -------------------------------------------------------------

  25.”Toshkentnoma” dostonining mullifi kim?---------------------------------------------------------------------

   

   

  Ona tili   5-sinf   I chorak    II-variant

  1. Yaxshilik qil, bolam, yomonlikni istama. Ushbu gapda gap bo'laklari bilan Grammatik bog'lanmaydigan soz...
  2. Bolam B. qil C.yaxshilik D. Yaxshilik qil
  3. Til undoshlari qaysi javobda berilgan?

  A.d    B.t   B.r   D. barchasi to'g'ri  

  1. Qaysi so'zda ng tovushi yo'q?

  A.tanga B. igna C).ingliz D. barcha javoblarda ng tovushi mavjud emas.

  1. Lab undoshlari qaysi?
  2. g, к В. x, h

  С. b, p D. h, g

  1. Qo'shma so'zni toping.
  2. A) Oliy Majlis B) olaqarg'a C)gultojixo'roz D)V,S
  3. Fonetika nima haqida bahs yuritadi ?

  A . so'z turkimlari . В . gap va uning turlari .  S . nutq tovushlari.

  1. Lab undoshlarini aniqlang ? A.d,t,g,k,l   B.i,u,o,a,e    S.b,p,m,v,f
  2. qaysi so'zlarda h ishlatiladi ?

  A . hayol, muhlis В . haykal , hind   S . hiyobon , muhtaram

  1. To'g'ri yozish qoidalari qaysi bo'limda o'rganiladi

  A . orfografiya     В . opfoepiya     S  . morfologiya .

  10 Egalik   qo'shimchasi qo'shilganda   qaysi so'zda o'zgarish bo'ladi ? Л ba\t . o'qish    В . yurak . qishloq     S . ona . uka

  11.Farzand   sust so’zlarida qanday o'zgarish bo'ladi?

  A.Oxrgi undosh talaffuz qilinmaydi B. hech qanday o’zgarish bo'lmaydi S.So'z oxrida bitta unli ortliriladi 

  12  Bir havo zarbi bilan aytilgan tovush va   tovushlar   yig'indisi  nima diyiladi ?

  A . urg'u       В . bo'gin       S . harf

  13.Yangi o'zbek alfbosi qaysi yozuvga asoslanadi

  A . kirill yozuviga     В . lotin yozuviga     S . arab yozuviga

  14 Tutuq belgisi   tushub qolishi natijasida qaysi so'zlar   ma'nosi o'zgaradi ?

  1. sa'va , da'vo В. qal'a   , e'tibor   S . ta'kid , ta'lim
  2. Qaysi so'zda yonma-yon kelgan undoshlar orasiga talaffuzda bitta i qo'shiladi ?

  A . stadion , stul   В . past , qast      S . sabr , satir

  1. Til orqa undoshlarini toping ? A. t.d,s,z B.y        Sg.k.ng
  2. Qo’shimcha qo'shilganda asosda tovush о’zgarish yuz beradigan so'zlar qatorini belgilang.
  3. A) ko'ngil, o'yin, yamoq B) ong, ot, yosh
  4. C) singil, o'g'il, burun D) Barcha javoblar to'g'ri.
  5. Qaysi qo shimchalar yangi so’z hosil qiladi?______________________________________
  6. Sifat turkumiga oid so’ zni yozing._________________________________________

  20 Taxmin va chama mazmunini bildirgan so'zni yozing_______________________________

  1. Yakka holda mustaqil ma'no anglatmaydigan so'zlardan yozing ______________________
  2. -iq, -li, -lik, -ch qo'shimchalaridan qanday so’z yasash mumkin?._______________________

  23 Qaysi so’zlarga qo'shimcha qo'shilganda asosi о’zgarmaydi? ________________________

  24 -lar qoshimchasi xil, turni bildirgan gapni yozing.___________________________________

  1. Sintaktik vazifa bajarmaydigan bo’akning nomi... _______________________________

   Ona    tili    5-sinf    II chorak      I variant 

  1. Mavhum ot yasovchi qo’shimchani toping.
  2. A) lik В) -k, -gi С) -к, -k  D) -chan
  3. Qaysi javobda so’z birikmasi berilmagan?
  4. A) kulib gapirdi B) aniq puxta C) qiziqarli dars D) A va С
  5. Odamlarning gapi qulogiga chalina boshladi. Ajratilgan so’z qaysi gap bo'lagiga xos?
  6. A) Ravish holi B) sifatlovchi aniqlovchi C)ergash so’z tarkibida D)to’ldiruvchi
  7. U juda hayron bo'lib qoldi. Ajratilgan so'zning gapdagi vazifasini aniqlang.
  8. A) hol B) to’ldiruvchi C) izohlovchi D) to'g'ri javob yo'q
  9. Kimki yomonlik qilsa, jazosini topadi gapida qanday mazmun ifodalangan?
  10. A) Sabab ma'nosi B) Shart ma'nosi C) To'siqsizlik ma'nosi D) Natija-oqibat
  11. Ishbilarmonlik so'zi ma'noli qismlarga to'g'ri ajratilgan javobni toping. A) ish- bil-ar mon-lik B) ishbilar-mon-lik. C) ish-bilar-mon-lik D) to'g'ri javob beriimagan.

  7.0'rin ma'nosidagi so’z ishtirok etgan gapni toping.

  1. A) Bahorda bu tog'lar yam-yashil o'tlar bilan qoplanadi. B) Biz uzoq yurib etib keldik.
  2. C) Otam on bosh qoramol va ellik bosh qo'y oldi. D) Mehmonlarga shirinlik va mevalardan mo'l-ko'l tortildi...
  3. Javob talab qilmaydigan gapni aniqlang.
  4. A) Birov yon bagirdan gul tergani, birov bulo suvidan ichgani tarab ketishdi
  5. B) Kimga yuragimdagi dardimni aytaman.
  6. C) Baxtimdan baxtiyorman, odamlar! D) Yaxshilik qilishni hamma ham bilavermaydi
  7. Ma'no ko'chish hodisasi qaysi javoblarda berilgan?
  8. A) Bahorning yashil etagi olam uzra yoyildi.
  9. B) Bunda bulbul kitob o'qiydi, bunda qurtlar ipak to'qiydi.
  10. C) Men bunga о zim kirishaman va unga xabar beraman. V) А, В
  11. Yangi ma'no hosil qilgan so’ zlar qatorini aniqlang.
  12. A) tinch, quvg'in, urush B) olibsotar, Oygul, toshoyna

  С) Ток qaychi, ishchi, ilmli        D) Barcha javoblar to'g'ri

  1. Qaysi javobda murakkab so’z yasovchi qo shimcha berilgan?
  2. A) Ishlash, qimirlash B) kuylash, so'zlash C) ishlash, oralash D) Ко’maklash, yordamlash
  3. «Jamiyat» so zi tarkibidagi so z yasovchi qo'shimchalar qaysi qatorda to'g'ri korsatilgan?

  A)-y,-at B)-iy,-t    C) -iy, -yat D) To'g'ri javob berilmagan

  13.Tobe aloqaning turlari qaysi javobda berilgan?

  1. A) bog'lovchi, ko'makchi, yuklama B) undov, taqlid, modal
  2. C) aniqlovchi, aniqlanmish, moslashuv D) bitishuv, boshqaruv, moslashuv

  14."Gapirmasinmi?" so'zida urg'u qaysi bo'g'inga tushadi?

  1. A) ikkinchi bo'g'inga B) uchinchi bo'g'inga
  2. C) to'rt inchi bo'g'inga D) beshinchi bo'g'inga
  3. -ma qo'shimchasi qaysi so'zga qo'shilib shakldoshiik hosil qiladi?
  4. A) qotishma B) tugma C) olma D) A,B
  5. Kesimni shakllantirib ega bilan munosabatga kirishadigan qo'shimchalar?________________
  6. Singlimning o'g'li to'satdan uyg'ondi va yig'lab yubordi, onasining qo'ynida uxlab qoldi. Yuqoridagi nechta so'zda tovush tushishi yuz bergan? ________________________________ 18. Ma'no ko'chishga misol yozing_____________________________________________
  7. Quyidagi birikuvchilarning qaysi biri uslubiy jihatdan noto’g'ri.
  8. Kamchilikka erishmoq 2.Muvaffaqiyatsizlikka erishmoq 3.Mutlaqo noto'g'ri 4Shirin xotira   5. Bolalik ayol _______________________________________________________________
  9. Qaysi jaranglilarning jarangsiz jufti yo'q?______________________________________
  10. -ma, -dek, -day, -siz, -tacha qaysilariga urg'u tushmaydi?___________________________

  22.«Oziqlantirifganda» so’ zi tarkibida nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor?_______________

  1. «0'rta Osiyo» birikmasi tobe bog’ lanishning qaysi turiga kiradi?_______________________
  2. "Qulogidan kun ko'rinadi" iborasi qanday ma'noni anglatali?_________________________
  3. Ish-harakatning avval ma'lum bo'fmay keyin ma'lum bo'lganini bildiruvchi fe'l qaysi javobda berilgan?____________________________________________________________________

                                           Ona   tili   5-sinf   II chorak     II variant

   Qaysi javobda murakkab so’z yasovchi qo shimcha berilgan?

  1. A) Ishlash, qimirlash B) kuylash, so'zlash
  2. C) ishlash, oralash D) Ко’maklash, yordamlash
  3. «Jamiyat» so zi tarkibidagi so z yasovchi qo'shimchalar qaysi qatorda to'g'ri korsatilgan?

  A)-y,-at B)-iy,-t    C) -iy, -yat D) To'g'ri javob berilmagan

  3.Tobe aloqaning turlari qaysi javobda berilgan?

  1. A) bog'lovchi, ko'makchi, yuklama B) undov, taqlid, modal
  2. C) aniqlovchi, aniqlanmish, moslashuv D) bitishuv, boshqaruv, moslashuv

  4."Gapirmasinmi?" so'zida urg'u qaysi bo'g'inga tushadi?

  1. A) ikkinchi bo'g'inga B) uchinchi bo'g'inga
  2. C) to'rt inchi bo'g'inga D) beshinchi bo'g'inga
  3. -ma qo'shimchasi qaysi so'zga qo'shilib shakldoshiik hosil qiladi? .
  4. A) qotishma B) tugma C) olma D) A,B
  5. Kesimni shakllantirib ega bilan munosabatga kirishadigan qo'shimchalar?
  6. A) Ian,-gan-san B)-miz-dan-gan C)-man-san-dir D) -dir, -dan, -gan
  7. Singlimning o'g'li to'satdan uyg'ondi va yig'lab yubordi, onasining qo'ynida uxlab qoldi. Yuqoridagi nechta so'zda tovush tushishi yuz bergan? A) 4 ta C) 6 ta B) 3 ta D) 5 ta
  8. Quyidagi ma'no ko'chish hosil bo'lgan qatorni toping..
  9. A) Samolyot-po’lat qush B) 0'lmoq-xazon bo'lmoq
  10. C) Gumbaz-osmon ma'nosida D) Stolning oyog'i
  11. Quyidagi birikuvchilarning qaysi biri uslubiy jihatdan noto’g'ri.
  12. Kamchilikka erishmoq 2.Muvaffaqiyatsizlikka erishmoq 3.Mutlaqo noto'g'ri 4 Shirin xotira  5. Bolalik ayol
  13. A) 1,2,3,4,5. С) 1.5. B) 2,3,4,5. D) 1,2,5.
  14. Qaysi jaranglilarning jarangsiz jufti yo'q?
  15. A) I, ng, г, у, n B) m, y, n, ng, f C) ng, I, y, r, G D) b, v, G, у, r
  16. Quyidagi qo'shimchalardan qaysilariga urg'u tushmaydi?
  17. A) -ma, -dek, -day, -siz, -tacha B) -lar, -man, -chi, -ku, -a, -ya

  C)-dek,-day,-ta,-u,-yu,-ma, D) -ma, -cha, -dek, -day, -a, -yu

  12.«Oziqlantirifganda» so zi tarkibida nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor?  A) 4 ta C) 2 ta  B) 1 ta D) 3 ta

  1. «0'rta Osiyo» birikmasi tobe bog lanishning qaysi turiga kiradi? A) bitishuv B) moslashuv C) boshqaruv D) birikma emas
  2. "Qulogidan kun ko'rinadi" iborasi qanday ma'noni anglatali?
  3. A) judaozg'in B) qulog'i og'ir C) yaxshi eshitmaydi D) chaqqon
  4. Ish-harakatning avval ma'lum bo'fmay keyin ma'lum bo'lganini bildiruvchi fe'l qaysi javobda berilgan?
  5. A) emish fe'li B) ersa fe'li C) edi fe'li D) ekan fe'li
  6. Mavhum ot yasovchi qo shimchani toping.
  7. A) lik В) -k, -gi С) -к, -k D) -chan
  8. Qaysi javobda soz birikmasi beriimagan? A) kulib gapirdi B) aniq puxta C) qiziqarli dars D) A va С
  9. Odamlarning gapi qulogiga chalina boshladi. Ajratikjan so’z qaysi gap bo'lagiga xos?
  10. A) Ravish holi B) sifatlovchi aniqlovchi

  C)ergashsoztarkibida D)to’ldiruvchi

  1. U juda hayron bo'lib qoldi. Ajratilgan so'zning gapdagi vazifasini aniqlang. A) hol B) to’ldiruvchi
  2. C) izohlovchi D) to'g'ri javob yo'q
  3. Kimki yomonlik qilsa, jazosini topadi gapida qanday mazmun ifodalangan? _____________________________________________________________________________
  4. Ishbilarmonlik so'zi ma'noli qismlarga to'g'ri ajratilgan javobni yozing ________________

  22.0'rin ma'nosidagi so’z ishtirok etgan gapni yozing.__________________________________

  1. Javob talab qilmaydigan gapni aniqlang.___________________________________________
  2. Ma'no ko'chish hodisasiga misol yozing_______________________________________
  3. Yangi ma'no hosil qilgan so’zlardan misol yozing _______________________________

   

   

   

   

                                             Ona   tili  5-sinf   III  chorak     I variant

  1. Kesim uyushib kelgan qatorni toping?
  2. A) Husayn Boyqaro hazratlari ham shoir, ham ilmparvar emish B) Ko'kda suzib yurgan bulut parchalari quyoshni yuz kuyga solmoqda. C) To'laganning basharasiga musht tushdi
  3. D) Men vaqtida ishlarimni tugatay desam, sen dam olasan.
  4. Noto'gri yozilgan so'zlarni toping.
  5. A) Ma'sul, devon B) Me'ros, mayus C) kutilmoq, tushuncha D)ma'sul, ulgurmoq
  6. Qaysi so'zda yasovchi qoshimcha bor? A) sinflarimizga B) testlarning C) mustaqil D) to'la
  7. Qaysi katorda qaratqichli aniqlovchi berilgan?
  8. A) Payg'ambarimiz demishlarki, poklik iymondandir B) Vatan uchun jon fido qilaman.
  9. C) Sen utkazgan nixol o'sib chiqmabdi. D) Yurting osmoni pokiza bo'lsin, bolam.
  10. Qaysi qatorda еда berilgan?
  11. A) Quyosh ufqdan bosh ko'tardi.B) Xom suvni ichib bo'lmaydi. C) Qimirlagan qir oshar. D) V va С javob
  12. Axborotnomalarni naqd pulga sotib oldim. Ostiga chizilgan so z qaysi so zturkumiga xos?
  13. A) Bog'lovchi B) Ravish C) modal so'z D) sifat
  14. Qaratqich kelishigi shakli qaysi gap tarkibida qatnashgan?
  15. A) Bog'chadan dim xonaga muzday havo, handalaknimi, bosvoldi qovunnimi esga soladigan yalpiz hidi kirdi.
  16. B) Jurjonning dalasida, Daryoning yoqasida, Bir chol o'tin terardi.
  17. C) Arab shohin tanbehini-ku bera olardim bemalol, Ammo tojin izzat qilib chopib о’tdim bemalol. D) A,C
  18. Tovush о zgarish hodisasi yuz bergan qatorini aniqlang.
  19. A) Burni, og'zi, tilagi. B) Mening singlim, daraxt yaprogi. C) It og'zi, choynak burni, ota o'g'ii. D) А, В, С
  20. Tasviriy ifodalar qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
  21. A) Lolako'l, saman ot, nimpushti. B) O'zbek xalqi, ipakchilik fermasi, kumush qoshiq.
  22. C) Oiam go'zalligi, jon achchig'i, kamsuqum. D) Qizil kitob, aql gimnastikasi, oynaijahon.
  23. Ma'no ko'chish hodisasi ifodalangan gapni aniqlang.
  24. A) Sirdaryo yoqasida bir chol yashar ekan. B) Biz Vatanimizni sevamiz.
  25. C) Toshkent-do'stlik shahri. D) Mahalla bolalari bilan qo'shilib to'p o'ynadik. .
  26. Hol vazifasida kelgan bo'lakni toping.
  27. A) Men topshiriqni astoydil bajardim. B) Odam mehnatdan baxt topadi.
  28. C) Salqin saharlarda kezmoq qanday yaxshi!. D) A,C.
  29. Paxta maydoni oppoq:

  Go'yo oq dengiz ichida suzib yurgan oq kema, Go'yo oq chodir yoyilganday, Eh bu manzara ko'zni oladi-ya! Gapda nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor? A) 6 ta. B) 4 ta.

  1. C) 5 ta. D) To' g' ri javob berilmagan.
  2. Juft so'zlar qatorini toping. A) Apil-tapil, g'ala-g'ovur, patur-putir.
  3. B) O'z-o'zkJan, manman, Osuluv C) Katta-katta, oz-oz, omon-eson D) A, С
  4. Kishilarga xos ijobiy ma'no ifodalangan iborani aniqlang.
  5. A) Bor-yo'g'ini barcha bilan baham ko'radi.
  6. B) U qalbining ezgu hislarini bir-ikki og iz so'z bilan aytib qo yardi.
  7. C) Juda xunuk ish bo'pti D) Mol olasi tashida, odam olasi ichida.
  8. Aziz Vatanim, sensan mening iftixorim-jonim gapidagi undalmani toping.
  9. A) sensan B) Vatanim C) Aziz Vatanim D) iftixorim-jonim
  10. Shakldosh so'zlar qatorini belgilang.
  11. A) ko'zim, bilim, tuzi, yuzi B) qumloq, bo'taloq, boq, chaqaloq
  12. C) kitobim, qalbim, uyim D) tush, yuz, bet.
  13. Shakldosh so zlar qo'llanganmi?
  14. A) azob, bayram, aylana, ayyor B) uch, qizaloq, o'yla.kecha C) burun, bugun, til, tuz D) To'g'ri javob berilmagan
  15. Ma'no ko'chish ifodalangan gapni aniqlang
  16. A) Shamol shivirlar sekin qulog'imga. B) Tirnoqqa zor bo'lib yurgan kunlarim hamon yodimda.
  17. C) Bir samovarga chiqmaymizmi. D) Barcha javoblar to'g'ri
  18. Juftlik hosil qiladigan so’zlarga misol yozing__________________________________
  19. Hozir kelaman. Berilgan gap zamonini aniqlang________________________________
  20. Shaxs predmet anglatgan so’zdan tuzilgan gapni yozing _____________________________
  21. Ma'no ko'chish hodisasiga misol yozing ____________________________________
  22. Bir tovush ifodalanmagan harf birikmasi ishtirok etgan so’zlardan yozing _____________________
  23. 24. telmurdi , oqshom, Sizzi , izsiz to’g'ri yozilgan so’zni toping._____________________
  24. Tub so'zlarga misol yozing _____________________________________________

                                     Ona   tili   5-sinf   III   chorak   II-variant

   Juft so'zlar qatorini toping.

  1. A) Apil-tapil, g'ala-g'ovur, patur-putir. B) O'z-o'zkJan, manman, Osuluv
  2. C) Katta-katta, oz-oz, omon-eson D) A, С

  2 Kishilarga xos ijobiy ma'no ifodalangan iborani aniqlang.

  1. A) Bor-yo'g'ini barcha bilan baham ko'radi.
  2. B) U qalbining ezgu hislarini bir-ikki og iz so'z bilan aytib qo yardi.
  3. C) Juda xunuk ish bo'pti D) Mol olasi tashida, odam olasi ichida.
  4. Aziz Vatanim, sensan mening iftixorim-jonim gapidagi undalmani toping.
  5. A) sensan B) Vatanim C) Aziz Vatanim D) iftixorim-jonim
  6. Shakldosh so'zlar qatorini belgilang.
  7. A) ko'zim, bilim, tuzi, yuzi B) qumloq, bo'taloq, boq, chaqaloq
  8. C) kitobim, qalbim, uyim D) tush, yuz, bet.
  9. Shakldosh so zlar qo'llanganmi?
  10. A) azob, bayram, aylana, ayyor B) uch, qizaloq, o'yla.kecha
  11. C) burun, bugun, til, tuz D) To'g'ri javob berilmagan
  12. Ma'no ko'chish ifodalangan gapni aniqlang
  13. A) Shamol shivirlar sekin qulog'imga. B) Tirnoqqa zor bo'lib yurgan kunlarim hamon yodimda.
  14. C) Bir samovarga chiqmaymizmi. D) Barcha javoblar to'g'ri
  15. Qaysi so'zlar juftlik hosil qiladi?
  16. A) o'y, qora, ayol, issiq B) shamol, keldi, men, olti
  17. C) o'g'il, kecha, osmon, biroq D) ertalab, yaxshi, mana, oq
  18. Hozir kelaman. Berilgan gap zamonini aniqlang
  19. A) O'tgan zamon fe'li B) Hozirgi zamon fe'li
  20. C) Kelasi zamon fe'li D) O'tgan zamon va hozirgi zamon fe'li
  21. Shaxs predmet anglatgan so’zdan tuzilgan gapni aniqlang.
  22. A) Assalomu alaykum, Sakson aka, sog'-salomat bormilar?
  23. B) Men о qigan kitob juda qiziq ekan. C) Oygul juda xursand edi
  24. D) Toshpo'lat aka alamidan ertadan-kechgacha ishladi

  10 Qaysi gapdagi ma'no ko'chish hodisasi?

  1. A) Kechqurun radio qulog ini burab ketdi. B) ma'no ko'chmagan
  2. C) Uzoq bir mamlakatda bir odil podsho bo’lgan ekan D) Qizlar kelishdi.
  3. Bir tovush ifodalanmagan harf birikmasi ishtirok etgan so’zlar berilgan qator...
  4. A) ingliz, singil, tong B) yog'ingarchilik, ingliz, tanga
  5. C) dangal, tanga, o'ngir D) tanglay, ohangdosh, anglamoq
  6. 12. To'g'ri yozilgan so’zni toping.
  7. A) telmurdi B) oqshom - C) Sizzi D) izsiz
  8. Tub so'zlar qatori berilmagan qatorni belgilang
  9. A) uyum, kuya B) qishloq, toychoq, C) qochoq, uycha D) tirishqoq, belanchak, bo'ta

  14 Kesim uyushib kelgan qatorni toping?

  1. A) Husayn Boyqaro hazratlari ham shoir, ham ilmparvar emish
  2. B) Ko'kda suzib yurgan bulut parchalari quyoshni yuz kuyga solmoqda.
  3. C) To'laganning basharasiga musht tushdi D) Men vaqtida ishlarimni tugatay desam, sen dam olasan.

  15 Noto'gri yozilgan so'zlarni toping.

  1. A) Ma'sul, devon B) Me'ros, mayus C) kutilmoq, tushuncha D)ma'sul, ulgurmoq

  16 Qaysi so'zda yasovchi qoshimcha bor? A) sinflarimizga B) testlarning C) mustaqil D) to'la

  17 Qaysi katorda qaratqichli aniqlovchi berilgan?

  1. A) Payg'ambarimiz demishlarki, poklik iymondandir
  2. B) Vatan uchun jon fido qilaman. C) Sen utkazgan nixol o'sib chiqmabdi. D) Yurting osmoni pokiza bo'lsin, bolam.

  18 Qaysi qatorda еда berilgan?

  1. A) Quyosh ufqdan bosh ko'tardi.B) Xom suvni ichib bo'lmaydi.
  2. C) Qimirlagan qir oshar. D) V va С javob

  19 Axborotnomalarni naqd pulga sotib oldim. Ostiga chizilgan so’z qaysi so’z turkumiga xos?____________________

  20 Qaratqich kelishigi shakliga misol yozing __________________________________

  21 Tovush о’zgarish hodisasi yuz bergan so’zlardan yozing____________________________

  22 Tasviriy ifodalarga misol yozing ______________________________________________

  1. Ma'no ko'chish hodisasi ifodalangan gapdan yozing _____________________________
  2. Hol vazifasida kelgan bo'lakdan yozing _____________________________________

  25 Paxta maydoni oppoq:

  Go'yo oq dengiz ichida suzib yurgan oq kema, Go'yo oq chodir yoyilganday, Eh bu manzara ko'zni oladi-ya! Gapda nechta so'z yasovchi qo'shimcha bor? __________________________________________________________________

   

                                         Ona tili 5-sinf IV chorak  1-variant

   Imlo qoidalariga mos ravishda yozilgan so'zlar qatorini toping.

  1. a) mudofa, gramm, mo'tabar b) taalluqli, kamolot, inshoot

  c)miqiyos, me'yor, muomala d) qit'a, tamosha, saxovat

  1. O'zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?
  2. a) 1994-yilning 24-avgustida b) 1999-yilning 3-avgustida

  c)1989-yilning 21 -oktabrida d) 1993-yilning 2-sentabrida

  1. Qo'shib yoziladigan qo'shma so'z qaysi qatorda berilgan?
  2. a) hech qachon b) har qanday
  3. c) bir zumda d) qo'zi qorin
  4. Bog'lovchilar berilgan gapni toping.
  5. a) hatto, faqatgina b) aloqa, tarmoq, ulamoq
  6. c) uchun, bilan, sayin d) hamda, chunki, biroq
  7. Fe'l kesim berilgan qatorni toping.
  8. a) Yaxshi niyat-yarim mol. b) Jo'jani kuzda sanaydilar.
  9. c) Jahl - dushman, aql-do'st. d) A va с qatorlarda
  10. Hollar qanday so'roqqa javob bo'ladi?
  11. a) kim? nima? b) nima? nimaga?
  12. c) qanday? qanaqa? d) qayerda? qachon?
  13. Til undoshlari ishtirok etgan qatorni toping.
  14. a) sado, dala b) gilam, choynak c) sharq, g'arb   d) eshik, qaymoq
  15. Yangi paydo bo'lgan so'zlar qaysi javobda berilgan?
  16. a) hozirgi, yangilik, paydo b) chechak, televizor, radio
  17. c) internet, kollej d) zavod, avtobus, termometr
  18. Undalmalar gapning qayerlarida kelishi mumkin?
  19. a) boshida b) o'rtasida c) turli joylarida d) oxirida
  20. Shaxs-son qo'shimchalari berilgan qatorni toping?
  21. a) -gach, -kach, -qach b) -yotir, -yapti, -moqda
  22. c) -di, -gan, -gan edi d) bunday qator berilmagan
  23. Eskirgan so'zlar qatorini belgilang.
  24. a) Ko'hna, eski, oldingi b) rayon, paranji, qozi
  25. c) viloyat, respublika, jamoa d) tushuncha, omad, hozirlik
  26. Burun undoshlari ishtirok etgan qatorni toping.
  27. a) b, p, m b)m,n,ng c) v, f, к d)q, g',x
  28. Nutq a'zolari berilgan qatorni toping.
  29. a) burun, o'pka, ko'z b) til, quloq, tish
  30. c) un paychalari, o'pka, bo'g'iz , d) yurak, lab, til
  31. Qaysi qatordagi so'zlarning oxirida ikkita bir xil undosh tovush ishlatilishi lozim edi?
  32. a) do's, g'ish b) tanqid, ma'lum c) gram, metal   d) bolajon, qizcha
  33. Qaysi qatordagi so'zlarda nuqtalar o'rniga a harti qo'yilishi lozim?
  34. a) z...mon, h...mon b) h...li, h...zir
  35. c) k...mil, k...mol d) q...drdon, z...lim
  36. O'zbek tilida nechta unli tovush va unli harf bor?________________________
  37. Yozilishi va aytilishi bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarga qanday so'zlar deyiladi?_________________________________________________
  38. Uyadosh so'zlardan yozing __________________________________________
  39. Lug'atlarga so'zlar qanday tartibda joylashtiriladi?_______________________
  40. Urg'u yordamida ma'nosi farqlanadigan so'zlardan yozing _________________

  21.-mi, -chi, -a, -ya, -ku,-da qo'shimchalariga qaysi qatorda to'g'ri ta'rif berilgan?

  ________________________________________________________________

  1. Sintaksis nimani o'rgatadi?_______________________________________
  2. Sifatlovchi aniqlovchiga misol yozing _____________________________
  3. Uyushiq bo'lakli gapga misol yozing_________________________________.
  4. Yozilishi va aytilishi bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarga qanday so'zlar deyiladi?________________________________________________________

                                  Ona tili 5-sinf IV chorak  II-variant

   Nutq a'zolari berilgan qatorni toping.

  1. a) burun, o'pka, ko'z b) til, quloq, tish
  2. c) un paychalari, o'pka, bo'g'iz , d) yurak, lab, til
  3. Qaysi qatordagi so'zlarning oxirida ikkita bir xil undosh tovush ishlatilishi lozim edi?
  4. a) do's, g'ish b) tanqid, ma'lum c) gram, metal   d) bolajon, qizcha
  5. Qaysi qatordagi so'zlarda nuqtalar o'rniga a harti qo'yilishi lozim?
  6. a) z...mon, h...mon b) h...li, h...zir
  7. c) k...mil, k...mol d) q...drdon, z...lim
  8. O'zbek tilida nechta unli tovush va unli harf bor?
  9. a) 5 tovush, 5 harf b) 6 tovush, 10 harf
  10. c) 6 tovush, 6 harf d) 7 tovush, 6 harf
  11. Yozilishi va aytilishi bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarga qanday so'zlar deyiladi?
  12. a) shakldosh so'zlar b) ma'nodosh so'zlar
  13. c) zid ma'noli so'zlar d) paronimlar
  14. Uyadosh so'zlar qatorini toping.
  15. a) olma, nok, behi, oy b) kitob, daftar, yulduz, ruchka
  16. c) oila, aka, uka, buzoq d) quyosh, oy, yulduz, osmon
  17. Lug'atlarga so'zlar qanday tartibda joylashtiriladi?
  18. a) o'zakka qarab b) faollik darajasiga ko'ra
  19. c) qo'shimchalariga qarab d) alifbo tartibida
  20. Urg'u yordamida ma'nosi farqlanadigan so'zlar qatorini toping.
  21. a) sizlar, bizlar b) tog'lar, uylar c) qo'llar, bog'lar d) bolalar, do'stlar

  9.-mi, -chi, -a, -ya, -ku,-da qo'shimchalariga qaysi qatorda to'g'ri ta'rif berilgan?

  1. a) ot yasaydi b) sifat yasaydi c) yuklama     d) ravish yasaydi
  2. Sintaksis nimani o'rgatadi?
  3. a) nutq tovushlarini b) imlo qoidalarini
  4. c) so'zlarning bog'lanishi, gap va uning turlarini d) so'z va uning xususiyatlarirti

  11Qaysi qatordagi gapda sifatlovchi aniqlovchi ishlatilgan?

  1. a) Dangasaning vaji ko'p. b) Oq oltin hosili mo'l bo'ldi.
  2. c) Anvarjon xorijga o'qishga ketdi. d) Iste'dodli o'quvchilar taqdirlandi.
  3. Uyushiq bo'lakli gap berilgan qatorni toping.
  4. a) Baxtning kaliti o'z qo'lingda. b) Keng, shinam xonalarda o'qiymiz.
  5. c) Maktabimiz binosi yangi qurilgan. d) Mehribon saxiy quyosh yerga beminnat o'z nurini to'kmoqda.
  6. Yozilishi va aytilishi bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarga qanday so'zlar deyiladi?
  7. a) shakldosh so'zlar b) ma'nodosh so'zlar
  8. c) zid ma'noli so'zlar d) paronimlar

  14 Imlo qoidalariga mos ravishda yozilgan so'zlar qatorini toping.

  1. a) mudofa, gramm, mo'tabar b) taalluqli, kamolot, inshoot

  c)miqiyos, me'yor, muomala d) qit'a, tamosha, saxovat

  15 O'zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan?

  1. a) 1994-yilning 24-avgustida b) 1999-yilning 3-avgustida

  c)1989-yilning 21 -oktabrida d) 1993-yilning 2-sentabrida

  16 Qo'shib yoziladigan qo'shma so'z qaysi qatorda berilgan?

  1. a) hech qachon b) har qanday c) bir zumda d)qo'zi qorin

  17 Bog'lovchilar berilgan gapni toping.

  1. a) hatto, faqatgina b) aloqa, tarmoq, ulamoq c) uchun, bilan, sayin d) hamda, chunki, biroq

  18 Fe'l kesim berilgan qatorni toping.

  1. a) Yaxshi niyat-yarim mol. b) Jo'jani kuzda sanaydilar.
  2. c) Jahl - dushman, aql-do'st. d) A va с qatorlarda

  19 Hollar qanday so'roqqa javob bo'ladi?__________________________________

  20 Til undoshlari ishtirok etgan so’zdan yozing __________________________.

  21 Yangi paydo bo'lgan so'zlardan yozing _________________________________

  22 Undalmalar gapning qayerlarida kelishi mumkin?________________________

  1. Shaxs-son qo'shimchalariga misol yozing _______________________________
  2. Eskirgan so'zlarga misol yozing ___________________________________
  3. Burun undoshlariga misol yozing __________________________________